PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 190 Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja | 133--147
Tytuł artykułu

Rosyjskie prawo bilansowe a identyfikacja, pomiar i wycena wartości niematerialnych

Autorzy
Warianty tytułu
Russian Balance Law and Recognition, Measurement and Valuation of Intangible Assets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W rozwiniętych krajach od wielu lat wzrasta znaczenie wartości niematerialnych dla podmiotów gospodarczych. Rośnie też udział tych wartości w należących do podmiotów gospodarczych aktywach. W tej sytuacji warto zwrócić uwagę na to, czy stosowane obecnie w różnych krajach rozwiązania dotyczące identyfikacji, wyceny, ewidencji i prezentacji tych wartości w sprawozdaniu finansowym są adekwatne do obecnej sytuacji oraz czy informacje dotyczące wartości niematerialnych są wystarczające z punktu widzenia odbiorców sprawozdań finansowych. Celem artykułu jest analiza i ocena rozwiązań stosowanych obecnie w Rosji.(abstrakt oryginalny)
EN
The significance of intangible assets for economic entities in developed countries has been increasing for many years. The overall share of intangible assets in all assets is also increasing. In such a situation one should pay attention to currently valid solutions for recognition, valuation, accounting and presentation of aforementioned assets in a financial report, which are applied in many different countries, are adequate to the current state of affairs. It is also important to check if information about intangible assets is sufficient for financial reports receivers. The aim of this article is to analyze and evaluate solutions implemented in Russia.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Daum J., Value Drivers Intangible Assets –Do We Need a New Approach to Financial and Management Accounting?, 2011, www.jurgendaum.com (29.06.2011).
 • Lev B., Intangibles: Management, Measurement and Reporting, The Brookings Institution, Washington, D.C., 2001.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Nakamura L., A trillion dollars a year in intangible investment and the new economy, [w:] J. Hand, B. Lev (red.), Intangible Assets, Oxford University Press, New York 2003.
 • The New Lexicon: Webster’s Encyclopedic Dictionary of the English Language, New York 1991.
 • Ustawa z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009 nr152, poz. 1223.
 • Каморджанова Х.А., Карташова И.В., Бухгалтерский учёт – краткий курс, Питер, 2009.
 • Кондраков Х.П., Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учёт, Проспект, Москва 2006.
 • Межуева Т., Нормативное регулированиe бухгалтерского учёта в РФ, www.rosbuh.com (19.10.2010).
 • План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций, утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, с изменениями.
 • Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в инностранной валюте», ПБУ 3/2006, с изменениями от 25.10.2010 № 132 н.
 • Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов», ПБУ 14/2007, с изменениями от 25.10.2010 № 132 н.
 • Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждено Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 1998 г. № 1598.
 • Приказ Минфина Российской Федерации от 22 июля 2003 г. № 67н, «О формах бухгалтерской отчётности организации» (с изменениями от 31 декабря 2004 г., 18 сентября 2006 г., от 8 ноября 2010 г.).
 • Сушбов А.Е., Жарылгасова Б.Т., Бухгалтерский учёт и аудит, Кнорус, Москва 2005.
 • Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 №129ФЗ.
 • Яненко В.К., Достаточно ли для инвесторов информации о нематериальных активах, содержащейся в финансовой отчётности?, Вестник ФА, 1/2008, Москва 2008.
 • www.rsg.pl (27.05.2011).
 • www.rts.ru (27.05.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.