PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 190 Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja | 148--155
Tytuł artykułu

Prawo użytkowania wieczystego gruntu w księgach rachunkowych - wymogi polskiego prawa bilansowego

Warianty tytułu
Right of Perpetual Use of Land in Books of Accounts - Regulations of Polish Balance Sheet Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Użytkowanie wieczyste jest specyficzną konstrukcją prawną, sytuującą się między prawem własności rzeczy a ograniczonymi prawami rzeczowymi. W artykule najpierw przedstawiono jego istotę, a następnie scharakteryzowano kwalifikację, wycenę (bieżącą i bilansową) oraz prezentację prawa wieczystego użytkowania gruntu w sprawozdaniu finansowym. Tematyka ta została przedstawiona w świetle obowiązujących przepisów prawnych, a zwłaszcza polskiego prawa bilansowego.(orginal abstract)
EN
Perpetual use is a specific legal structure located between the property right and limited real estate rights. First the article presents its content, and then its qualification, valuation, recognition in Books of Accounts and representation of the right of perpetual use of land in the financial statement. This content is presented on the basis of the existing regulations, especially Polish Balance Sheet Law.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa rzymskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 • Hejnar J., Kulis I., Podstawy wyceny w rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38 „Wartości niematerialne”, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzUrz UE PL L320 z 29.11.2008 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych, DzU 1995 nr 7, poz. 34.
 • Turyna J., Wartości niematerialne i ich wycena w świetle standardów rachunkowości amerykańskiej (US GAAP) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), „Problemy Rachunkowości” 2005, nr 2, www.e-finanse.com/artykuly/39.pdf (18.05.2011).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn. DzU 2011 nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. DzU 2010 nr 102, poz. 651 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. DzU 2010 nr 51, poz. 307 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. DzU 2009 nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Wasilkowski J., Zarys prawa rzeczowego, PWN, Warszawa 1963.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.