PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 190 Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja | 226--235
Tytuł artykułu

Koszty prac badawczych i rozwojowych w świetle polskiego prawa bilansowego, MSR/MSSF oraz prawa podatkowego - analiza porównawcza

Autorzy
Warianty tytułu
Costs of Research and Development Works in the Light of Polish Balance Sheet Law, IAS/IFRS and Tax Law - Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł został poświęcony problematyce kosztów prac badawczych i rozwojowych; w szczególności dokonano analizy porównawczej definicji kosztów prac badawczych i rozwojowych w prawie bilansowym, MSR/MSSF oraz prawie podatkowym. Ponadto przeanalizowano zasady ewidencji i rozliczania wydatków poniesionych na prace badawcze i rozwojowe. Należy podkreślić, iż ani Ustawa o rachunkowości, ani prawo podatkowe nie wprowadzają definicji prac rozwojowych, nie posługują się również pojęciem prac badawczych, takie definicje zawiera MSR 38. Ponadto zasady rozliczania i ewidencji kosztów prac badawczych i rozwojowych są podobne w prawie zarówno podatkowym, jak i bilansowym. Jedyna różnica dotyczy ewidencji istotnych kosztów prac rozwojowych, które według Ustawy o rachunkowości powinny być rozliczone w czasie, prawo podatkowe zaś pozwala je ująć w kosztach w momencie ich poniesienia.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of the cost of research and development works, in particular a comparative analysis of the definition cost of research and development in balance sheet law, IAS/IFRS and tax law. In addition, the author analyzes the principle of accounting in expenditure on research and development works. It should be stressed that neither Accounting Act nor tax law introduce the definition of development works. They do not use the concept of research works. Such definitions are included in IAS 38. In addition, accounting and cost accounting, research and development are similar in both tax law and balance sheet. The only significant difference concerns the records of the development costs, which according to Accounting Act should be settled in time, and tax law enables them to be recognized as an expense when incurred.(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Ewidencja i rozliczanie kosztów prac badawczych, "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości" 2010, nr 1, http://www.sgk.gofin.pl/11,2173,116684,ewidencja-i-rozliczanie-kosztow-prac-badawczych.html (4.05.2011).
 • Fedak Z., Bilans, [w:] Zamknięcie roku 2010, "Rachunkowość", Warszawa 2010.
 • Koszty pracy badawczej, "Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych" nr 4 z dnia 1.02.2010, http://www.sgk.gofin.pl/10,117694.html (4.05.2011).
 • Kuzior A., Wartości niematerialne i prawne, [w:] Z. Messner (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. I i II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów kosztów prac rozwojowych, "Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 z dnia 20.07.2010, http://www.sgk.gofin.pl/10,123875.html (4.05.2011).
 • Można wybrać dogodne zasady rozliczania kosztów prac rozwojowych, "Przegląd Podatku Dochodowego" 2010, 1 maja, nr 9, http://www.sgk.gofin.pl/10,120880.html (26.05.2011).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU UE L320/1.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2010 nr 51, poz. 307 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011 nr 74, poz. 397 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009 nr 152, poz.1223 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, DzU 2010 nr 96, poz. 615 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.