PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 3 | 100--118
Tytuł artykułu

Kapitał społeczny - ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza

Warianty tytułu
Social Capital - Theoretical and Empirical Approaches
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jakkolwiek koncepcja kapitału społecznego od ponad 20 lat zdobywa coraz szerszą popularność, zarówno wśród badaczy, jak i decydentów, to dopiero nabiera cech dojrzałości. Artykuł prezentuje klasyczne i krytyczne ujęcia kapitału społecznego, które umożliwiają wskazanie najważniejszych jego wymiarów i najbardziej odpowiedniego modelu badań empirycznych. Oprócz tego autor charakteryzuje obszary badawcze, w których przedmiotowe pojęcie znalazło zastosowanie, służąc do wyjaśniania innych zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych, a także zależności pomiędzy nimi. (abstrakt oryginalny)
EN
For more than 20 years, social capital has been gaining popularity both among researchers and policy makers. However, this theory has just reached its maturity. The paper presents classical and critical approaches to the concept. Main aspects and types of social capital are distinguished, followed by a description of the most relevant model for empirical research. Finally, the most important research fields are discussed, including mechanisms explaining the influence of social capital on other social, political and economical phenomena. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
100--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Becker G.S., 1975, Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education, New York: Columbia University Press.
 • Beugelsdijk S., van Schaik T., 2005, "Social capital and growth in European regions: An empirical test", European Journal of Political Economy, t. 21, nr 2, s. 301-324.
 • Bochniarz R, 2008, Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa: Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
 • Boni M. (red.), 2009, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa: Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
 • Bourdieu P, 1980, "Le capital social: notes provisoires", Actes de la Recherche en Sciences Sociales, t. 31, s. 2-3.
 • Bourdieu P, 1986, "The forms of capital", w: J.G. Richardson (red.), Handbook of theory and research for the sociology of education, New York: Greenwood Press, s. 241-258.
 • Burt R.S., 1992, Structural holes: The social structure of competition, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Chloupkova J., Svendsen G.L.H., Svendsen G.T., 2003, "Building and destroying social capital: The case of cooperative movements in Denmark and Poland", Agriculture and Human Values, t. 20, nr 3, s. 241-252.
 • Coleman J.S., 1988, "Social capital in the creation of human capital", American Journal of Sociology, t. 94, suplement, s. 95-120.
 • Coleman J.S., 1990, Foundations of social theory, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Czapiński J., 2007, "Kapitał społeczny", w: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa: Vizja Press&IT, s. 263-273.
 • Durlauf S.N., 2002, "On the empirics of social capital", The Economic Journal, t. 112, s. 459-479.
 • Działek J., 2011 (w druku), Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Fukuyama R, 1995, "Social capital and global economy", Foreign Affairs, t. 74, nr 5, s. 89-103.
 • Fukuyama R, 1999, Social capital and civil society, referat wygłoszony na "IMF Conference on Second Generation Reforms", 8-9 listopada 1999 r., Washington, DC [dostęp 1.08.2011: http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm].
 • Fulkerson G.M., Thompson G.H., 2008, "The evolution of a contested concept: A meta-analysis of social capital definitions and trends (1988-2006)", Sociological Inquiry, t. 78, nr 4, s. 536-557.
 • Furstenberg F.R, Hugues M.E., 1995, "Social capital and successful development among at-risk youth", Journal of Marriage and Family, t. 57, nr 3, s. 580-592.
 • Gittell R. J., Vidal A., 1998, Community organizing: Building social capital as a development strategy, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Granovetter M.S., 1974, Getting a job: A study of contacts and careers, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Grootaert C., 1998, "Social capital: The missing link?", Social Capital Initiative Working Paper, nr 3 [dostęp 1.08.2011: http://siteresources.worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/Resources/Social-Capital-Initiative-Working-Paper-Series/SCI-WPS-03.pdf].
 • Grosse T.G., 2002, "Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(8), s. 25-48.
 • Halpern D., 2005, Social capital, Cambridge-Malden, MA: Polity.
 • Harrison L.E., Huntington S.P. (red.), 2003, Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, tłum. S. Dymczyk, Poznań: Zysk i S-ka.
 • Haynes P., 2009, "Before going any further with social capital: Eight key criticisms to ad-dress", INGENIO Working Paper Series, nr 2 [dostęp 1.08.2011: http://digital.csic.es/bitstream/10261/14203/l/Before_Going_Any_Further_With_Social_Capital_Eight_Key_Criticisms_to_Address%5B1%5D.pdf].
 • Herbst J., 2008, "Kraina nieufności: kapitał społeczny, rozwój gospodarczy i sprawność instytucji publicznych w polskiej literaturze akademickiej", w: P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska, A. Mielczarek (red.), Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 20-53.
 • Hyyppä M.T., 2010, Healthy ties: Social capital, population health and survival, New York: Springer.
 • Iyer S., Kitson M., Toh B., 2005, "Social capital, economic growth and regional development", Regional Studies, t. 39, nr 8, s. 1015-1040.
 • Janc K., 2009, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kawachi L, Kennedy B.P., Lochner K., Prothrow-Stith D., 1997, "Social capital, income inequality, and mortality", American Journal of Public Health, t. 87, nr 9, s. 1491-1498.
 • Kawachi L, Subramanian S.V., Kim D. (red.), 2008, Social capital and health, New York: Springer.
 • Kaźmierczak T., 2007, "Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść", w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, s. 41-64.
 • Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), 2007, Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 • Kubiak A., Miszalska A., 2004, "Czy nowa próżnia społeczna, czyli o stanie więzi społecznych w III Rzeczypospolitej", Kultura i Społeczeństwo, t. 48, nr 2, s. 9-43.
 • Kunioka T., Woller G.M., 1999, "In (a) democracy we trust: Social and economic determinants of support for democratic procedures in Central and Eastern Europe", The Journal of Socio-Economics, t. 28, nr 5, s. 577-596.
 • Kwiatkowski M., 2005, "Kapitał społeczny", w: Z. Bokszański (red.), Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 105-111.
 • Letki N., 2003, "Explaining political participation in East-Central Europe: Social capital, democracy and the communist past", Nuffield College Politics Working Paper, nr 2 [dostęp 2.08.2011: http://siteresources.worldbank.org/EXTECAREGTOPSOCDEV/Resources/Letki_political_participation.pdf.]
 • Lin N.,2001,"Building a network theory of social capital", w: N. Lin, K. Cook, R.S. Burt (red.), Social capital: Theory and research, New York: Aldine de Gruyter, s. 3-29.
 • Mihaylova D., 2004, Social capital in Central and Eastern Europe. A critical assessment and literature review, Budapest: Center for Policy Studies, Central European University.
 • Mohan G., Mohan J., 2002, "Placing social capital", Progress in Human Geography, t. 26, nr 2, s. 191-210.
 • Narayan D., Cassidy M.F., 2001, "A dimensional approach to measuring social capital: Development and validation of a social capital inventory", Current Sociology, t. 49, nr 2, s. 59-102.
 • Nowak S., 1979, "System wartości społeczeństwa polskiego", Studia Socjologiczne, nr 4(75), s. 155-172.
 • Olson M., 1982, The rise and decline of nations: Economic growth, stagflation, and social rigidities, New Haven: Yale University Press.
 • Ostrom E., 2000, "Social capital: A fad or a fundamental concept?", w: P. Dasgupta, I. Serageldin (red.), Social capital: A multifaceted perspective, Washington, DC: World Bank, s. 172-214.
 • Paldam M., Svendsen G.T., 2000, "Missing social capital and the transition in Eastern Europe", University of Aarhus, Aarhus School of Business, Department of Economics Working Papers, nr 5 [dostęp 2.08.2011: http://www.hha.dk/nat/wper/00-5_gts.pdf].
 • Paxton P., 2002, "Social capital and democracy: An interdependent relationship", American Sociological Review, t. 67, nr 2, s. 254-277.
 • Portes A., 1998, "Social capital. Its origins and applications in modern sociology", Annual Review of Sociology, t. 24, s. 1-24.
 • Portes A., 2000, "The two meanings of social capital", Sociological Forum, t. 15, nr 1, s. 1-12.
 • Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. P. Sadura, S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R.Y., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum. J. Szacki, Kraków: Wydawnictwo Znak; Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Requier-Desjardins D., 2003, "Le capital social dans la théorie économique: Actif ou bien public? Le point sur quelques contributions récentes", w: J. Ballet, R. Guillon (red.), Regards croisés sur le capital social, Paris: L'Harmattan, s. 15-39.
 • Rutten R., Westlund H., Boekema F., 2010, "The spatial dimension of social capital", European Planning Studies, t. 18, nr 6, s. 863-871.
 • Rymsza A., 2007, "Klasyczne koncepcje kapitana społecznego", w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, s. 23-40.
 • Schutjens V., Völker B., 2010, "Space and social capital: The degree of locality in entrepreneurs' contacts and its consequences for firm success", European Planning Studies, t. 18, nr 6, s. 941-963.
 • Serageldin L, Grootaert C., 2000, "Defining social capital: An integrating view", w: P. Dasgupta, I. Serageldin (red.), Social capital: A multifaceted perspective, Washington, DC: World Bank, s. 40-58.
 • Siegrist J., 2000, "Place, social exchange and health: Proposed Sociological framework", Social Science and Medicine, t. 51, nr 9, s. 1283-1293.
 • Słomczyński K.M., Tomescu-Dubrow I, 2005, "Friendship patterns and upward mobility: A test of social capital hypothesis", Polish Sociological Review, nr 3(151), s. 221-235.
 • Stone W., 2001, Measuring social capital. Towards a theoretically informed measurement framework for researching social capital in family and community life, Melbourne: Australian Institute of Family Studies.
 • Szczepański M.S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (red.), 2008, Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Sztompka R, 2005, "Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji", w: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Znak, s. 397-408.
 • Teachman J., Paasch K., Carver K., 1997, "Social capital and the generation of human capital", Social Forces, t. 75, nr 4, s. 1-17.
 • Trigilia C., 2001, "Social capital and local development", European Journal of Social Theory, t. 4, nr 4, s. 427-442.
 • Trutkowski C., Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Van Deth J.W., 2003, "Measuring social capital: Orthodoxies and continuing controversies", International Journal of Social Research Methodology, t. 6, nr 1, s. 79-92.
 • Wedel J.R., 2003, "Dirty togetherness: Institutional nomads, networks, and the state-private interface in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union", Polish Sociological Review, nr 2(142), s. 139-159.
 • Western J., Stimson R., Baum S., van Gellecum Y., 2005, "Measuring community strength and social capital", Regional Studies, t. 39, nr 8, s. 1095-1109.
 • Westlund H., Adam R, 2010, "Social capital and economic performance: A meta-analysis of 65 studies", European Planning Studies, t. 18, nr 6, s. 893-919.
 • Woolcock M., 1998, "Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework", Theory and Society, t. 27, nr 2, s. 151-208.
 • Woolcock M., 2001, "The place of social capital in understanding social and economic outcomes", Canadian Journal of Policy Research, t. 2, nr l, s. 11-17.
 • Zagała Z., 2008, "Kapitał społeczny: jedna kategoria pojęciowa - wiele kontrowersji", w: M.S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 29-44.
 • Zarycki T., 2000, "O możliwych interpretacjach struktury polskiej przestrzeni politycznej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(2), s. 35-52.
 • Zarycki T., 2004, "Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności", Kultura i Społeczeństwo, t. 48, nr 2, s. 45-65.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192541

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.