PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 223 Macroeconomic and Regional Aspects of the European Integration | 149--166
Tytuł artykułu

Evaluation of Structural Funds - Methodological Aspects

Warianty tytułu
Ewaluacja funduszy strukturalnych - aspekty metodologiczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ewaluacja staje się coraz bardziej doceniana, a potrzeba jej prowadzenia zauważana jest w niemal każdej dziedzinie działalności. Ewaluacja powinna wymuszać racjonalność działań, jest więc dla sektora publicznego tym, czym mechanizm rynkowy dla sektora prywatnego. Obecna rosnąca popularność badań ewaluacyjnych wynika ze współczesnych tendencji w zakresie zarządzania organizacjami (m.in. Total Ouality Management, New Public Management), a w kontekście Unii Europejskiej z wzrastającej roli funduszy strukturalnych. Niniejsza praca ma charakter przeglądowy i porusza problematykę ewaluacji w szerokim ujęciu. Kluczowy aspekt analizy stanowią zagadnienia metodologiczne związane z ewaluacją funduszy strukturalnych. Autorka dokonała przeglądu literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz dokumentacji polskiej i unijnej, a także raportów ewaluacyjnych w celu wskazania tendencji w zakresie aplikacji metod ilościowych w ewaluacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The instrument of evaluation is being more and more valued, and the need to deploy it is perceivable in almost every field of activity. Evaluation should impose rational actions, therefore it has the same importance for the public sector as the market mechanism for the private sector. The visibly growing popularity of evaluation research results from modern tendencies of organization management (among others Total Quality Management, New Public Management), and in the context of the European Union from the increasing role of structural funds. This paper has a survey character and deals with problems of evaluation in the wide perspective. The essential aspect of study is the methodology conducting evaluation of structural fund. In this paper the peculiarities of using different methods during individual evaluation phases have taken into account and preliminarily assessed their usefulness. Author has done the review of literature, legislation and Polish and UE documentation, as well as evaluation reports with the aim of indicating tendency in the application of quantitative data in evaluation. (original abstract)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Bradley J., Aggregate and Regional Impact: The Cases of Greece, Spain, Ireland and Portugal, Office of the Official Publications of the European Communities, Brussels, 1997
 • Commission of the European Communities, E3ME: An Energy-Environment-Economy Model for Europe, No 16715, Official Publications, Luxembourg 1995
 • Conseil Scientifique de l'évaluation, Petite guide de l'évaluation des politiques publiques. Mars Paris: CSE, 1996
 • Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Found, the European Social Found and the Cohesion Found and repealing Regulation (EC) No 1260/1999
 • Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Found
 • Ekiert K., Ewaluacja v administracji publicznej. Funkcje, standardy i warunki stosowania, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2004
 • Ewaluacja Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003
 • Ewaluacja - kwestie ogólne, materiały szkoleniowe, Warszawa 2005
 • European Commission, QUESTII. A Multi-Country Business Cycle and Growth Model, Economic Papers, No. 123, October 1997
 • Evaluating EU Expenditure Programmes: A Guide: Ex post and intermediate evaluation including glossary of evaluation terms, http://www.europa.eu.int/comm/budget/evaluation/key-documents_en.htm
 • Ex-ante evaluation: A Practical Guide for Preparing Proposals for Expenditure Programmes, http://www.europa.eu.int/comm/budget/evaluation/keydocuments_en.htm
 • Kierkowski T., Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno--gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 2002
 • Kokeś M., Ex-ante evaluation of NSRF 2007-2013 - Czech experience, II Konferencja Ewaluacyjna, Warszawa, 22.11.2006
 • Koprowicz L. (ed.), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997
 • Olejniczak K., Ewaluacja programów pomocowych Unii Europejskiej - wprowadzenie, [w:] G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Kasprzyk (red.), Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko-niemieckie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004
 • Patton M. Q., Utilisation -focused evaluation, Sage, Beverly Hills, CA 1986
 • Patton M. Q., Qualitative Research & Evaluation Methods, Wyd. 3, SAGE Publications, New-bury Park, CA 2002
 • Raimondo L., The Italian experience in conducting ex-ante evaluation for 2007-2013 period in the light of lessons learned in 2000-2006 period, II Konferencja Ewaluacyjna, Warszawa, 22.11.2006
 • Rossi P., H. Freeman, Evaluation. A systematic approach, Sage, Newbury Park, CA 1993
 • Szlachta J., Polskie doświadczenia w zakresie ewaluacji, II Konferencja Ewaluacyjna, Warszawa, 22.11.2006
 • The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions; http://www.europa.eu.int/cornm/regional_połicy/sources/docoffic/working/sf2000f_en.htm
 • Treasury H. M., Policy evaluation: a guide for managers, Londres: Her Majesty's Stationary Office, London 1998
 • Treyz F., G. Treyz, Evaluating the Regional Economic Effects of Structural Funds Programs Using the REMI Policy, Insight Model, 5th European Conference on Evaluation of the Structural Funds, Budapest, 26-27.07.2003
 • Yuill D., J. Bachller, Evaluating the Cohesion Policy: The Development of Ex Ante Evaluation of the Structural Funds, II Konferencja Ewaluacyjna, Warszawa, 22.11.2006
 • Zaleski J., J. Bradley, P. Tomaszewski, M. Zembaty, Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej na polską gospodarkę za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN, Konferencja "Wpływ funduszy UE na sytuację makroekonomiczną Polski", Warszawa, 25.01.2007
 • Zarządzanie cyklem projektu. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.