PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Modelowanie preferencji a ryzyko '10 | 327--343
Tytuł artykułu

Równowaga w grze fiskalno-monetarnej a priorytety banku centralnego i rządu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca "Równowaga w grze fiskalno-monetarnej a priorytety banku centralnego i rządu" (I. Woroniecka-Leciejewicz) przedstawia analizę dwuosobowej gry między bankiem centralnym a rządem, zwanej grą fiskalno-monetarną, ze skończoną liczbą strategii w zakresie polityki pieniężnej i budżetowej, różniących się stopniem ich restrykcyjności/ekspansywności. Przeprowadzono analizę stanów równowagi i Pareto-optymalności rozwiązań w takiej grze w przypadku alternatywnych założeń dotyczących uwarunkowań koniunktury gospodarczej i skuteczności polityki monetarnej i fiskalnej, a także z uwzględnieniem różnych priorytetów banku centralnego i rządu w kształtowaniu polityki makroekonomicznej. Odmienne założenia znajdują odzwierciedlenie w inaczej zdefiniowanych wypłatach w grze, a w konsekwencji w stanach równowagi gry i ich Pareto-optymalności. W zależności od przyjętych założeń dotyczących uwarunkowań koniunktury gospodarczej, przede wszystkim wpływu deficytu budżetowego na wzrost PKB, niezależnie działające władze monetarne i fiskalne dążą, zgodnie z równowagą Nasha, do wyboru restrykcyjnej polityki pieniężnej i ekspansywnej budżetowej (wariant A), bądź do wyboru obu restrykcyjnych polityk (wariant B). Ponadto podjęto próbę analizy powyższej gry monetarno-fiskalnej rezygnując z założenia o liniowych zależnościach między miernikami stanu gospodarki (wzrostu gospodarczego i inflacji) a instrumentami policy mix: deficytem budżetowym w relacji do PKB i realną stopą procentową). Wykorzystując twierdzenie i wzór Taylora, wyprowadzono formuły na wartości występujące w tablicy wypłat w grze dla nieliniowych zależności, a następnie przeprowadzono, analogicznie jak dla zależności liniowych, analizę stanów równowagi gry i ich Pareto-optymalności. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Bennett, N. Loayza, H. (2001). Policy Biases when the Monetary and Fiscal Authorities have Different Objectives. Central Bank of Chile Working Papers, 66, 299-330.
 • 2. Blackburn K., Christensen M. (1989). Monetary Policy and Policy Credibility: Theories and Evidence. Journal of Economic Literature, 27. 1-45.
 • 3. Blinder A. (1983). Issues in the Coordination of Monetary and Fiscal a Policy. W: Monetary Policy in the 1980s. Federal Reserve Bank of Kansas! City, 3-34.
 • 4. Blinder A. (2000). Central Bank Credibility: Why Do We Care? I low Do We Build It? American Economic Review, 2000 December, 1421-1431.
 • 5. Eijffinger W., DeHaan J. (1996). The Political Economy of Central Bank Independence. Princeton University. Princeton.
 • 6. Gjedrem S. (2001). Monetary Policy - the Importance of Credibility and Confidence, BIS Review, 7, 1-13.
 • 7. Kokoszczyński R. (2004). Współczesna polityka pieniężna w Polsce. PWE, Warszawa.
 • 8. Kot A. (2003). Metody kwantyfikacji restrykcyjności monetarnej, fiskalnej oraz policy mix w krajach akcesyjnych. Bank i Kredyt, 6.
 • 9. Marszałek P. (2005). Zastosowanie teorii gier do badania koordynacji polityki pieniężnej i polityki fiskalnej. W: Studia z bankowości centralnej. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. Zeszyty Naukowe. AE, Poznań, 56, 224-247.
 • 10. Nordhaus W.D. (1994). Policy Games: Coordination and Independence in Monetary and Fiscal Policies. Brookings Papers on Economic Activity, 2, 139-215.
 • 11. Romer CD. (2000). Federal Reserve Information and the Behavior of Interest Rates. American Economic Review, 90 (3), 429-457.
 • 12. Rotemberg J., Woodford M. (1999). Interest Rate Rules in an Estimated Sticky Price Model. W: Monetary Policy Rules. Ed. J.B. Taylor. University of Chicago Press, Chicago.
 • 13. Sargent T., Wallace N. (1981). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 5, 1-17.
 • 14. Szpunar P. (2000). Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności. PWE, Warszawa.
 • 15. Taylor J.B. (1993). Discretion versus Policy Rules in Practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 195-214.
 • 16. Walsh C. (2001). Transparency in Monetary Policy. FRBSF Economic Letter 2001,26.
 • 17. Wojtyna A. (1996). Niezależność banku centralnego a teoretyczne i praktyczne aspekty koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej. Bank i Kredyt, 6.
 • 18. Wojtyna A. (1998). Szkice o niezależności banku centralnego. PWN, Warszawa
 • 19. Woroniecka I. (2004). Factors determining interest rate level in Poland. Estimation results for 1993-2002. W: MODEST 2004: Integration, Trade, Innovation and Finance: From Continental to Local Perspectives. Red. J.W. Owsiński. Polish Operational and Systems Research Society, Warszawa, 21-40.
 • 20. Woroniecka I. (2006). Gra o politykę makroekonomiczną między bankiem centralnym a rządem. W: Badania operacyjne i systemowe 2006. Analiza systemowa w globalnej gospodarce opartej na wiedzy: e-wyzwania. Red. E. Urbaczyk. A. Straszak, J.W. Owsiński. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 153-166.
 • 21. Woroniecka I. (2007): Analiza priorytetów banku centralnego w polityce stóp procentowych. Ekonomista, 4, 559-580.
 • 22. Woroniecka I. (2008): Pareto-optymalność rozwiązań w grze między bankiem centralnym a rządem. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '08. Red. T. Trzaskaiik. AE, Katowice. 127-142.
 • 23. Woroniecka-Leciejewicz I. (2008). Dylemat więźnia i inne przypadki grze monetarno-fiskalnej. W: Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość. Red. J.W. Owsiński, Z. Nahorski. T. Szapiro. Badania Systemowe. IBS PAN, Warszawa, 64, 161-172.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192683

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.