PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 11 | 61--79
Tytuł artykułu

Kontrola zamówień publicznych finansowanych ze środków europejskich - zagadnienia organizacyjne

Autorzy
Warianty tytułu
Auditing Public Procurement Financed with European Funds - Organizational Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Środki pochodzące z funduszy europejskich, poszerzające wydatnie zasoby środków publicznych, odgrywają obecnie strategiczną rolę w finansowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. W szczególności z wydatkowaniem tych środków przez instytucje sektora publicznego łączy się obowiązek przestrzegania reżimu prawa zamówień publicznych, pod rygorem rozmaitych sankcji, głównie w postaci utraty dofinansowania. Dlatego istotnego znaczenia nabiera kontrola udzielania i wykonywania zamówień publicznych finansowanych z udziałem środków europejskich, sprawowana zwłaszcza przez tzw. instytucje zarządzające, które nadzorują dystrybucję i wykorzystanie tych środków. Zakres i przebieg tej kontroli, jej kryteria i skutki, a przede wszystkim problem stosowania tzw. korekt finansowych, nastręczają sporo trudności w praktyce. Są one spowodowane nowatorskim charakterem niektórych rozwiązań i niezbyt jasnymi przepisami prawa. Autor przedstawia spostrzeżenia dotyczące najważniejszych kwestii z zakresu praktyczno-organizacyjnego funkcjonowania powyższej kontroli. (abstrakt oryginalny)
EN
Funding from European funds, which significantly increases public resources, currently plays a strategic role in the financing of socio-economic development. In particular, the spending of these funds by public sector institutions is related to the obligation to comply with the regime of the public procurement law under the pain of various sanctions, mainly in the form of a loss of co-financing. Therefore, auditing the award and performance of public contracts financed with European funds, especially those handled by the so-called managing authorities, which supervise the distribution and utilization of these resources, is becoming increasingly important. The scope and course of this audit, its criteria and results and primarily the issue of the use of so-called financial corrections create many difficulties in practice, caused by the innovative nature of certain solutions and not very clear provisions of the law. The author presents his observations on the key issues regarding the practical and organizational functioning of such audits.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Guidance document on management verification to be carried out by Member States on operations co-financed by the Structural Funds and the Cohesion Fund for the 2007-2013 programming period, www.interact-eu.net.
 • Hartung W., Korekty finansowe w projektach europejskich, "UE – Fundusze Strukturalne” 2010/11, s. 28.
 • Jaworska-Dębska B., Umowy we współczesnej administracji, w: J.Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008, s. 14-15.
 • Kubiak A., Koncepcja umowy administracyjnej (na tle projektu przepisów ogólnych prawa administracyjnego), „Państwo i Prawo” 2009/4, s. 47-48.
 • Łacny J., Okresowe kary pieniężne, ryczałty i korekty finansowe nakładane na państwa członkowskie za naruszenie prawa UE, Warszawa 2010, s.35-36.
 • Łukaszewicz J., Kłosowska K., Słowo o przyrzeczeniu administracyjnym, w: J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008, s. 99-100.
 • Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, Warszawa 2010, s.611.
 • Rypina M., Wierzbowski M, Umowa z organem w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2010/4, s. 15-16.
 • Sławińska-Tomtała E., Kontrola zarządcza w sektorze publicznym – praktyczne wskazówki wdrożenia systemu, Warszawa 2010, s. 9-10.
 • Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003.
 • Wierzbowski M., Wiktorowska A., Prawo administracyjne, Kraków 2005, s.271.
 • Szostak R., Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – charakterystyka ogólna, „Kontrola Państwowa” 2010/5, s.3-4.
 • www.mrr.gov.pl.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005, s. 416.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192689

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.