PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
9 (2010) | nr 4 | 669--677
Tytuł artykułu

Strategie innowacji a współpraca na rzecz rozwoju turystyki w regionie

Warianty tytułu
Innovation Strategies and Cooperation for Regional Tourism Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju innowacyjności sektora turystycznego w regionie. Podjęto próbę przedstawienia istoty strategii innowacji wykorzystywanych zarówno przez przedsiębiorstwa turystyczne, jak i instytucje wspierające rozwój turystyki. Wskazano, iż przedsiębiorstwa turystyczne poszukujące możliwości wprowadzania nowych rozwiązań, zarówno produktowych, jak i procesowych, zasługują na miano innowacyjnych. W opracowaniu wskazano te organizacje międzynarodowe, które sprzyjają współpracy w dziedzinie turystyki i kreowaniu działań innowacyjnych. Wskazano również na wybrane wyniki badań w Polsce, ze szczególnym naciskiem na wskaźniki branży i gospodarki turystycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to indicate the directions of the development of tourist sector innovativeness in the region. In the article was self-characterized the essence of the innovation strategies, used both by tourist enterprises and institutions supporting the development of tourism. It was showed, that tourist enterprises seeking possibilities of introducing new solutions, both products as process, deserve on the name of innovative. There were presented these international organizations, which favour the co-operation in the field of tourism and creating innovative actions. There were also showed the chosen results of research in Poland with special pressure on the indexes of trade and the economy of tourist. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
669--677
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • Doświadczenia europejskie. Jak w Unii finansuje się innowacje?, http://www.fundusze-europej-skie.pl/index.php.
 • Drucker P., 1992. Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, 272-274.
 • Freeman Ch., 1982. The Economics of Industrial Innovation, F. Pinter, London, 169.
 • Gorzelak G., Bakowski A., Kozak M., Olechnicka A., przy współpracy Płoszaja A., 2006. Polskie Regionalne Strategie Innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań, Regional Studies Association - Sekcja Polska, Warszawa, 4.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000. Metodologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego, Studia Regionalne i Lokalne z. 3, 41-58.
 • http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/index_en.htm, 2010-02-01.
 • http://visegradgroup.eu/main.php, 2010-01-15.
 • http://www.bits-int.org/en/index.php?lang=2, 2010-03-05.
 • http://www.ceinet.org/main.php?pageID=67, 2010-02-15.
 • http://ww.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34389_1_1_1_1_1,00.html,2010-02-01.
 • http://www.unwto.org/index.php, 2010-02-05.
 • Krupski R. (red.), 2001. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s.13.
 • Lundy O., Cowling A., 2000. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków, 26-27.
 • Novelli M., Schmitz B., Spencer T., 2006. Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience. Tourism Management, Nr 27, 1143-1144.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie inwestycji w wiedzę i innowacje (strategia lizbońska), (2007/C 256/04), pkt. 2.18, http://eur-lex.europa.eu/, 2010-02-10.
 • Podręcznik OECD, Oslo Manual. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. OECD, Paris, 1992, 47.
 • Porter M., 2001. Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, 248.
 • Porter M., 1990. The Competitive Advantage of Nations, Free Press, Nowy Jork.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002, 233-235.
 • Raport OECD na temat innowacyjnych klastrów przedstawiony przez Boosting Innovation - The Cluster Approach z 1999 roku oraz Innovative Clusters z 2001 roku, [za:] www.klastry. pl, 2010-05-01.
 • Stróżyński M., 2008. Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 128.
 • Travel & Tourism Economic Impact Poland 2009. WTTC, London 2009, Summary tables, http://www.wttc.org/bin/pdf/originalj3df_file/poland.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192719

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.