PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 169 | 21--30
Tytuł artykułu

Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym

Warianty tytułu
The Problems of Formulating Strategy in an Organic Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Burzliwość otoczenia sprawia, że precyzyjne określenie celów i strategii staje się nieprzewidywalne, a hierarchiczny proces formułowania strategii niewystarczający. Dodatkowo określanie ich w sposób długofalowy może się okazać nie tylko niebezpieczne, ale wręcz zagrażające istnieniu przedsiębiorstwa. Coraz częściej firmy dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej wykorzystują pojawiające się w otoczeniu okazje. Powoduje to odejście od skostniałego procesu formułowania strategii na rzecz podejścia bardziej elastycznego, organicznego. Sytuacja ta może generować różnego typu problemy, dlatego celem artykułu jest zidentyfikowanie problemów formułowania strategii w podejściu organicznym. W artykule poruszono także kwestie istoty problemu podejścia organicznego oraz dokonano charakterystyki pojęcia strategii i formułowania strategii w aspekcie organicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
Turbulent environment causes that a precise description of both objectives and strategies becomes unpredictable and makes the hierarchical process of strategy formulation insufficient. What is more, describing them in a long-term may prove not only dangerous but even threatening the existence of the company. More and more often, companies seize currently emerging opportunities to gain a competitive advantage. This results in a departure from the fossilized process of formulating a strategy to a more flexible organie one. This situation can generate various types of problems. Therefore, the objective of the article is to identify the problems in formulating strategy in accordance with the organic approach. The article deals with the issues of the essence of the organic approach, as well as describes the concept of strategy and the formulation of strategy in the organic approach. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Andrews K.R., 1980, The Concept of Corporate Strategy, R.D. Irwin, Homewood II.
 • Antoszkiewicz J., 2000, Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, wyd. 2, PWE, Warszawa.
 • David F.R., 1993, Strategic management, MacMillan, New York.
 • De Witt B., Mayer R., 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Farjoun M., 2002, Towards an organic perspective on strategy, Strategic Management Journal No 23.
 • Flakiewicz W., 1976, Semantyczne aspekty opisu procesu informacyjno-decyzyjnego, Prakseologia nr 2.
 • Flakiewicz W., 1978, Systemy informowania kierownictwa, PWE, Warszawa.
 • Frederickson J.W. (red.), 1990, Perspectives on Strategic Management, Ballinger, Boston.
 • Griffin R.W., 2006, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2001, Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Jeżak J., 2004, Zarządzanie strategiczne - rosnące znaczenie podejścia organicznego, Organizacja i Kierowanie, nr 3(117).
 • Johnson G., Scholes K., Whittington R., 2010, Podstawy strategii, PWE, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2010, Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kepner Ch.H., Tregoe B.B., 1965, The Rational Manager, McGraw-Hill, New York.
 • Koontz H., O'Donnell C., 1969, Zasady zarządzania - analiza funkcji kierowniczych, PWN, Warszawa.
 • Krupski R. (red.), 2001, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Krupski R. (red.), 2009, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 • Kumała J., Flakiewicz W., 1979, Teoria organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Leniewicz E., 1971, Dyrektywy praktyczne - konstrukcja i uzasadnienie, PWN, Warszawa.
 • Lisiński M., 2008, Analiza organicznego modelu zarządzania strategicznego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Lisiński M., 2009, Paradygmat jako instrument analizy zarządzania strategicznego, w: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2.
 • Longan J.P., Newmann W.H., 1971, Strategy, Policy and Central Management, South Western Publishing.
 • Lynch R., 2000, Corporate Strategy, Prentice Hall, London.
 • Obłój K., 2007, Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 • Parahald C.K., Ramaswamy V.P., 2005, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Pearce J.A. II, Robinson R.B. Jr., 1991, Strategic Management. Formulation, Implementation and Control, Irwin, Homewood.
 • Penc J., 1993, Projektowanie strategii przedsiębiorstwa, Organizacja i Kierowanie nr 2/72.
 • Pierścionek Z., 2003, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pierścionek Z., 1996, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Quinn J.B., Mintzberg H., James R.M. (red.), 1988, The Strategic Process, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Rokita J., 2005, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Simon H., 1976, Działanie administracji, PWN, Warszawa.
 • Stabryła A., Trzcieniecki J., 1980, Zagadnienia metodologii badania systemów zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Targalski J., 1986, Organizacyjne aspekty podejmowania decyzji w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, seria specjalna: Monografie, nr 75, Kraków.
 • Urbanowska-Sojkin E., (red.), 2008, Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.