PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 3 (10) | 30--39
Tytuł artykułu

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych

Warianty tytułu
Science and Business Cooperation in the Context of the Commercialisation of Scientific Research Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnym świecie podstawowym czynnikiem kreującym postęp i rozwój gospodarczy jest zdolność do innowacji, rozumiana jako umiejętność przyswajania i wykorzystywania nowej wiedzy. Globalizacja, dynamiczne zmiany ekonomiczno-społeczne oraz rozwój gospodarki opartej nawiedzy wymuszają zmiany w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego w kierunku nowych form współpracy nauki i gospodarki. Otwarcie na biznes oraz budowa zdolności do wyzwalania potencjału przedsiębiorczości wśród własnych pracowników naukowych, studentów i doktorantów stanowi bardzo atrakcyjna drogę rozwoju szkół wyższych w wielu krajach i regionach. W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące współpracy ośrodków naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami starając się równocześnie odpowiedzieć na pytanie dlaczego ta współpraca jest wciąż na niewystarczającym poziomie? (abstrakt oryginalny)
EN
In modern world the ability to innovate in terms of acquiring and utilizing new knowledge constitutes a fundamental factor for creating progress and economic development. Globalization and dynamic socio-economic changes as well as economic development based on knowledge lead to alterations within both general education and higher education towards new forms of cooperation between science and economy. Opening to business ventures as well as building up abilities to release entrepreneurial potential among research workers, students and candidates for doctor's degree constitutes an attractive way for growth of higher education institutions in many regions and countries. The aim of the article is to point out the significance, peculiarity and conditioning of the development of academic entrepreneurship in Poland. In this paper the authors touch upon issues concerning cooperation between scientific research centers and enterprises seeking to answer the question why this cooperation is still at an insufficient level. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
30--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Toruński Park Technologiczny
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • 1. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, ARC Rynek i Opinia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Wdrożeń i Innowacji, listopad 2006.
 • 2. Bekkers R., Bodas Freitag I.M., Analysing knowledge transfer channels between universities and industry: To what degree do sectors also matter?, "Research Policy", vol. 37, 2008.
 • 3. Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce, (red.) I. Herbst, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • 4. Główka C., Inicjatywa klastrowa jako pośrednik w transferze wiedzy do mikroprzedsiębiorstw, [w:] Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy, Warszawa 2011.
 • 5. Janasz W., Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw, [w:] Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, (red.) W. Janasz, Szczecin 2003.
 • 6. Kreator Innowacyjności, Zarządzanie IP, Warszawa 2009.
 • 7. Matusiak K.B., Między nauką a gospodarką. Rola ośrodków innowacji w transferze technologii - materiały powielone z konferencji Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, Wrocław 14 maja 2010.
 • 8. Niewińska A., Nauka, Społeczeństwo i biznes muszą współdziałać, "Rzeczpospolita", z dn. 27.11.2009.
 • 9. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 • 10. Poznańska K., Klastry jako sposób na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 100, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 • 11. Rasmussen E., Government Instruments to support the commercialization of university research: Lesson from Canada, "Technoinovation", vol. 28, 2008.
 • 12. Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, (red.) J. Guliński, K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • 13. Rogalski M., Tokarski M., Potencjał przedsiębiorczości akademickiej, [w:] Przedsiębiorczość akademicka w Toruniu. Dobre praktyki Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej, (red.) P. Żywiecki, P. Majewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Toruń 2009.
 • 14. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery, (red.) J. Guliński, K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • 15. Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, cz. 1, (red.) M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009.
 • 16. www.obserwatorfinansowy.pl/2011/04/08/nowy-plan-innowacyjnej-gospodarki-nie-daje-wielkich-nadziei/?k=badania-i-raporty, [11.02.2011].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.