PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 122
Tytuł artykułu

Wycena transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi : ceny transferowe

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono ekonomiczne wyznaczniki kształtowania się cen i zaprezentowano pojecie efektywności w sensie Pareto oraz ideę ceny optymalnej jako instrumentu kształtowania rentowności. Dokonano przeglądu transakcji, w których występują ceny transferowe oraz zaprezentowano aspekty podatkowe stosowania cen transferowych w grupach kapitałowych. Przeanalizowano problematykę cen transferowych i transakcji z podmiotami powiązanymi w 10 grupach kapitałowych o zróżnicowanej formie prawnej, strukturze kapitałowej i szerokim zasięgu geograficznym.
Rocznik
Strony
122
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Adamski T., Usługi świadczone w ramach grupy podmiotów powiązanych, "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 5.
 • Aleksandrowicz M, Fiszer J., Jędrzejewski S., Unikanie podwójnego opodatkowania. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania, "Przegląd Podatkowy" 1993, nr 10.
 • Baćkowski D., Ceny transferowe - istota i metody kontroli przez administracje podatkowe, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, T. L, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1999.
 • Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Mikroekonomia., PWE, Warszawa 1997.
 • Błaszczak A., Frey D., Pieniądze płyną za granicę, "Rzeczpospolita", 9.03.2001.
 • Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 • Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje. Systemy. Narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 • Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 1999.
 • Dereń A.M., Przeczucanie dochodów. Transfer Pricing - Co należy o tym wiedzieć? TNOIK, Bydgoszcz 1998.
 • Duraj J., Powstawanie przedsiębiorstw koncernowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 1.
 • Ernst&Young, Ceny transferowe w Polsce. Raport z badania 2004.
 • Ernst&Young, Cost Contribution Agreements. A Global, OECD and Country Review, April 2003.
 • Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 • Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P., Rachunkowość dla menedżerów, PWN, Warszawa 2003.
 • Głuchowski J., Międzynarodowe stosunki finansowe, PWE, Warszawa 1997.
 • Gmytrasicwicz M., Karmańska A., Rachunkowość holdingów, Difin, Warszawa 1998.
 • Gordon R.A., Tax Havens and Their Use by US Taxpayers - An Overview, Internal Revenue Service, Waszyngton 1986.
 • Griffin W.R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Hanna N., Dodge R.M., Kształtowanie cen. Strategie i procedury PWE, Warszawa 1997.
 • Haus B., Jagoda H., Holding: organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
 • Haus B., Jagoda H., Karaś M., Tworzenie i funkcjonowanie holdingów, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1993.
 • Herksen M., 2003 Report on APAs, A Case for Inscreased Arbitration Procedures, "International Transfer Pricing Journal'" 2003, No 10-11.
 • Holding: kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. red. B. Nogalski, R. Rońkowski, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 • Horngren Ch.T, Datar S.M., Foster G, Cost Accounting. Managerial Emphasis. Pearson, Prentice Hall 2003.
 • Jamroży M., Ceny transferowe w planowaniu podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych, Verlag Dashofer, Warszawa 2005.
 • Jamroży M., Kudert S., Rozliczanie strat a optymalizacja podatkowa, "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 11.
 • Jaruga A.. Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. SWSPiZ, Łódź 2001.
 • Kabalski P, Kształtowanie cen transferowych - zarządzanie a podatki, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 49, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1999.
 • Kabalski P., Ceny transferowe - wybrane problemy, "Doradca Podatnika" 2002, nr 38.
 • Kabalski P, Pomysłowa rachunkowość, czyli ceny transferowe jako narzędzie manipulowania wynikami finansowymi, "Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2004, nr 3.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Kotier Ph., Marketing, PWE, Warszawa 1999.
 • Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych Rady Europy i OECD, Konieczny i Kruszewski s.c, 1999.
 • Kreft Z., Holding: Grupa Kapitałowa, PWE, Warszawa 2004.
 • Kroppen U.K., Rasch S., Interpretation of the Arm's Length Principle under Art. 9 of the OECD Model Tax Treaty: Does the Arm ś Length Principle cover formal requirements?', "International Transfer Pricing Journal" 2004, No 1/2.
 • Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 • Lipowski T., Raje podatkowe - charakterystyka i sposoby wykorzystywania, Oddział Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 • Maliszewski C, Transfer Pricing. Metody i wdrożenia w polskim systemie podatkowym. Instytut Finansów, Warszawa 1997.
 • Matusik M., Zbyt kosztowne porozumienia z fiskusem, "Rzeczpospolita - Dobra firma", 17.02.2006.
 • Messner Z., Podstawy rachunkowości, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Michalski A., Business na Bahamach, "Rzeczpospolita", 27.12.1999.
 • Międzynarodowy słownik podatkowy, PWE, Warszawa 1997.
 • Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • Morse W.J., Roth H.P., Cost Accounting, Processing, Evaluating and Using Cost Data, Addison-Wesley Publishing Company 1986.
 • Neighbour J., Transfer Pricing. Keepinig it at Arms Lenght, "OECD Observer" 2002, No 230.
 • Niemczyk R., Zarządzanie cenami. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz 2000.
 • Nowak E., Rachunkowość zarządcza. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2001.
 • Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 • Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania, red. J. Pyka, TNOIK, Katowice 2004.
 • Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, red. E. Nowak, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
 • Oosterhoff D., Multinational organizations face transfer pricing audits across the globe. Transfer pricing trends, practices and perceptions, "International Transfer Pricing Journal" 2004, No 3/4.
 • Piński J., Ucieczka do raju, "Wprost", 12.08.2001.
 • Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska, red. B. Wawrzyniak, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 • PriceWaterhouseCoopers, Ceny transferowe, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • PriceWaterhouseCoopers, Ceny transferowe w Polsce. Podsumowanie i analiza wyników kontroli skarbowej. Raport sierpień 2005.
 • Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o. o., Warszawa 2002.
 • Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Rachunkowość a controling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 989, Wrocław 2003.
 • Rachunkowość finansowa, red. Z. Messner, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Rachunkowość międzynarodowa, red. L. Bednarski, J. Gierusz, PWE, Warszawa 2001.
 • Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2001.
 • Sadowski R., Pietrasik J., Wykorzystanie analizy porównawczej do obrony cen transferowych, "Monitor Podatkowy" 2004, nr 8.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia 1, PWN, Warszawa 2000.
 • Sierpińska M" Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2000.
 • Simon H., Zarządzanie cenami, PWN, Warszawa 1996.
 • Sojak S., Polityka cen transferowych w przedsiębiorstwach krajowych i wielonarodowych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 56, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1999.
 • Sojak S., Ceny transferowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Sojak S. Baćkowski D., Ceny transferowe aspekt podatkowy. Dom Wydawniczy ABC. Warszawa 2003.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
 • Sulik A., Ceny transferowe jako instrument zarządzania finansami grupy kapitałowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie nr 30, Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 • Sulik A., Dokumentacja cen transferowych a strategie przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 1080, Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji, red. E. Nowak, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2005.
 • Sulik A., Uprzednie porozumienia w sprawie cen transferowych (APA), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 1034, Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji, red. E. Nowak, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2004.
 • Sulik A., Usługa "cash pooling" w przedsiębiorstwach wielonarodowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie nr 28, Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 • Szarpak H., Podmioty obowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej związanej z cenami transferowymi, "Przegląd Podatkowy" 2006, nr 2.
 • Szydłowska K., Rzymkowska S., Dokumentacja podatkowa dla transakcji towarowych, "Monitor Podatkowy" 2004, nr 5.
 • Śliwa J., Ceny w zarządzaniu produkcją i rynkiem, PWE, Warszawa 1987.
 • Tang R.Y.W., Current trends and corporate cases in transfer pricing, Quorum Books, London 2002.
 • The EU Joint Transfer Pricing Forum Issues for Debate, "International Transfer Pricing Journal" 2003, No 1-2.
 • Toborek-Mazur J., Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
 • Zadora H., Gospodarowanie zasobami w zmiennych warunkach otoczenia. Zarys problematyki, [w:] Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach otoczenia, materiały pokonferencyjne, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej nr 1593, Organizacja i Zarządzanie, z. 13, Politechnika Śląska, Gliwice 2003.
 • Zamoyska M., Siedziba w Polsce, zarząd na Cyprze, "Rzeczpospolita - Dobra Firma", 21.07.2005.
 • Zasuń R., Trybunale, oszczędź budżety państw Unii, "Gazeta Wyborcza", 07.11.2005.
 • Varian H.R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1995.
 • Weygrandt J.J., Kieso D.E., Kimmel P.D., Managerial Accounting. Tools for business decision making, John Willey&Sons, Inc 2005.
 • Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, red. J. Lichtarski, PWE, Warszawa 1992.
 • Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych z 1995 roku. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, P-III.
 • Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Modelowa Konwencja Podatkowa, KiK, Warszawa 2000.
 • Rozporządzenie ministra finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową z 11 grudnia 2000 r. Dz.U. 2000, nr 115, poz. 1203 z późn. zm.
 • Rozporządzenie ministra finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników z 10 października 1997 r., Dz.U. nr 128, poz. 833 z późn. zm.
 • Rozporządzenie ministra finansów z 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U. 2005, nr 94, poz. 791 z późn. zm.
 • Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Dz.U. 1999, nr 83, poz. 930 z późn. zm.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 • Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Dz.U. 1993, nr 11, poz. 50 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2005, nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 • Goubert M., Shared Services Centres - The new challenge, "Treasury Management International" Special Report 2002, http://www.treasury-managcment.com
 • Konwencja OECD z 14 grudnia 1960 r., http://www.oecd.org
 • The JPMorgan Fleming International Cash Management Survey 2003, http://www.jpmorganfleming.com
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.