PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 8 | nr 81 | 101--120
Tytuł artykułu

Importance of Regulations for Business: Interaction between Social Europe and European Economical Integration

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Znaczenie przepisów dla biznesu: interakcja między Social Europe a europejską integracją ekonomiczną
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł przedstawia wpływ procesu europeizacji na organizacje i ludzi w krajach środkowowschodniej Europy. Jego cel jest trojaki: po pierwsze, ukazane są różne aspekty integracji europejskiej - od procesów po ich rezultaty i dalsze perspektywy. Po drugie, artykuł zawiera analizy i może stanowić przyczynek do dalszych badań dotyczących stale rosnących interakcji pomiędzy polityką ekonomiczną EU i jej odzwierciedleniem w prawie a standardami społecznego protekcjonizmu. Nawet jeżeli w pierwszych stadiach integracji europejskiej przeważał wymiar ekonomiczny, co obniżało koszty transakcji dla firm, głębokie zmiany wynikające z europejskiej integracji ekonomicznej mają istotny wpływ na narodowe systemy bezpieczeństwa socjalnego. Na obecnym etapie integracji europejskiej wymiar czysto ekonomiczny traci sens i jedynie ekonomiczne podejście nie może już być dłużej bodźcem dla dalszej integracji. Z drugiej strony standardy społecznego protekcjonizmu w krajach członkowskich są ciągle jeszcze różne. Co więcej rola społecznego wymiaru w prawnych regulacjach jest ciągle w Unii Europejskiej dyskutowana i analizowana. W części trzeciej artykuł zawiera analizę wybranych aspektów europejskiego prawa pod kątem jego znaczenia dla przedsiębiorstw. Sama w sobie europeizacja prawa jest częścią szerszego dyskursu o roli prawnych regulacji i społecznego protekcjonizmu. Autor przedstawia teoretyczne przesłanki zwolenników i oponentów systematyzacji (być może europeizacja prawa mogłaby być osiągnięta w wyniku współzawodnictwa narodowych systemów prawnych) i jej możliwy wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach oraz zmiany w ich strukturze. Analizując propozycje systematyzacji prawa Unii Europejskiej i ich możliwe alternatywy posługuje się wynikami badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w regionie Kowna na Litwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper explores the role of Europeanization process for business entities and humans in Central and Eastern Europe states. The purpose of the paper is three-fold. Firstly, the paper seeks to bring out into the open various aspects of the European integration - from process and outcome perspectives. Secondly it provides evaluation of conflicting values. Specifically the paper provides an analysis and proposes avenues for further thought as regards the growing interactions between European economic policies in private law area and social protection standards. So even though economical dimension at first stages of European integration has prevailed and it decreased transaction costs for companies, the profound changes resulting from European economic integration have a major impact on national social security systems. At the current level of European integration purely economical dimension has lost its sense and purely economical consideration could not be a stimulus for further European integration. On the other hand social protection standards in the member states are .not yet converging. Furthermore the role of social dimension in regulation is discussed and analysis of European integration process is provided. Finally the paper provides analysis of European private law and its importance for business entities. Europeanization of private law itself is a part of the general discourse of role of regulation and social protection in Europe. The theoretical premises of the proponents and opponents of systematization (then Europeanization of private law could be made through competition of private law systems) and possible influence on the decisions made by business entities and their structure is provided. The author therefore analyzes EU proposals for systematization of private law, and possible alternatives for systematization. Particular emphasis is laid on suggestions for business entities based on research from Kaunas district, Lithuania. (original abstract)
Rocznik
Tom
8
Numer
Strony
101--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Internal Audit Department, Kowno, Litwa
Bibliografia
 • Barnard Catherine.: Social Dumping and the Race to the Bottom: Some Lessons for the European Union from Delaware, European Law Review Nr. 25, 2000.
 • Barnard Catherine, Deakin Simon: Market Access and Regulatory Competition, in C. Barnard, J. Scott (eds.), The Law of the Single European Market, 197-224, Hart Publishing, Oxford, 2002.
 • Crouch Colin, Streeck Wolfgang: Institutional Capitalism: Diversity and Performance, in Crouch Colin and Streeck Wolfgang (eds.) Political Economy of Modern Capitalism: Mapping Convergence and Diversity, Sage Publications, London, 1997.
 • Dahl Robert: Democracy and Its Critics, Yale University Press, New Haven, 1989.
 • Dworkin, Ronald: What Is Equality?, Philosophy and Public Affairs 10, Blackwell Publishing, Oxford, 1981.
 • Ferry Amanda: Effective legal systems and foreign direct investment: in search of the evidence, International and Comparative law quarterly, vol. 49, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
 • Hammer Wolfram, Walter mahnt: Marktwirtschaft nicht verteufeln in Luebicker Nachrichten, 03.12.08.
 • Hooghe Liesbet: Euro- Socialists or Euro-Marketeers? EU Top Officials on Capitalism, The Journal of Politics, Vol. 62, No. 2, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
 • Joerges Christian: The Impact of European Integration on Private Law: Reductionist Perceptions, True Conflicts and a New Constitutional Perspective, European Law Journal, Vol.3, Blackwell Publishing, Oxford, 1997.
 • Kersting Christian: Corporate Choice of Law – a Comparison of the United States and European Systems and a Proposal for a European Directive, Brooklyn Journal of International Law 12, Brooklyn Law School, Brooklyn, 2002.
 • Lupoi Maurizio: The Origins of the European Legal Order”, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
 • Marzinotto Benedicta: The unnecessary European social model, Chatham House, London 2006. Online: http://www.chathamhouse.org.uk/publications/papers/download/- /id/34/file/3011_bniep0106.pdf
 • Oxford Analytica Ltd (study for the London Stock Exchange): Assessment of the Economic Benefits and Opportunities for a Pan-European Growth Market, 1987. Online: http://www.londonstockexchange.com/NR/rdonlyres/6321B61FB501- 4CFD-BE57-148CB10F5E5E/0/AIMStudyfinal.pdf
 • Padoa-Schioppa Tommaso: Efficiency, Stability and Equity: a Strategy for the Evolution of the Economic System of the European Community, Oxford University Press, Oxford, 1987.
 • Posner Richard: Creating a Legal Framework for Economic Development, The World Bank Research Observer, vol. 13, no. 2 1, 1998.
 • Rawls John: A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1971.
 • Schröder Ulrich: Resilient growth in the EU acceding, Countries, in Reports on European integration, EU Monitor No. 1, Deutsche Bank Research, 2003. Online: http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_ENPROD/ PROD0000000000053172.pdf.
 • Sun Jeanne-Mey and Pelkmans Jacques: Regulatory Competition in the Single Market, in R. Baldwin, C. Scott, Ch. Hood, A Reader on Regulation, Oxford University Press, Oxford, 1998.
 • Wagner Oliver: EU Takeover Directive – Success after 30 years of discussion?, in EU Monitor Financial Market Special, Deutsche Bank Research No. 2, 2003. Online: http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_ENPROD/ PROD0000000000060033.pdf.
 • Wai Robert: Transnational Lift off and Juridical Touchdown: the Regulatory Function of Private International Law in an Era of Globalisation, Columbia Journal of Transnational Law, Law School, Columbia University, New York, 2002.
 • Commission, 2006: Press release IP/06/893, Initiative to boost growth of SMEs: EU wants to triple early-stage capital investments.
 • Commission, 2006: Growth and jobs: Commission provides more means to finance innovative SMEs MEMO/06/259.
 • Council Directive 75/129/EEC of 17 February 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies.
 • Council Directive 77/187/EEC of 14 February 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding employees’ rights in the event of transfers of undertakings, business or parts of undertaking or business.
 • Council Directive 80/987/EEC of 20 October 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer.
 • Council Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit (modified by Directives 90/88/EEC and 98/7/EEC).
 • Council Directive 92/56/EEC of 24 June 1992 amending Directive 75/129/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies.
 • Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts.
 • Council Directive 94/45/EC of 22 September 1994 on the establishment of a European Works Council or a procedure in Community – scale undertakings and Community- scale groups of undertakings for the purposes of informing and consulting employees.
 • European Parliament and of the Council Directive 2000/35/EC of 29 June 2000 on combating late payment in commercial transactions.
 • European Parliament and Council Framework Directive 2002/14/EC of 11 March 2002 for informing and consulting employees establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community.
 • European Parliament and of the Council regulation 1927/2006 of the of 20 December 2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund.
 • Lisbon Treaty. Online: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C: 2007:306:SOM:EN:HTML
 • Case C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v. Inspire Art Ltd.
 • Case C-208/00, Überseering BV v. Nordic Construction Co Baumanagement GmbH.
 • Case C-212/97, Centros Ltd. v. Erhvervs-og Selskabsstyrelsen
 • Case C-237/02 Freiburger Kommunalbauten GmbH. Baugesellschaft & Co. KG. v. Ludger Hofstetter and Ulrike Hofstetter.
 • Case C-240/98, Océano Grupo Editorial SA v Roció Murciano Quintero.
 • Case C-473/00, Cofidis SA v Jean-Louis Fredout.
 • Case C-481/99, Georg Heininger and Helga Heininger v Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193369

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.