PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 12 | 25--30
Tytuł artykułu

Kategorie i atrybuty informacji oraz jej ochrona

Warianty tytułu
Categories and Attributes of Information Determining Effective Protection of Information in Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) stymuluje rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wyznacznikiem tej gospodarki jest wiedza praktyczna, której potencjał zależy od zgromadzonych i przetworzonych informacji. Te z kolei umożliwiają generowanie innowacji pozwalających na skuteczne konkurowanie na rynku. Zarówno zasoby informacji, jak i wiedza zespołów pracowniczych składają się na kapitał intelektualny, stanowiący kapitał organizacji o wymiarze ekonomicznym - dlatego powinien podlegać ochronie. Dobór sposobów ochrony zależy od kategorii i atrybutów informacji. W opracowaniu zdefiniowano więc pojęcia: dane, informacja, wiedza, kapitał intelektualny. Omówiono kategorie wiedzy oraz składowe kapitału intelektualnego. Przeanalizowano sposoby ochrony mierzalnych i niemierzalnych składowych kapitału intelektualnego. Stwierdzono, że do osiągnięcia optymalnej skuteczności ochrony konieczna jest integracja podejmowanych działań. Taką kompleksową ochronę kapitału intelektualnego, uwzględniającą zarówno jego wymiar mierzalny, jak i niemierzalny, może zapewnić wprowadzenie w organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). (abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge-based economy stimulates the development of information society. An indicator thereof is the practical knowledge; its potential depends on the compiled and processed information, which, in turn, makes it possible to generate innovations in order to effectively compete in the market. Both the information resources and the knowledge of staff employed make up an intellectual capital constituting the capital of organization in terms of economics; as such, it should be protected. The selection of protection methods depends on categories and attributes of information. In this dissertation, the following terms were defined: data, information, knowledge, and intellectual capital. Categories of knowledge were discussed as were the components of intellectual capital. The methods of protecting measurable and immeasurable components of intellectual capital were analysed. It was found that, for the purpose of achieving the optimal efficiency of protection, it was indispensable to integrate all the measures and actions to be taken. The implementation of Information Security Management System (ISMS) can provide such a comprehensive protection of intellectual capital comprising both its measurable and immeasurable dimensions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
25--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Barbaszewski T., 2007: Bezpieczeństwo informacji w systemach. W: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi - pod red. T. Wawaka. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała, ss. 41-51.
 • 2. IBM, 2011: Inteligencja, a nie intuicja napędza innowacje. http://www.ibm.com/smarterplanet/pl
 • 3. Kijowski J., Sikora T. (pod red.), 2003: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Integracja i informatyzacja systemów. WNT, Warszawa.
 • 4. Kłak M., 2010: Zarządzanie kapitałem intelektualnym organizacji. W: Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji pod red. T. Sikory. T. I. Wyd. Nauk. PTTŻ. Kraków 2010, ss. 367-381.
 • 5. Kłos Z., Kłos J., 2007: Wybrane pozanormatywne aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji. Problemy Jakości, 9, 32-36.
 • 6. Kowalska-Napora E., 2010: Jakość informacji i jej wpływ na innowacje działań organizacji. W: Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji, pod red. T. Sikory. T. II. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2010, ss. 104-117.
 • 7. Lundvall B.-A., Johnson B., 1994: The learning economy Journal of Industry Studies, 2 (1), 23-42.
 • 8. Łuszczyk M., 2010: Rola kapitału intelektualnego w gospodarce opartej na wiedzy. W: Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji, pod red. T. Sikory. T. I. Wyd. Nauk. PTTŻ. Kraków 2010, ss. 409-420.
 • 9. Michalski R., 2011: Zabezpieczyć najsłabsze ogniwo. IBM Polska, http://biznes.onet.pl
 • 10. Nowak J.S., 2005: Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje. W: Społeczeństwo Informacyjne - pod red. G. Bliźniaka i J.S. Nowaka. Wyd. PTI, Katowice, ss. 39-58.
 • 11. OECD, 2000: Knowledge management in the learning economy. Centre for Educational Research and Innovation OECD (Ed.), Paris.
 • 12. Piech K., 2004: Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce. E-mentor, 4 (6), ss. 36-40. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/75
 • 13. Pipkin D.L., 2002: Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. WNT, Warszawa.
 • 14. PN-EN ISO 9000: 2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 • 15. PN-ISO/IEC 17799: 2007. Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • 16. PN-ISO/IEC 27001: 2007. Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. System zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.
 • 17. Raport, 2008: Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • 18. Skrzypek E., 2008: Przydatność kapitału intelektualnego w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie nowej ery. W: Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy - pod red. T. Sikory. Wyd. Nauk. PTTŻ, ss. 449-463.
 • 19. Solecki A., Solecki P, 2007: Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w urzędzie. W: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi - pod red. T. Wawaka. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała, ss. 126-137.
 • 20. Stochmiałek M., 2005: Strumieniowe bazy danych. Stream: The Stanford Data Stream Management System. Politechnika Wrocławska, ss. 1-6. Stochmiałek.pl/papers/Dems-intro.pdf
 • 21. Strategia, 2000: Polska 2025 - długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Rada Ministrów, Warszawa 26.07.2000.
 • 22. Ślawska J., Sikora T., 2011: Znaczenie informacji í konieczność jej ochrony. Geneza zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zarządzanie Jakością, (w druku).
 • 23. Tomaszewska H., 2004: Przewodnik po gospodarce opartej na wiedzy. Technologie i Przemysł, wiosna, 74-78.
 • 24. Tyrańska M., 2008: Metody doskonalenia jakości kapitału ludzkiego. W: Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy - pod red. T. Sikory. Wyd. Nauk. PTTŻ, ss. 475-483.
 • 25. Wach D., 2006: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu wiedzą. Zesz. Nauk. Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość, 2, 191-196.
 • 26. Widera M., 2010: Sprzętowe wspomaganie przetwarzania danych w Strumieniowym Systemie Zarządzania Danymi. Studia Informatica, 2A (89), 531-539.
 • 27. Toffler A., Toffler H., 1996: Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Wyd. Zysk i Ska, Poznań.
 • 28. Toffler A., 2006: Trzecia fala. Wyd. Kurpisz, Poznań.
 • 29. Urbaniak M., 2004: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa.
 • 30. Urbaniak M., 2006: Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Difin, Warszawa 2006.
 • 31. Wajda K., 2003: Znaczenie jakości danych oraz informacji w organizacji. W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 6 - pod red. T. Wawaka. Wyd. Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków, ss. 358-364.
 • 32. Wawak T., 2007: Rola informacji w społeczeństwie wiedzy. W: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi - pod red. T. Wawaka. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała, ss. 9-17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.