PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 56 | nr 112 | 21--32
Tytuł artykułu

Przedsiębiorstwo jako system dążący do homeostazy

Autorzy
Warianty tytułu
The Enterprise as a System Striving for Homeostasis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwo, stanowiąc system działający w otoczeniu, dąży do zachowania z nim stanu homeostazy. Zachowanie i przywracanie takiego stanu homeostazy jest jednym z warunków przetrwania i rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa, znaj-dującego się w określonych fazach cyklu życia, pociągają za sobą powstanie sytuacji kryzysowych, stanowiących przyczynę zachwiania równowagi z otoczeniem. Przy-wrócenie stanu równowagi pociąga za sobą często konieczność przewartościowania celów i zmiany strategii działania. Wzrasta również stopień ryzyka gospodarczego, związany z koniecznością podejmowania decyzji o charakterze nierutynowym. W celu zabezpieczenia się przed naruszeniem stanu homeostazy lub w razie konieczności jej przywracania, staje się niezbędne podejmowanie określonych decyzji na podstawie informacji generowanej przez system rachunkowości. Rolą rachunkowości w tym kontekście jest dostarczanie informacji dla zdiagnozowania stanu przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji zmierzających do przywrócenia homeostazy. Aby rachunkowość mogła wypełnić stawiane przed nią zadania, powinna stać się systemem bardziej aktywnym, co jest widoczne w realizacji jej funkcji stymulacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The enterprise, constituting a system functioning in an environment, strives to maintain the state of homeostasis with it. Maintenance and restorement of homeostasis is one of the conditions of the enterprise’s survival and development. Dynamically changed conditions of the efficient enterprise in given phases of its life cycle result in creation of crisis situations which are reasons for upsetting the balance with the environment. Restorement of the balance often leads to redefinition of the objectives and changes in action strategies. The degree of economic risk also increases as it is related to taking non-routine decisions. It is absolutely essential to take decisions on the basis of information generated by the accounting system to protect against disturbance of the homeostasis state or to restore it. The role of accounting in this context is to provide information indispensable to diagnose the enterprise condition and to take decisions leading to homeostasis restorement. To be able to fulfill its tasks, accounting should evolve into a more active system, capable of realizing its stimulating function. (original abstract)
Rocznik
Tom
56
Numer
Strony
21--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
Bibliografia
 • Brzezin W. (1995), Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Burzym E. (1977), Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, „Rachunkowość", nr l i 2.
 • Burzym E. (1980), Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 • Czerny J. (2005), Rola i znaczenie rachunkowości w sytuacjach szczególnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Czerny J. (2004), Sytuacje szczególne w cyklu życia przedsiębiorstwa i ich wpływ na rachunkowość, [w:] Polska Szkoła Rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Czerny J. (2008), Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • i Dobija M. (1994), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fera N. (1997), Using Shareholder Value to Evaluate Strategic Choices, „Management Accounting", nr 5.
 • Gram H.A. (1986), An Introduction to Management, „The Canadian Manager", Toronto.
 • Greiner L.E. (1972), Evolution and Revolution as Organizations Grow, „Harvard Business Review", July-August.
 • Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A. (1999), Rachunkowość zarządcza, koncepcje i zastosowania, „Absolwent", Łódź.
 • Katz D., Kahn R.L. (1979), Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa.
 • Leupin U. (1998), Turnaround von Unternehmen. Von der Krisenbewältigung zur Erfolgssteigerung, ein praktischcr Führungsbehelf für Unternehmen, Banken und Beraten, Verlag Haupt, Bern-Stuttgart-Wien.
 • Micherda B. (2001), Analityczna funkcja rachunkowości, wyd. 3 popr. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Quinn R.E., Cameron K. (1983), Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness, Some Preliminary Evidence, „Management Science", nr 29.
 • Skrzywan S. (1973), Teoretyczne podstawy rachunkowości, wyd. 4, PWE, Warszawa.
 • Stabryła A. (2002). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Trzcieniecki J. (1979), Projektowanie systemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Walczak M. (1998), Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193453

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.