PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 56 | nr 112 | 149--160
Tytuł artykułu

Prospektywny cel badania sprawozdania finansowego

Warianty tytułu
The Prospective Aim of Financial Statements Audit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem wiarygodności sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii z nim związanych odnosi się do trzech dziedzin: rachunkowości, analizy finansowej oraz badania sprawozdania finansowego. Szczególne znaczenie ma właściwe określenie celu badania sprawozdania finansowego i jego uwarunkowania. Aktualnie biegły rewident powinien dokonać oceny nie tylko rozliczenia jednostki z otoczeniem, ale również podejmowanych przez nią decyzji, co przejawia się w możliwości kontynuacji działalności jednostki. Nakreślony cel badania sprawozdania finansowego stawia wyższe wymogi kompetencyjne biegłym rewidentom. Szczególne znaczenie ma konieczność uświadomienia i szerszego wykorzystania analizy finansowej i planowania finansowego. Postulat modyfikacji regulacji prawnych celu badania sprawozdania finansowego zbiega się w czasie z ogłoszeniem Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC, akcentujących kompetencje i etykę zawodowych księgowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of financial statements credibility as well as assessments and opinions based on it is related to three fields of interests: accounting, financial analysis and financial audit. The proper determination of financial audit objective and its conditions are particularly important. At present, the auditor should not only assess an entity's relations with its environment but also its decisions, which is reflected in the ability to continue functioning as a business entity. The above presented aim of financial statements audit imposes higher require-ments on external auditors. It is particularly important to realize the importance of financial analysis and planning and to use it to a greater extent. The postulate to review legal regulations relating to audit objective coincides in time with the IFAC's International Education Standards, which stress the competence and ethical aspects of the accounting profession. (original abstract)
Rocznik
Tom
56
Numer
Strony
149--160
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (2002), KIBR Warszawa, nr 52.
 • Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (2005), KIBR, Warszawa, nr 61.
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dziennik Urzędowy (UE) L157. 9.06.2006.
 • Gicrusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia. Klasyfikacja. Zakres ujawnień, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Gierusz J. (2009), Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycje IASB i FASB, „Rachunkowość" nr 7.
 • Gut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Hołda A. (1998), Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie". Kraków, nr 514.
 • Hołda A., Micherda B. (2007), Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, KIBR. Warszawa.
 • ^ Hulicka M. (2008), Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • IV dyrektywa Unii Europejskiej (2003), „Rachunkowość", nr 7.
 • Jackson C. W. (2008), Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski J., Kabalski P. (2009), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009. Najnowsze zmiany, SKwP. Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (2003), Skąd się wzięła sprawa Enronu?, „Rachunkowość", nr 4.
 • Kodeks Zawodowej Etyki w rachunkowości (2007), SKwP, Warszawa. Krajowe Standardy Rewizji Finansowej (2010), www.kibr.org.pl
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T. (2006), Oszustwa księgowe; teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Kutera M., Surdykowska S.T., (2009), Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Dif'in, Warszawa.
 • Micherda B. (2006), Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin. Warszawa.
 • Micherda B., Górka Ł. (2004), Metodyka analizy finansowej w badaniu sprawozdania finansowego, [w:] Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości, KIBR, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (2010), K1BR i SKwP, Warszawa. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (2005), KIBR i SKwP, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (obejmujące również Międzynarodowe Standardy Rachunkowości) (2004), SKwP, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Edukacyjne (2009), SKwP, Warszawa.
 • Schneider K. (2007), Biedy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE. Warszawa.
 • Stiglitz J. E. (2006), Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa z 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 121, poz. 591.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie, ustawy o rachunkowości (Dz.U. Nr 63 poz. 393).
 • Wąsowicz W. (2005), Kreatywna rachunkowość; fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193809

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.