PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 4/2 | 533--546
Tytuł artykułu

Porównanie ryzyka, zyskowności i efektywności zarządzania wybranych funduszy inwestycyjnych

Warianty tytułu
The Comparison of Risk, Profitability and Effectiveness of Selected Investment Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było sprawdzenie czy poszczególne fundusze inwestycyjne różnią się pomiędzy sobą ze względu na zyskowność i ryzyko. Analizę przeprowadzono w dwóch aspektach. W pierwszym porównano fundusze inwestycyjne o różnym deklarowanym poziomie ryzyka zarządzane przez jedno towarzystwo inwestycyjne. W drugim porównano dane typy funduszy inwestycyjnych zarządzane przez poszczególne towarzystwa inwestycyjne. Przedmiotem badań były roczne stopy zwrotu. Na ich podstawie wyliczono średnie stopy zwrotu, wariancję i semiwariancję oraz wybrane parametry rozkładu. Następnie wyznaczono współczynniki beta z modelu Sharpe'a oraz ich dolnostronne odpowiedniki - dolnostronne współczynniki beta. Otrzymane badania wskazują, że fundusze o danym deklarowanym poziomie ryzyka zarządzane przez różne towarzystwa inwestycyjne mogą różnić się pomiędzy sobą ze względu na zyskowność i poziom ryzyka. W przypadku niektórych funduszy występowały znaczne rozbieżności pomiędzy klasycznymi i dolnostronnymi współczynnikami beta. W pojedynczych przypadkach okazywało się, że fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu zarządzane przez jedno z towarzystw były mniej zyskowne niż fundusz obligacyjny innego towarzystwa. Zauważono również, że fundusz stabilnego wzrostu jednego z towarzystw był bardziej ryzykowny od funduszu zrównoważonego innego towarzystwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of carrying out the research was to check if selected investment funds differ between each other with respect to profitability and risk. The analysis was carried out in two aspects. In the first one, investment funds that declared different risk level and were managed by one investment company were compared. In the second one, given types of investment funds managed by individual investment companies were compared. The subject of the research was the yearly rates of return. On their basis, the average rates of return, variance and semi-variance were calculated, as well as the chosen parameters of distribution. Subsequently, beta coefficients from the Sharpe's model were estimated, together with their downside equivalents - downside beta coefficients. The research results show that the funds of the given declared risk level, managed by different investment companies can differ between each other with respect to profitability and risk level. In the case of some funds, significant differences existed between classic and downside beta coefficients. In individual cases, balanced and stable growth funds, managed by one of the companies were less profitable than bond funds of the other company. It was also noticed that the stable growth fund managed by one of the companies was more risky than the balanced fund of the other company. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
533--546
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Banachowicz A. (2008), Fundusze inwestycyjne, Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o.o., Gliwice.
 • Bawa V.(1975), Optimal rules for ordering uncertain prospects, Journal of Financial Economics 2(1).
 • Dawidowicz D. (2009), Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Debski W. (2007), Rynek finansowy i jego funkcjonowanie, PWN, Warszawa.
 • Duda-Piechaczek E. (2008), Fundusze inwestycyjne w praktyce, Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o.o., Gliwice.
 • Estrada J., Serra A.(2005), Risk and return in emerging markets: family matters, Journal of Multinational Financial Management 15.
 • Estrada J.(2007), Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing, International Review of Economics & Finance 16.
 • Fishburn P.( 1977), mean-risk analysis with risk associated with below-target returns, The American Economic Review, march.
 • Gabryelczyk K. (2004), Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Galagedera U.A., Brooks R. D. (2007), Is co-skewness a better measure of risk in the downside than downside beta? Evidence in emerging market data, Journal of Multinational Financial Management 17.
 • Haugen A.(1996), Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG-Press, Warszawa.
 • Hogan W. (1972), Warren J., Computation of the efficient boundary in the E-S portfolio selection model, Journal of Finance and Quantitative Analysis, September.
 • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: An analysis of decision under risk, Econometrica 47.
 • Markowitz H.(1959), Portfolio selection: efficient diversification of in-vestments. John Wiley and Sons, New York.
 • Nawrót W. (2007), Exchange - traded funds (ETF), CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Ogryczak W., Ruszczyński A. (1999), From stochastic dominance to mean-risk models: semideviations as risk measures. European Journal of Operational Research, 116.
 • Price K., Price B., Nantell T.J. (1982), Variance and lower partial moment measures of systematic risk: some analytical and empirical results, The Journal of Finance, XXXVII, No 3.
 • Sortino F., Satchell S. (2001), Managing downside risk in financial markets: theory, practice and implementation, Butterwarth-Heinemann Oxford.
 • Wierzbicki M. (1995), Analiza portfelowa, MOTTE, Łódź
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.