PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 1 Finanse w nowoczesnej gospodarce | 179--199
Tytuł artykułu

Znaczenie pojęcia działalności gospodarczej dla praktyki stosowania przepisów prawa podatkowego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu powszechny jest pogląd, że specyfika prawa podatkowego polega na tym, że większość jego przepisów z natury budzi kontrowersje przy jego stosowaniu. Wynika to z ewidentnych różnic interesów podmiotów tego prawa. W sytuacji, gdy brzmienie określonej normy prawnej nie jest dostatecznie jednoznaczne i możliwe są "nieco" odmienne od siebie jej interpretacje, różnice zdań między podatnikiem a organem władzy skarbowej są szczególnie nasilone. Dlatego ustawodawca podatkowy powinien dążyć do wyeliminowania obszarów spornych, a więc szczególnie starannie formułować definicje języka prawnego (definicje legalne), a unikać w regulacjach podatkowych dyrektyw języka prawniczego czy wręcz zmuszać adresatów prawa podatkowego do stosowania znaczenia potocznego podstawowych pojęć tego prawa. Pojęcie działalności gospodarczej zdaniem autorów należy właśnie do jednego z kardynalnych pojęć prawa podatkowego. Prezentowane opracowanie ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z definiowaniem pojęcia działalności gospodarczej w aspekcie praktyki stosowania przepisów prawa podatkowego. Analiza tego zagadnienia prowadzi do wniosku, że w zakresie pojęcia działalności gospodarczej w poszczególnych regulacjach prawnych w Polsce występują zarówno różne definicje legalne działalności gospodarczej lub ustawodawca odsyła do definicji z innych aktów prawnych, a również w niektórych przypadkach stosując to pojęcie nie widzi ani konieczności jego zdefiniowania, ani nie daje jakichkolwiek wskazówek interpretacyjnych. Takie podejście do zasady jedności i spójności systemu prawa w znacznym stopniu utrudnia jego interpretację, co w praktyce kończy się sporami podatników z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego S.C. Kalina i Krzysztof Kunowscy, aplikant
autor
 • Uniwersytet Gdański, student; Kancelaria Doradztwa Podatkowego S.C. Kalina i Krzysztof Kunowscy, aplikant
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa - Komentarz 2007, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2007.
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - Komentarz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 • Brodecki Z., Drobysz M., Majkowska S., Pyć D., Tomaszewska M., Zużewicz L, Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Brzeziński, M. Kalinowski, Olesińska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja Podatkowa - Komentarz, Wydanie H, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007.
 • Dzwonkowski H., Ordynacja podatkowa - Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004.
 • Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa 2003.
 • Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Prawo Unii Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, (red.) Barcz J., Warszawa 2003.
 • Martini J., Karpiesiuk Ł., VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Podatkowe Komentarze Praktyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Rogalska B., Pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, LEK nr 42267/2, Dor. Podat. 2004. 2. 42;
 • J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2008, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2007 r.
 • Akty prawne
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Szósta Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EC).
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. z 1988 r. nr 41, poz. 324 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późniejszym sprostowaniem i zmianą).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz.U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L z 2006 r., Nr 347, s. l z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), (Dz.U. Nr 251, poz. 1885.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.