PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 1 Finanse w nowoczesnej gospodarce | 201--217
Tytuł artykułu

Zastosowanie modelu zapasów gotówki Baumola w krótkoterminowej polityce finansowej małego przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw nabiera coraz większego znaczenia w gospodarce polskiej. Niestety małe i średnie firmy muszą w dalszym ciągu borykać się z licznymi barierami swojego rozwoju. Jedną z nich jest brak zastosowania odpowiednich procedur identyfikacji i ewidencji informacji finansowej, a przede wszystkim jej przetwarzania. W pierwszej części opracowania przedstawiono założenia krótkoterminowej polityki finansowej przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano podstawowe jej kategorie oraz główne problemy gospodarowania kapitałem obrotowym. Omówiono kluczowe koszty utrzymania aktywów obrotowych, a także klasyczne sposoby gospodarowania krótkoterminowymi składnikami majątkowymi. W drugiej części zaprezentowano zagadnienia dotyczące gospodarowania gotówką. Właściwe zarządzanie środkami pieniężnymi, stanowiącymi główny nośnik wartości dodanej w przedsiębiorstwie umożliwia podnoszenie jego efektywności. Pozwala również na właściwe planowanie zapotrzebowania (nadwyżki) gotówki w firmie, a co za tym idzie podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie zaciągania zobowiązań. Szacowanie optymalnego poziomu gotówki w przedsiębiorstwie umożliwia m.in. model zapasów gotówki Baumola. Przedstawiony przykład praktyczny weryfikuje użyteczność modelu Baumola w zarządzaniu gotówką małego przedsiębiorstwa. Dzięki jego zastosowaniu, przedsiębiorstwo wypełnia lukę informacyjną w zakresie poziomów gotówki gwarantujących minimalizowanie kosztów jej utrzymania. Oszacowane parametry mogą być także skutecznie wykorzystywane w krótkoterminowych planach finansowych, w tym również w poszukiwaniu właściwych form i kwot kapitałów finansujących bieżącą działalność firmy. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Aniszewska G., Różnice w sposobach adaptacji do otoczenia dużych i małych firm, Przegląd Organizacji nr 11/1998.
 • Baumol W. J., The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach, Ouarterly Journal of Economics 66, 1952.
 • Brealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1999.
 • Brigham E., Gapenski L., Financial Management, Chapman & Hall, London 1991.
 • Davies D., Sztuka zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1993.
 • Jaworski J., Dziś i jutro usług biur rachunkowych, Rachunkowość nr 11/2006.
 • Jaworski J., Kryteria wyboru uproszczeń ewidencyjnych w małym przedsiębiorstwie, Monitor Rachunkowości i Finansów nr 1/2008.
 • Jaworski J., Wybrane problemy zarządzania finansami małego przedsiębiorstwa, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, (red.) E. Urbańczyk, KREOS, Szczecin 2003.
 • Jaworski J., Zapotrzebowanie na gotówkę w małym przedsiębiorstwie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 11/2006.
 • Jaworski J., Zmiany w potrzebach informacyjnych a polityka uproszczeń w rachunkowości małych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, (red.) I. Sobańska, A. Szychta, Wyd. UL, Łódź 2007.
 • Jog V., Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, CIM, Warszawa 1995.
 • Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowość małych firm, PWE, Warszawa 1998
 • Lipiec J., Doświadczenia hiszpańskie we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, Wspólnoty Europejskie nr 6/2000.
 • Miller M.H., Orr D., A Model of the Demand for Money by Firms, Quarterly Journal of Economics 80, 1966.
 • Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, PARP, Warszawa.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 173/2004 poz. 1807 z późn. zmianami.
 • www.nbp.pl - Sytuacja finansowa banków w 2006 r., sprawozdanie nadzoru bankowego NBP.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.