PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 118 | 29--46
Tytuł artykułu

Bezrobocie instytucjonalne w Polsce - przyczyny i uwarunkowania

Warianty tytułu
Institutional Unemployment in Poland - Reasons and Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezrobocie instytucjonalne zaliczane jest przy tym (obok bezrobocia strukturalnego) do tzw. bezrobocia równowagi, które "nie znika" nawet w warunkach wzrostu gospodarczego i występuje w punkcie równowagi gospodarczej. Podstawowym celem artykułu jest analiza osiągnięć mysli instytucjonalnej dotyczących kwestii bezrobocia, a z drugiej - próba wskazania przyczyn i uwarunkowań tego typu zjawiska w Polsce. (fragment tekstu)
EN
Institutional theories play an important role in the interpretation of economic processes in modern science of economics. Even though the "institutionalists" have never undermined the domination of mainstream economics in general and classical and neoclassical theories in particular, it is their merit to have begun eager discussions about many fundamental topics - including the role of economy and its institutions in modern society. On top of that- issues connected to labor market as well as sources of unemployment have been emphasized by the leading representatives of this trend. The main goal of this article is therefore to present a theoretical basis of institutional unemployment as well as to try to explain the reasons and conditions of this phenomenon in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Balcerowicz L. (2008), Polski system socjalny podważa stabilność finansów państwa, „Wprost", http://www.balcerowicz.p1/wprost/0L08_LB.pdf, dostępne 20.06.2008.
 • Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych (2006), red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Bukowski M., Lewandowski P., Rynek pracy w makroperspektywie, w: Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy (2007), red. M. Bukowski, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Commons J. R. (1934), Institutional Economics. Its Place in Political Economy, t. 1.
 • Dynus M. (2007), Fiskalizm w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt", luty 2007.
 • Golniowska S. (2001), O przyczynach bezrobocia i polityce jego zwalczania, „Polityka Społeczna" nr 3.
 • Góra M. (2004), Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Refleksje, próba częściowego -wyjaśnienia i kilka propozycji, 73 seminarium BRE-CASE „Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu?" Warszawa, 17 czerwca 2004 r.
 • Iwanek M., Wilkin J. (1998), Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Wyd. UW-WNE, Warszawa.
 • Jaka polityka gospodarcza dla Polski? (2001), red. U. Płowiec, Materiały z VII Kongresu Ekonomistów Polskich PTE, t. 2, Wyd. PTE-Bellona, Warszawa.
 • Jarmołowicz W., Woźniak B., Transformacyjne bezrobocie instytucjonalne, w: Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych (2006), red. D. Kopycińska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Keynes J.M. (1985), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, wyd. 2, PWN, Warszawa.
 • Kubiczek A., Instytucjonalne uwarunkowania zmian rynku pracy, w: Ład instytucjonalny w gospodarce (2006), t. 2, red. B. Polaszkiewicz, J. Boehlke, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kwartalna informacja aktywności ekonomicznej ludności (2008), Monitoring Rynku Pracy, GUS, Departament Pracy i Warunków Życia, Warszawa.
 • Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, Monitoring Rynku Pracy, GUS, Departament Pracy i Warunków Życia, Warszawa 24.06.2008 roku.
 • Liberalizm we współczesnej gospodarce (2008), red. W. Jarmołowicz, M. Ratajczak, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Ład instytucjonalny w gospodarce (2006), t. 2, red. B. Polaszkiewicz i J. Boehlke, t. 2, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Mujżel J., Wysoki wzrost gospodarczy jest potrzebny w Polsce jak powietrze, w: Jaka polityka gospodarcza dla Polski? (2001), red. U. Płowiec, t. 2, materiały z VII Kongresu Ekonomistów Polskich PTE, Wyd. PTE-Bellona, Warszawa.
 • North D. C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge, NY.
 • North D.C. (1994), Economic Performance Through Time, „The American Economic Review" Vol. 84, No. 3.
 • Polska w Unii Europejskiej (2006), GUS, Warszawa.
 • Rachowicz P. (2008), Balcerowicz: Polska może być krajem cudu, Debata „Dziennika",27.06.2008, http://www.dziennik.pl/gospodarka/articlel99110/Balcerowicz_Polska_ może_być_ _krajem_cudu.html, dostępne 14.07.2008.
 • Raport o inflacji sierpień 2004 (2004), NBP, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa.
 • Ratajczak M. (1994), Nurt instytucjonalny we współczesnej myśli ekonomicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1.
 • Ratajczak M. (2007), Miejsce instytucjonalizmu we współczesnej ekonomii, materiały konferencyjne 55 Międzynarodowego Kongresu Ekonomistów Francuskojęzycznych pt: „Bilan et perspectives d'un demi-siecle de construction de l'Union europeenne dans le cadre de la mondialisation economique contemporaine" zorganizowanego przez Association Internationale des Economistes de Langue Francaise i SGH w Warszawie, 21-23.05.2007.
 • Sobiech K., Woźniak B., Ekonomia instytucjonalna, w: Współczesne teorie (2005), red. M. Ratajczak, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Socha M., Sztanderska U. (2000), Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stankiewicz W. (2005), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wyd. PWSBiA, Warszawa.
 • Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku (2003), NBP, Warszawa, luty 2003.
 • Svejnar J. (2002), Transition Economies: Performance and Challenges, „Journal of Economic Perspectives" Vol. 16, No. l - Winter.
 • Sztanderska U. (2001), Tendencje rozwojowe polskiego rynku pracy, „Nowe Życie Gospodarcze" cz. l nr 21/313, cz. 2 nr 22/314.
 • The New Palgrave A Dictionary of Economies (1987), The Macmillan Press Ltd., Cambridge.
 • Veblen T. (1971), Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa.
 • Woźniak B., Naturalna stopa bezrobocia w Polsce - rezultat swobodnego wyboru jednostek czy zawodności działania rynku, w: Liberalizm we współczesnej gospodarce (2008), red. W. Jarmołowicz, M. Ratajczak, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Współczesne teorie ekonomiczne (2005), red. M. Ratajczak, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Zatrudnienie w Polsce 2005 (2005), red. M. Bukowski, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • Zatrudnienie w Polsce 2006. Produktywność dla pracy (2007), red. M. Bukowski, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Ziemiecki J. (2001), Najważniejsze składniki bezrobocia na podstawie zmodyfikowanej metody czynnikowej, „Wiadomości Statystyczne" nr 12.
 • Żylińska-Imiołek J., Kajdanowski Z. (2006), Ilu Polaków pracuje i czemu tak mało?, http://www.mgop.gov.pl/EGazeta/Na+Warszacie/, dostępne 15.09.2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194441

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.