PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 2 | nr 2 | 7--33
Tytuł artykułu

Meeting the convergence criteria and introducing the euro in Poland : dilemmas in a time of crisis

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The correct term for Poland's entry to the euro zone is a subject of debate involving politicians and academics. Research studies highlight the benefits and costs of adopting the euro. Benefits include, for instance, a mitigation of macro- and microeconomic risks of economic activity. Costs, especially in a time of crisis, include short-term hazards to stability. As Poland failed to meet 4 criteria in 2008, namely budget deficit, price stability, currency rate (and legal convergence), and as a slowdown of growth is anticipated for 2009-2010, it would be pointless for Poland to enter the ERM II in 2009. If Poland can meet the nominal convergence criteria and achieve lasting stability in the years 2010-2011, despite the adverse consequences of the world crisis, then ERM II entry can be envisaged for the year 2010, for instance, and euro adoption for 2013, i.e., early as the EU opens a new financial perspective for the years 2013-2020. The ERM II entry should be effected on conditions that guarantee not only a brief stay in the ERM II system but also the maintenance of long-term stability after adopting the euro. This will have to be preceded striking a compromise with the political opposition to put through a change of the Polish constitution and to get the euro finally introduced into Poland. If Poland's political elite prove unable to work out a compromise on that matter the decision will be deferred until after the next general election, and Poland's progress to monetary integration with the euro area will lengthen. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
7--33
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bratkowski A.S., Rostowski J., Do waluty na skróty, "Polityka", 2001, No. 41, of 13 October, p. 64.
 • CEU, Council of the European Union, Council Opinion on the updated . Convergence Programme of Poland, 10 March 2009, p. 2 http://ec.europa.eu/ economy_finance/publications/publicationl4445_en.pdf
 • CEC, Commission of the European Communities, European Commission, Economic Forecast Spring 2009, http://ec.europa.eu/economy_finance/ publications/publicationl5048_en.pdf
 • Commerzbank, Commerzbank Prognose für Deutschland, 2009, http://www. handelsblatt.com/politik/handelsblatt-indikator/.
 • Domański p. R., Kazimierczak A., Żyżyński J. with the cooperation of K. Marczewski, Polska wobec perspektywy wstąpienia do strefy euro za i przeciw szybkiej integracji walutowej, expert review for the Chancellery of the President of the Republic of Poland, Warsaw, December 2008, (typescript).
 • EBC, Projekcje ekonomiczne Ekspertów EBC, March 2009, p. 2-3, www.ecb.eu.
 • EBC, Raport o Konwergencji (Litwa i Słowenia),. May 2006, www.ecb.eu.
 • EBC, Raport o Konwergencji, December 2006, p. 23, www.ecb.eu.
 • EBC, Raport o Konwergencji, May 2007, www.ecb.eu.
 • EBC, Raport o konwergencji, May 2004, www.ecb.eu.
 • Eurostat, GDP per capita in PPS (EU-27), 2009, http://epp.eurostat.ec.europa. eu/tgm/table. do?tab=table &init = 1 &plugin=1 &language=en&pcode=tsieb 010.
 • Eurostat, Real GDP growth rate EU-27, 2009, http://epp.eurostat.ec.europa. eu/tgm/table. do?tab=table&init = 1 &plugin = 1 &language=en&pcode=tsieb 020.
 • Eurostat, Quarterly growth rates of GDP EU-27, 2009, http://epp.eurostat. ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-03062009-BP/EN/2-03062009-BP-EN.PDF.
 • Eurostat, Europe in Figures, Yearbook 2006-2007, 2008, p. 167, www.ecb.eu.
 • Glapiński A., Do euro tak, byle nie za szybko, rozmowa z A. Glapińskim, "Gazeta Wyborcza", 5 March 2009, p. 32.
 • Graj D., Do euro i to szybko, "Gazeta Wyborcza", 9 March 2009, p. 25.
 • GUS, Komunikat GUS, GUS, Warszawa 22 April 2009, www.stat.gov.pl.
 • IBRKiK, Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2006-2007, Raport roczny, Warszawa 2007, p. 66-69.
 • Kaczyński L., Deszcz przygasił ognisko (wywiad), "Gazeta Wyborcza", 24 February 2009, p. 18.
 • KE, Komisja przedstawia sprawozdania w ramach procedury nadmiernego deficytu w odniesieniu do Litwy, Malty, Polski i Rumunii, 13 May 2009, p. 1, www.ec.europa.eu.
 • Kotecki M., Mam nadzieję, że w tym roku wejdziemy do ERM2 (rozmowa), "Dziennik", 17 March 2009, p. 5.
 • Krugman P, Lessons of Massachusetts for EMU, in: The transition to Economic and Monetary Union in Europe, ed. E Govazzi E Torres, Cambridge University Press, New York 1993, p. 260.
 • Lachowicz M., Dotychczasowy bilans korzyści i kosztów z utworzenia strefy euro, "Bank i Kredyt" 2008, No. 9 (insert), p. 9.
 • Lipiński E, Sieć bezpieczeństwa i apetyt na ryzyko, Wiadomości NBĘ 11 March 2009, www.nbp.pl.
 • Lutkowski K, Szanse i zagrożenia dla sektora finansowego, stabilizacji i wzrostu związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i wprowadzeniem euro, Zarządzanie Ryzykiem, Special Issue 2004, Instytut Zarządzania Ryzykiem, WSUiB, Warszawa 2004.
 • Lutkowski K., Jakie ryzyka warto mieć szczególnie na uwadze w drodze do euro, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, Zrównoważony wzrost gospodarczy Rola polityki finansowej, Materiały konferencyjne, Warszawa, 24 May 2006, p. 12.
 • Marczewski K., Analiza kształtowania się wskaźników relatywnych krajowych cen eksportu oraz rentowności przedsiębiorstw-eksporterów w latach 2000-2004, in: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005, Raport Roczny, IKiCHZ, Warszawa 2005, p. 157.
 • MF, Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, Warszawa, marzec 2009, http://www.mf.gov.pl/_files_/raporty_ analizy_statystyki/informacja_kwartalna/kwartalna_marzec_09.pdf.
 • MF, Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę Warszawa, April 2009, p. 11, www.mofnet.gov.pl.
 • MF, Informacja o sytuacji makroekonomicznej i sytuacji budżetu państwa w 2009 r., June 2009, http://www.mf.gov.pl/_files_/aktualnoci/2009/informacja_ 062009.pdf.
 • MF, Program Konwergencji Aktualizacja 2007, Warszawa, March 2008, www. mofnet.gov.pl.
 • MF, Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę, Materiał Informacyjny, Ministerstwo Finansów, Warszawa, October 2008, p. 6.
 • MF, Program Konwergencji Aktualizacja 2008, Warszawa, December 2008, www.mofnet.gov.pl.
 • MF, Program Konwergencji Aktualizacja 2007, Warszawa, October 2007, www. mofnet.gov.pl.
 • MF, Program Konwergencji, Aktualizacja 2005, Warszawa, January 2006, www. mofnet.gov.pl.
 • MF, Program Konwergencji, Aktualizacja 2006, Warszawa, November 2006, www.mofnet.gov.pl.
 • MF, Program Konwergencji 2004, Warszawa, April 2004, www.mofnet.gov.pl.
 • MF, Program Konwergencji Aktualizacja 2004, Warszawa, November 2004, www.mofnet.gov.pl.
 • NBP Kursy walut, 2008, Archiwum NBP www.nbp.pl.
 • NBP Raport nt. korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro NBP, February 2004, p. 8, www.nbp.pl.
 • NBP Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa, February 2009, www.nbp.pl.
 • Pluciński E. M., Możliwości racjonalnych' wyborów w gospodarce otwartej w kontekście integracji polskiej gospodarki z rynkiem UE - identyfikacja i zarządzanie ryzykiem ekonomicznym, Zarządzanie Ryzykiem, Special Issue 2004, Instytut Zarządzania Ryzykiem, WSUiB, Warszawa 2004.
 • Pluciński E. M., Struktura branżowa handlu Polski z krajami Unii Europejskiej przed i po akcesji a ryzyko komplementarności gospodarczej, Zarządzanie Ryzykiem, quarterly No. 24, AF, Warszawa 2007, p. 67.
 • Przystupa J., Prognoza obrotów z krajami UE do 2006 r., in: Polska w Unii Europejskiej doświadczenia pierwszego roku, UKIE, Warszawa 2005, p. 262.
 • Przystupa J., Szacunki kursu równowagi, in: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005, Raport roczny, Warszawa 2005, p. 170.
 • Remsperger H., Neun Monate Euro - Gebiirt einer Währung anläBlich der Kooperationsveranstaltung des Karlsruher-Info-Clubs mit der IHK Frankfurt am 17 Sept. 1999 im Hause der IHK Frankfurt, p. 11.
 • Rosati D., Wejście Polski do strefy euro: kiedy i dlaczego?, 2007, http://www. rosati.pl/index.php?option=com_content&task= category§ipnid= 13&id= 36 &Itemid=63.
 • Rose A., One Money, One Market: The Effect of Common Currencies on Trade, "Economic Policy", Vol. 15, April 2000, p. 7-15.
 • rp.pl, Skąd się wzięły straty na opcjach, 3 April 2009 http://www.rp.pl/ artykul/269325,285993_Skad_sie_wziely_straty_na_opcjach.html.
 • Rubaszek M., Economic convergence and fundamental equilibrium exchange rate in Poland, "Bank i Kredyt", 2009, Vol. 40, No. 1, p. 7-22.
 • Ryć K., Jak szybko do euro?, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zrównoważony wzrost gospodarczy Rola polityki finansowej, materiały konferencyjne, Warszawa, 24 May 2006, p. 19.
 • Sławiński A., Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM 2 i strefy euro, www.nbp.pl, Publikacje, p. 15.
 • Sławiński A., Konsekwencje konieczności przejścia złotego przez test stabilności w ERM2, Studia Finansowe 2004, No. 68, Instytut Finansów WSUiB, Warszawa 2004, p. 80.
 • Sławiński A., Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM 2 i strefy euro, "Biuletyn Bankowy", 2008, No. 10.
 • Wasilewska-Trenkner H., Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej przed przystąpieniem do strefy euro, Master of Business Administration, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im.. L. Koźmińskiego w Warszawie, No. 4 (75), July-August 2005, p. 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.