PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 10 | nr 83 | 9--24
Tytuł artykułu

Teoretyczne problemy transformacji przedsiębiorstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Theoretical Problems of the Transformation of the Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem przedsiębiorstwa jest przetrwanie i rozwój. Jego osiągniecie jest możliwe jedynie dzięki zmianom. Dlatego też zarządzanie przedsiębiorstwem polega - w istocie rzeczy - na jego tworzeniu oraz wprowadzaniu w nim zmian o charakterze rozwojowym. Jednym z zasadniczych rodzajów zmiany rozwojowej w przedsiębiorstwie (i zarazem najtrudniejszym w realizacji) jest transformacja. W wyniku wprowadzenia takiej zmiany powstaje wciąż ewoluujące ku planowanej przyszłości jakościowo nowe przedsiębiorstwo, cechujące się zupełnie odmiennymi cechami w wymiarze konstytutywnym: strategia, struktura i kultura organizacyjna oraz technologia Podstawową tezą artykułu jest twierdzenie o charakterze normatywnym. Proces transformacji przedsiębiorstwa powinien być rezultatem kreatywnego wykorzystania wiedzy w realizacji przyjętej misji, skoncentrowanej na tworzeniu planowanej jego przyszłości w kontekście zakładanych przez nie celów. a także ustawicznym przekształcaniu zasobów w wyniku organizacyjnego uczenia się zorientowanym na osiąganie nowych zdolności do zaspokajania pojawiających się oczekiwań klientów powyższej tezy wynika kluczowa rola studiów nad przyszłością, zastępujących tradycyjne prognozowanie, umożliwiających kreowanie działalności przedsiębiorstwa zgodnie z aktualnymi - w danym momencie jego działalności - realiami rynkowymi. Impulsem dla procesu transformacji przedsiębiorstwa jest wyłom technologiczny, polegający na zastosowaniu nowej technologii lub już istniejącej, ale w jakościowo inny sposób. Na nim zasadza się nowa i oryginalna strategia przedsiębiorstwa. Wynikające z tego faktu konsekwencje muszą być twórczo przeniesione na strukturę organizacyjną i kulturę organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Surviving and the development are a crucial objective of the enterprise. You will reach it is possible only thanks to changes. Therefore the business administration consists - in fact - on forming it and implementing changes in it about developmental character. With one of fundamental types of the developmental change in the enterprise (and all at the same time most difficult in the realization) there is a transformation. As a result of implementing such a change a new company still evolving to the future made plans qualitatively, being marked by completely different features in the constitutive dimension is formed: the strategy, the structure and the organizational culture and the technology claiming about standard character is the basic point of the article. The transformation of the enterprise should be a result of creative using the knowledge in the realization accepted of mission, concentrated on creating planned his futures of purposes in the context established by them. as well as constant transforming stores as a result of the organizational learning informed for achieving new abilities to satisfy appearing expectations of customers of the above thesis a key role of the study of the future results of activities of the company replacing traditional forecasting, enabling creating according to apt - at that particular moment his activities - with market reality. For the transformation of the enterprise a breach technological, consisting on applying the new technology or already is impulse existing, but into qualitatively other way. A new and original corporate strategy is based on it. Consequences resulting from this fact must creatively be transferred to the organizational structure and the corporate culture.(original abstract)
Rocznik
Tom
10
Numer
Strony
9--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
Bibliografia
 • Castels M., Społeczeństwo sieci, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 • Daszko M., Sheinberg S., Survival is optional: Only Leaders with New Knowledge Can Lead the transformation; http://www.mdaszko.com/theoryoftransformation_final_to_short_article_ apr05.pdf.
 • Fukujama F., Colby S.A., Co oni sobie myśleli? Europa, Magazyn idei "Newsweeka" nr 1(282), wrzesień 2009.
 • Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
 • Halley M.R., Bashioum C., Enterprise transformation to a service oriented architecture: successful patterns; http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnnumber= 1530873
 • Heller R., Zarządzanie dynamicznymi zmianami [w:] Biznes, t. 2. Zarządzanie firmą, cz. 2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Wyd. PWE, Warszawa 2007.
 • Kelly E., Jak nadążyć za coraz szybszym tempem zmian w otoczeniu? [w:] Biznes, t. 2. Zarządzanie firmą, cz. 2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 • Kotter J.P., Jak przeprowadzać transformację firmy? Wyd. HELION, Gliwice 2007.
 • Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa 1998.
 • Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.
 • Rouse W.B., A Theory of Enterprise Transformation; www.ti.gatech edu/docs/ Rouse20SE2005 Theory EnterpriseTransformation. pdf.
 • SSME - Propelling the Innovation of Contemporary Service Industry; www.903.ibm.com/ kr/event/ download/ 200809_381_20008service/04_2008.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.