PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 118 | 83--95
Tytuł artykułu

Polityka fiskalna w ograniczaniu bezrobocia według ekonomii głównego nurtu a bezrobocie w Polsce

Warianty tytułu
Fiscal Policy in Reduction of Unemployment versus Mainstream Economics and Unemployment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor artykułu nawiązuje do drugiego, obok polityki monetarnej, fundamentalnego elementu polityki makroekonomicznej, jakim jest polityka fiskalna, w kontekście jej wpływu na rynek pracy. W artykule przeanalizowano wpływ polityki fiskalnej na rynek pracy. Dotyczy to przede wszystkim roli instrumentów fiskalnych wykorzystywanych w realizacji polityki gospodarczej. Skonfrontowano teorie makroekonomiczne wywodzące się z kierunku neoklasycznego i keynesowskiego z rzeczywistością gospodarczą. Teorie makroekonomiczne tych dwóch kierunków teoretycznych dają różne rekomendacje co do polityki fiskalnej. Cechuje je różny punkt widzenia na efekty deficytu budżetowego, długu publicznego i ekspansywnej polityki fiskalnej. Ostatnia część artykułu zawiera analizy statystyczne charakteryzujące sytuację na rynku pracy i politykę fiskalną w Polsce w latach 1992-2006. (fragment tekstu)
EN
The chapter analyses influence of fiscal policy on the labour market. It mainly concerns the role of fiscal instruments used in realization of economic policy. The paper confronts macro-economic theories orginating from neoclassical and Keynesian movements with the economic reality. Macro-economic theories of these two theoretical movements give different fiscal policy recommendations. They have different points of view on effects of budget deficit, public debt and expansionary fiscal policy. The last part of the chapter embraces statistical analysis which characterizes the labour market situation and fiscal policy in Poland in the years 1992-2006. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
83--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Baszyński A., Kańduła S. (2006), Samorząd terytorialny w świetle zawodności rynku i państwa, w: Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, red. M. Oliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 • Błaszczuk D., Kierczyński T., Sulmicki J. (2006), Ryzyko związane z długiem sektora finansów publicznych, w: Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce, identyfikacja i monitorowanie, red. D. Błaszczuk, Poltext, Warszawa.
 • Borkowska S. (2001), Koszty pracy a zatrudnienie i bezrobocie, w: Koszty pracy a rynek pracy, red. S. Borkowska, Opracowania PCZ, IPiSS, Warszawa,
 • Borkowska S. (2005), HRM a zbiorowe stosunki pracy w procesie przemian, w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Bougrine H. (2004), Public Debt and Private Wealth, w: Contemporary Post Keynesian Analysis, red. L.R. Wray, M. Forstater, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J. (2001), Finanse publiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fletcher G.A. (1989), The Keynesian Revolution and its Critics, Macmillan, London.
 • Golinowska S. (2005), Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna" nr 11-12.
 • Gołębiowski G. (2004), Dług publiczny, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, WN PWN, Warszawa.
 • Gotz-Kozierkiewicz D. (2004), Polityka fiskalna w Polsce z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej, „Ekonomista" nr 6.
 • Grabowski Z. (1999), Polityka pieniężna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Hadrowicz T. (1991), Gospodarka rynkowa a polityka socjalna państwa, w: Z problematyki współczesnej zachodniej myśli ekonomicznej, red. M. Belka, „Studia i Materiały", nr 39, PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 • Jakóbik W. (2000), Zmiany systemowe a struktura gospodarki w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaźmierczak A. (2000), Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kolanowska-Kowalska B. (2004), Polityka fiskalna, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Korenik D., Korenik S. (2004), Podstawy finansów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krasowska-Walczak G. (1996), Finanse publiczne, WSB, Poznań.
 • Kwiatkowski E. (2001), Kilka uwag w kwestii polityki ograniczania bezrobocia, w: Reforma rynku pracy. Jak przyspieszyć tworzenie nowych miejsc pracy? Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Raport nr 40, Warszawa.
 • Mackiewicz M. (2004), Polityka antycykliczna w warunkach stosowania reguł polityki fiskalnej, „Ekonomista" nr 6.
 • Nasiłowski M. (2004), Zarys historii myśli ekonomicznej (od XVIII do końca XX wieku), Wyd. Key Text, Warszawa.
 • Owsiak S. (2001), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Owsiak S. (2002), Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa.
 • Patrzałek L. (2002), Polityka budżetowa, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Próchniak M. (2006), Czynniki wzrostu gospodarczego - wnioski z badań empirycznych, „Ekonomista" nr 3.
 • Roczniki Statystyczne GUS: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007.
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. (1998), Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stankiewicz W. (2000), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Wojtyna A. (2000), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Woźniak B. (2004), Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Woźniak M. G. (2004), Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, AE, Kraków.
 • Zieliński M. (2004), Finanse publiczne, w: Finanse i bankowość w gospodarce rynkowej, red. H. Zadora, Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Zieliński M. (2001), Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rynek pracy w Polsce w lalach 1990--1999, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.