PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | nr 6 | 25--35
Tytuł artykułu

Kształcenie menedżerów wobec zjawiska kryzysu. Perspektywa historyczna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management Education in Times of Economic Crisis. A Historical Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor podejmuje zagadnienie edukacji menedżerskiej w kontekście zjawiska kryzysu. Na kryzys spogląda z perspektywy koncepcji działania społecznego (social action), zwracając uwagę na takie jego aspekty jak interpretacja sytuacji kryzysowej w procesie negocjacji oraz jawne i ukryte funkcje działań. W kształceniu menedżerów należy zatem ukazać zarządzanie jako wiedzę i umiejętności mieszczące się nie tylko w kategoriach know how, ale także wiedzy zaliczanej do kategorii "know why" i kształtować w przyszłych menedżerach poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania. Ze względu na to, iż tempo zmian w otoczeniu organizacji jest zróżnicowane, a rzeczywiste efekty podejmowanych przez menedżerów działań również oddalone w czasie, w kształceniu menedżerów przydatne jest wykorzystanie perspektywy historycznej. Wykorzystanie jej w kształceniu adeptów zarządzania pozwala na zrozumienie przez nich działań podejmowanych przez ludzi w konkretnych uwarunkowaniach oraz ich efektów i rzeczywistych skutków. Ukazanie rzeczywistych przypadków działań i procesów organizacyjnych, a nie abstrakcyjnych zasad, przyczyni się również do doskonalenia umiejętności komunikowania i rzeczowej analizy przedstawianych argumentów wykraczających poza zjawiska i procesy dokonujące się "tu i teraz". Wykorzystanie perspektywy historycznej w kształceniu pozwala również na powiązanie zarządzania organizacjami z innymi sferami życia gospodarczego i społecznego z rozwojem technologii, nauki czy stosunków społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of management education in the context of the economic crisis is the subject matter of this paper. The crisis is viewed from the perspective of the theory of social action with particular focus given to such aspects of the crisis as the interpretation of a critical situation in the process of negotiations as well as the disclosed and undisclosed functions of action. Management education should show, therefore, that management competence is founded not only on the knowledge and skills of "know-how", but also on "know why", in order to enhance a manager's sense of responsibility for made decisions. A historical perspective is a valuable educational tool in the process of management education, because the pace of changes in the environment of any organization varies and the effects of the actions of a manager may be seen only in a distant future, whilst a historical perspective allows future managers to grasp and understand real actions undertaken by other people in well identified conditions along with the actual effects of these actions. When real actions and real organizational processes rather than abstract theories are presented to students, their communication skills and their ability to analyze arguments reaching beyond phenomena and processes occurring "hic and nunc" may be enhanced. A historical perspective also allows to recognize interrelations between organizational management and other spheres, such as economics, social life, technological progress, the development of science, etc. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
25--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Business History Curriculum, http://www.hbs.edu/businesshistory/curric.html
 • Chandler A.D. (1962J Strategy and structure: chapters in the history of the industrial enterprise. Cambridge M.A.: MIT. Press.
 • Gibson J.W. et al. (1999). The role of management history in the management curriculum: 1997. Journal of Management History, Vol. 5(5), s. 277-285.
 • Giddens A. (2003) Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Godelier E. (2008) History, a Useful "Science" for Management? From Polemics to Controversies, Business and Economic History, nr 6, http://www.h-net.org/~business/bhcweb/publications/BEHonline/2008/godelier.pdf
 • Górski P. (2005) Między inteligencką tradycją a menedżeryzmem. Studium kształtowania środowiska menedżerskiego i jego ideologii w Polsce międzywojennej. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Górski P. (2007) Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji i zarządzania. Współczesne Zarządzanie, nr 4, s. 20-29.
 • Górski P. (2008) Środowisko naukowej organizacji w Polsce wobec światowego kryzysu gospodarczego w latach trzydziestych XX wieku. Przegląd Organizacji, nr 11, s. 5-9.
 • Górski P. (2009) Metodologiczne aspekty badania rozwoju i recepcji koncepcji zarządzania na przykładzie naukowej organizacji w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W: Sułkowski Ł., Waniek K. (red.), Studia z zarządzania międzykulturowego, cz. II. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, s. 11-21.
 • Graduate School of Business Administration, http://www.meiji.ac.jp/cip/english/schools/graduate/business02.html
 • Jemielniak D. (2008) Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kostera M. (2003) Antropologia organizacji: metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • McClellend D. (1961) The Achieving Society. New York: van Nostard Publishing.
 • Mielczarek A. (2006) Coco Chanel i zarządzanie. Wywiad z Prof. Andrzejem Koźmińskim. Manager Magazine, Edycja polska, nr 4(17).
 • North D.C. (1990) Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge M.A.: University Press.
 • Ochinowski T. (2005) Metoda historyczno-psychologiczna w zarządzaniu - zarys koncepcji oraz przykład programu badań. Studia i Materiały - Wydział Zarządzania UW, nr 1.
 • Peters T.J., Watermana Jr. R.H. (1982) In Search of Excellence. New York: Harper and Row.
 • Po kryzysie - rekomendacje dla polskiego rynku, http://prnews.pl/analizy/po-kryzysie-rekomendacje-dla-polskiego-rynku-53917.
 • Reich R.B. (1996) Praca narodów. Przygotowanie do kapitalizmu XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Rotman School Curriculum, http://www.rotman.utoronto.ca/mba/courses.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.