PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 6 | 45--70
Tytuł artykułu

Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Warianty tytułu
Global Financial Markets Crisis - Impact on the Polish Financial Market and Implications for the Real Sector of the Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys finansowy, który rozpoczął się latem 2007 r. na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych subprime, przerodził się w najpoważniejsze załamanie aktywności gospodarczej na świecie od czasów Wielkiego Kryzysu z lat 30. ubiegłego stulecia. Niniejszy tekst stanowi jedną z pierwszych w literaturze polskojęzycznej prób dokonania przeglądu dostępnych opracowań na temat mechanizmu przekształcania się lokalnych zaburzeń w systemie finansowym w poważny kryzys gospodarczy o zasięgu globalnym. Celem artykułu jest przedstawienie, jak kolejne fale kryzysu oddziaływały na poszczególne segmenty polskiego rynku finansowego. Chociaż źródła światowego kryzysu finansowego znajdowały się na rynku amerykańskim, to specyficzne uwarunkowania polskiego rynku finansowego zadecydowały o tym, że na krajowym rynku - pomimo braku bezpośrednich ekspozycji na rynek subprime - wywołał on zaburzenia równie silne, jak na rynkach krajów rozwiniętych. Mogło się do tego przyczynić m.in. negatywne postrzeganie przez inwestorów zagranicznych aktywów finansowych krajów rozwijających się, preferowanie aktywów o największej płynności i wiarygodności kredytowej (flight to liquidity, flight to quality), jak również powiązania kapitałowe w międzynarodowych konglomeratach finansowych, do których należy większość aktywów banków działających w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The financial crisis that started in summer 2007 in the American subprime mortgage market turned into the deepest collapse of economic activity in the world since the Great Depression. This article is one of the first attempts to review the available sources concerning the transformation of a local financial turmoil into a full-blown global economic crisis in the local context. The main goal of this article is to present how the consecutive waves of the crisis influenced individual segments of the Polish financial market. Although the global financial crisis had originated from the American market, it caused equally strong turbulences in the Polish financial market as in the developed markets, despite the lack of direct exposure to the subprime market of the former. This may have occurred mainly due to a negative perception by foreign investors of emerging economies' assets, their strong preference of highly liquid and safe assets (flight to liquidity, flight to quality), as well as due to capital interconnections within international financial conglomerates that own the majority of assets of banks operating in Poland. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
45--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Narodowy Bank Polski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
 • Narodowy Bank Polski; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant
 • Narodowy Bank Polski
Bibliografia
 • Baldwin R. (2009), The great trade collapse: What caused it and what does it mean?, w: R. Baldwin (red.), The Great Trade Collapse: Causes, Consequences and Prospects, CEPR, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4297.
 • Bank for International Settlements (2009), 79th Annual Report, 1 April 2008 - 31 March 2009, Basel.
 • Berger H., Hajes T. (2009), Does global liquidity matter for monetary policy in the euro area?, IMF Working Paper, 09/17.
 • Brunnermeier M.K. (2009), Deciphering Liquidity and Credit Crunch 2007-2008, Journal of Economic Perspectives, 23, 77-100.
 • Caballero R.J. (2010), The "other" imbalance and the financial crisis, NBER Working Paper, 15636, styczeń.
 • Caballero R.J., Krishnamurthy A. (2008), Collective Risk Management in a Flight to Quality Episode, Journal of Finance, 63 (4), 2195-2230.
 • Calvo G., Mendoza E.G. (2000), Rational contagion and the globalization of securities markets, Journal of International Economics, 51 (1), 79-113.
 • Financial Services Authority (2009), The Turner Review. A regulatory response to the global banking crisis, marzec, http://www.fsa.gov.uk.
 • Fitch Ratings (2010), EMEA and ASIA-Pacific Treasury Policy Survey 2010, luty.
 • Goodhart Ch. (2009), Financial Crisis and the Future of the Financial System, 100th BRE Bank - CASE Seminar, Warszawa.
 • Gourinchas P.-O. (2010), US Monetary Policy, "Imbalances" and the Financial Crisis, uwagi przygotowane na Financial Crisis Inquiry Commission Forum, Washington DC, 26-27 lutego, http://socrates.berkeley.edu/~pog/FCIC_Gourinchas.pdf.
 • Komisja Europejska (2009a), Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, European Economy, 7/2009.
 • Komisja Europejska (2009b), Interim Forecast, komunikat z dnia 19.01.2009, http://ec.europa.eu.
 • Komisja Europejska (2009c), Staff Working Paper SEC(2009) 905, komunikat z dnia 3.07.2009, http://ec.europa.eu.
 • Komisja Europejska (2009d), Ensuring efficient, safe and sound derivatives markets, komunikat COM(2009)332, z dnia 3.07.2009, http://ec.europa.eu.
 • Komisja Europejska (2009e), Ensuring efficient, safe and sound derivatives markets: Future policy actions, komunikat COM(2009)563, z dnia 20.10.2009, http://ec.europa.eu.
 • Kyle A., Xiong W. (2001), Contagion as a Wealth Effect, Journal of Finance, LVI (4), s. 1401-1440.
 • Mah Hui-Lim M. (2008), Old Wine in a New Bottle: Subprime Mortgage Crisis - Causes and Consequences, The Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper, 532, http://www.levyinstitute.org.
 • McCauley R., McGuire P. (2009), Dollar appreciation in 2008: safe haven, carry trades, dollar shortage and overhedging, BIS Quarterly Review, grudzień, Basel.
 • Narodowy Bank Polski (2008a), Przegląd stabilności systemu finansowego - październik 2008, NBP, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski (2008b), Raport o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2008, NBP, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski (2009a), Raport o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2009, NBP, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski (2009b), Raport o stabilności systemu finansowego - grudzień 2009, NBP, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski (2009c), Rozwój systemu finansowego w Polsce (prezentacja), NBP, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski (2009d), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., NBP, Warszawa.
 • Narodowy Bank Polski (2010a), Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP, NBP, Warszawa.
 • Patev P., Kanaryan N., Lyroudi K. (2006), Stock market crises and portfolio diversification in Central and Eastern Europe, Managerial Finance, 32 (5), s. 415-432.
 • Ranaldo A., Soderling P. (2008), Safe Haven Currencies, CEPR Discussion Paper, 7249, http://www.cepr.org.
 • Rosati D. (2009), Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, Ekonomista, 3, 315-351.
 • Rubaszek M. (2006), Nierównowaga globalna: przyczyny oraz możliwe rozwiązania, Bank i Kredyt, 37 (7), 14-29.
 • Sławiński A. (2007), Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne, http://www.rynkifinansowe.pl.
 • Sławiński A. (2010), Wpływ globalnego kryzysu na bankowość centralną, Ekonomista, 2, 145-162.
 • http://news.bbc.co.uk/2/hi/7651060.stm
 • http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7658277.stm
 • http://www.bis.org
 • http://www.ecb.int
 • http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html
 • http://www.ecb.int/press/pr/date/2007/html/pr071212.en.html
 • http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=590&id=70516
 • http://www.nbp.pl
 • http://www.newyorkfed.org/markets/omo/dmm/historical/tomo/temp.cfm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171194747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.