PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1-2 | 72--85
Tytuł artykułu

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego - analiza empiryczna

Autorzy
Warianty tytułu
Indebtedness of Territorial Self-Government Units - Empirical Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problem oceny skali zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiono uwarunkowania, które decydują o tym, że samorządy korzystają ze zwrotnych źródeł finansowania. Wskazano również na prawne, ekonomiczne, społeczne i polityczne przyczyny ograniczenia poziomu zadłużenia samorządów. Na tym tle wskazano na potrzebę formułowania oraz realizowania polityki długu jednostek samorządu terytorialnego. W grupie gmin oraz powiatów stwierdzono, że zadłużenie, po spadku w latach 2006-2008, w latach 2009-2010 ponownie wzrosło i osiągnęło poziom najwyższy w całym analizowanym okresie. Zadłużenie województw samorządowych w latach 2006-2009 sukcesywnie zmniejszyło się, natomiast skokowy jego wzrost nastąpił dopiero w 2010 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of the assessment of the scale of territorial self-government unit debt. It sets out the conditions which determine the fact that self-governments use refundable sources of financing. The legal, economic, social and political reasons for reducing the level of self--government debt have also been presented. The need to formulate and implement the debt policy of self-governments has been suggested in this light. It was concluded that, after a decline In 2006-2008, debt of municipalities and counties increased again and reached its highest level in the whole of the period reviewed. The debt of voivodship self-governments progressively declined in 2006-2009, after which, it jumped in 2010. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
72--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Bibliografia
 • Aronson J.R., Schwartz E., Management Policies in Local Government Finance, Waszyngton 1996, s. 314.
 • Bitner M, Kulesza M., Nowa definicja państwowego długu publicznego? Problemy związane z interpretacją przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, "Samorząd Terytorialny" 2011/7-8, s. 15-30.
 • Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Warszawa 2000, s. 78-81.
 • Guziejewska B., Iluzje fiskalne w zdecentralizowanych systemach finansów publicznych, w: L. Patrzałek (red.), Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, Poznań 2009, s. 62-65.
 • Jastrzębska M., Polityka długu jednostki samorządu terytorialnego, "Bank i Kredyt" 2002/9, s. 27-30.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Warszawa 2008.
 • Kołaczkowski B., Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2010, s. 53-54.
 • Kosek-Wojnar M.(red.), Dług lokalny w teorii i praktyce, Kraków 2007, s. 61-62.
 • Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, Nowy Jork 1989, s. 114.
 • Ofiarski Z., Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2010/1-2, s. 25-33.
 • Owsiak S., Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 526 Ekonomiczne Problemy Usług" 2009/29, s. 15-16.
 • Piotrowska-Marczak K., Dyskusyjne problemy zarządzania fi nansami publicznymi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010/112, s. 557-565.
 • Świderek I., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych uregulowań - zarys problemu, "Samorząd Terytorialny" 2011/6, s. 40-47.
 • Wiśniewski M., Ocena zdolności kredytowej gminy, Warszawa 2011, s. 29.
 • Zadłużenie sektora finansów publicznych - III kw. 2010 r., www.mf.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.