PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 14 | nr 3 | 25--53
Tytuł artykułu

Sustainable Development in the European Union and World Economy - Main Selected Aspects

Warianty tytułu
Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej i w gospodarce światowej - główne wybrane aspekty
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych zagadnień teoretycznych i empirycznych zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska z perspektywy światowej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tej koncepcji na rozwój nowych krajów członkowskich UE położonych w Europie Środkowej i Wschodniej. Główne aspekty zostały omówione z unijnej i globalnej perspektywy, zwłaszcza takich jak: globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, walka z ubóstwem i wspieranie rozwoju społecznego, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i środowiskowymi, handel przydziałami na emisję gazów cieplarnianych. Analizie poddane zostały również wyzwania stojące przed państwami Unii Europejskiej, wynikające z nowych strategicznych dokumentów Unii Europejskiej, mających na celu promowanie zrównoważonego rozwoju, w tym w dziedzinie zrównoważonej produkcji konsumpcji, przyjaznego dla środowiska naturalnego "zielonego " systemu etykietowania, nowych celów i wyzwań w odniesieniu do polityki ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego transportu, strategii zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, zapobiegania powstawaniu szkodliwych odpadów i promocji recyklingu oraz rozwoju zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present key theoretical and empirical issues of sustainable development and environmental protection issues from the global and European perspective, with special reference to the implication of this concept for Central and Eastern European members of the EU. Main aspects are discussed in the paper from the EU and global perspective, with special reference to: the global partnership for sustainable development; fighting poverty and promoting social development; sustainable management of natural and environmental resources; trading in greenhouse gas emission allowances; main global and European challenges; goals and challenges facing the European Union member states as stemming from major strategic European Union renewed documents promoting sustainable development; especially promoting consumption and production that is sustainable and environmentally-friendly and green labeling system; a detailed look at "new" environmental policies; with special reference to sustainable transportation; a strategy for the sustainable use of natural resources; preventive strategy (preventing the creation of wastes) and waste recycling; sustainable and competitive tourism. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
25--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • ACT - Communication of October 8, 2007 from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, entitled "Small, Clean and Competitive: A Program to Help Small and Medium-Sized Enterprises Comply with Environmental Legislation"
 • A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, more on its goals and priorities [in:] Wysokińska Z. and Witkowska J., Integracja Europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk [European integration: Adaptation in Poland in the area of policies], PWE, Warsaw, 2004, chapter entitled "Polityka ochrony środowiska" [Environmental protection policy]
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, of February 21, 2002, entitled "Towards a Global Partnership for Sustainable Development" [COM(2002) 82 final - Not published in Official Journal], also compare with Baker S, Sustainable Development, Routledge-Taylor&Francis Group, London and New York, 2006, pp. 51-65
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of October 6, 2006, "Mobilizing Public and Private Finance Towards Global Access to Climate-Friendly, Affordable, and Secure Energy Services: The Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund" [COM(2006) 583 final - Not published in the Official Journal]
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan, Brussels, July 16, 2007, COM(2008) 397 final
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of July 2, 2008, entitled "2007 Environment Policy Review" [COM(2008) 409 final - Not published in the Official Journal]
 • Community Guidelines of April 1, 2008 on State Aid for Environmental Protection [Official Journal C 82 of 1.4.2008]
 • http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/ev0003_en.htm
 • Council Decision 93/98/EEC of February 1, 1993 on the Conclusion, on Behalf of the Community, of the Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Basel Convention) http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28043_en.htm
 • Community Regulations: Council Regulation (EEC) No. 259/93 of February 1, 1993 on the Supervision and Control of Shipments of Waste within, into and Out of the European Community, Regulation (EC) No. 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on Shipments of Waste http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l11022_en.htm
 • Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, entitled "Greening Transport," Brussels, July 8, 2008, COM(2008) 433 final, and http://ec.europa.eu/transport/greening/doc/citizen/2008_07_greening_package_citizen_summary_pl.pdf
 • Communication from the Commission of October 1, 2003, entitled "Towards a Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources" [COM(2003) 572 - Not published in the Official Journal]. The European Union sets out the main principles for formulating a European strategy aimed at reducing the environmental impact of resource use, taking as its basis the state of these resources and building on existing policies http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28167_en.htm
 • Commission Communication of May 27, 2003, entitled "Towards a Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste" [COM (2003)301 - Official Journal C 76, March 25, 2004] http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28151_en.htm
 • Communication from the Commission of October 19, 2007, entitled "Agenda for a Sustainable and Competitive European Tourism" [COM(2007) 621 final - Not published in the Official Journal]
 • Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of April 21, 2004 on Environmental Liability with Regard to the Prevention and Remedying of Environmental Damage http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28120_en.htm
 • Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of January 15, 2008 concerning Integrated Pollution Prevention and Control http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28045_en.htm
 • EUROPE 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Communication from the Commission, COM(2010) 2020, Brussels, March 3, 2010
 • Joint Declaration by the Council and the Representatives of the Governments of the Member States Meeting within the Council, the European Parliament, and the Commission on the Development Policy of the European Union, entitled "The European Consensus" [Official Journal C 46/01 of February 24, 2006]
 • Jovanowic M. N. (2005), The Economics of European Integration: Limits and Prospects, Edward Elgar, Cheltenham, U. K., Northampton, Massachusetts, U. S. A., pp. 792-807
 • Loennroth M. (2006), The Environment in the European Social Model, in Global Europe, Social Europe, edited by: A. Giddens, P. Diamonds, and R, Liddle, Polity Press, Cambridge, Malden, pp. 217-218
 • OECD Science, Technology, and Industry Scoreboard 16 2007 - ISBN 978-92-64-03788-5-copyright OECD 2007, pp. 9-16
 • Regulation (EC) No. 614/2007 of the European Parliament and of the Council of May 23, 2007 concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE+) http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28021_en.htm
 • Wysokińska Z., Making the Transition to a Green Economy Fair and Equitable: Positive Examples of the Former European Transition Economies for Developing and Low Income Countries, (June 23, 2011), contribution to the UNCTAD Symposium of June 22-24, 2011: "Making Trade and Finance Work for People and the Planet," Session Two: "Managing a Just Transition: The Green Economy and Green Jobs Agenda in Low-Income Countries"
 • Wysokińska Z., Witkowska J. (2002), Integracja Europejska. Rozwój rynków [European integration: Market development], PWN, Warsaw
 • Wysokińska Z., Witkowska J. (2004), Integracja Europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk [European integration: Adaptation in Poland in the area of policies], PWE, Warsaw
 • http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/institutions_bodies_and_agencies/l21282_en.htm
 • http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l27063_en.htm
 • http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l27062_en.htm
 • http://europa.eu/pol/env/index_en.htm
 • http://www.unic.un.org.pl/cele.php
 • The Millennium Development Goals Report, 2009; http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2009_ENG.pdf
 • http://europa.eu/pol/env/index_pl.htm
 • http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/index_en.htm
 • http://www.twojaeuropa.pl/1204/szczyt-klimatyczny-w-kopenhadze
 • http://ec.europa.eu/sustainable/welcome/index_en.htm
 • http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_en.htm
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0401:FIN:pl:PDF
 • http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28197_en.htm
 • http://ec.europa.eu/youreurope/business/doing-business-responsibly/taking-sustainability-further/index_pl.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.