PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 121 | 28--42
Tytuł artykułu

Recesja transformacyjna w krajach postsocjalistycznych

Autorzy
Warianty tytułu
Transformational Recession in Postsocialist Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problemem podjętym w prezentowanym opracowaniu stają się pytania o przyczyny spadku produkcji w krajach transformujących się, a także i o to, jakie działania w polityce gospodarczej sprzyjały wychodzeniu z recesji i przyczyniały się do wejścia na ścieżkę wzrostu gospodarczego? Pytania te wydają się też istotne także i dla tych wszystkich, którzy zadają sobie pytania o koszty transformacji gospodarczej. Podstawowa hipoteza przyjęta w pracy jest zaś następująca: recesji transformacyjnej nie można było uniknąć. Obszarem zainteresowania są z kolei doświadczenia państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz byłego ZSRR. Okres analizy obejmuje przy tym ostatnie dziesięciolecie XX wieku. (fragment tekstu)
EN
At the beginning of transition from socialist to market economy there was a hope that the well-being will improve. Unfortunately, common experience in transition countries was a deep economic recession. The purpose of this paper is to find an answer to the question: what was the cause of transformational recession, and broadly speaking if it was possible to avoid it. What was the proper economic policy to minimize economic slowdown? On the basis of the literature we reach a conclusion that the recession was an unavoidable cost of transition to the market economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
28--42
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aslund A., Building capitalism. The transformation of the farmer soviet bloc, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Aslund A., The myth of output collapse after communism, Carnegie Endowment for International Peace, Post-Soviet Economies Project, Russian and Eurasian Program, Working Paper 18,2001.
 • Aslund A., P. Boone, S. Johnson, How to stabilize: lessons from post-communist countries, Brookings Papers on Economic Activity l, 1996.
 • Atkeson A., P.J. Kehoe, Social insurance and transition, National Bureau of Economic Research, Working Paper 4411, 1993.
 • Balcerwoicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wyd. Znak, Kraków 1995.
 • Balicki W., Makroekonomia, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996.
 • Balicki W., Recesja i ożywienie w transformacji ustrojowej. Szkic teorii, ZN seria nr 222, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Bałtowski M., M. Miszewskie, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 • Bartholdy K., Old and new problems in the estimation of national accounts in transition economies, "Economies of Transition" 5/1997.
 • Berg A., Measurement and mismeasurement of economic activity during transition to the market, in: Eastern Europe in transition: from recession to growth?, red. M.I. Blejer, G.A. Calvo, F. Coricelli, A.H. Gelb, The World Bank, Discussion Paper 196, proceedings of a Conference on the Macroeconomic Aspects of Adjustment, 1993.
 • Berg A., Supply and Demand Factors in the Output Decline in East and Central Europe, "Empirica"21/1994.
 • Blanchard O.J., Assesment of the economic transition in Central and Eastern Europe -theoretical aspects of transition, "American Economic Review" 2/1996.
 • Blanchard O.J., The economies of post-communist transition, Clarendon Press, Oxford 1997.
 • Blanchard OJ., M. Kremer, Disorganization, "Quarterly Journal of Economies", November 1997.
 • Blejer M.I., A.H. Gelb, The contraction of Eastern Europe 's economies: introduction to the conference, in: Eastern Europe in transition: from recession to growth?, ed. M.I. Blejer, G.A. Calvo, F. Coricelli, A.H. Gelb, The World Bank, Discussion Paper 196, proceedings of a Conference on the Macroeconomic Aspects of Adjustment, 1993.
 • Calvo G.A., Coricelli F., Output collapse in Eastern Europe: the role of credit, in: Eastern Europe in transition: from recession to growth?, red. M.I. Blejer, G.A. Calvo, F. Coricelli, A.H. Gelb, The World Bank, Discussion Paper 196, proceedings of a Conference on the Macroeconomic Aspects of Adjustment, 1993.
 • Campos N.F., F. Coricelli, Growth in transition: what we know, what we don't, and what we should, "Journal of Economic Literature" September 2002.
 • Cichowicz G., Neokeynesowska analiza transformacyjnej recesji i ożywienia w polskiej gospodarce, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu nr 4, Poznań 1998.
 • Commander S., F. Coricelli, Output Decline in Hungary and Poland in 1990-91. Structural Change and Aggregate Shocks, The World Bank, Economic Development Institute and the Country Economies Development, Policy Research Working Paper 1036, 1992.
 • Csaba L., The capitalist revolution in Eastern Europe. A contribution to the economic theory of systemic change, Edward Elgar, Aldershot 1995.
 • Dąbrowski M., Polski program stabilizacyjny. Osiągnięcia i perspektywy, "Gospodarka Narodowa" 12/1990.
 • De Broeck M., Koen V., The great contractions in Russia, the Baltics and the other countries of the farmer Soviet Union: A view from the supply side, International Monetary Fund, Working Paper 32, 2000.
 • Dobozi L, G. Pohl, Real oulput decline in transition economies - forget GDP, try power consumpti data!, "Transition" 1-2/1995.
 • Fardmanesh M., L. Tan, From commandto market: A performance perspective for transition economies, Economic Growth Center, Yale University, Occasional Paper 7, 2005.
 • Felbur S., Przesłanki i kierunki antyrecesyjnej polityki gospodarczej, "Gospodarka Narodowa" 10-11/1992.
 • Filer R.K., J. Hanousek, Output changes and inflationary bias in transition, www.cergeei.cz/pdf/wp/Wpl67.pdf, 23.01.06.
 • Fischer S., A. Gelb, The process of socialist economic transformation, "Journal of Economic Perspectives" 4/1991.
 • Gacs J., The Effects of the Demise of the CME and the USSR on Output in Hungary, in: Output Decline in Eastern Europe: Unavoidable, External Influence or Homemade?, ed. R.G. Holzmann, J. Gacs, Kluwer, Boston 1995.
 • Hernandez-Cata E., Liberalization and the behavior ofoutput during the transition from plan to market, International Monetary Fund, Working Papers 53, 1997.
 • Kaufamann D., A. Kaliberda, Integrating the unofficial economy into the dynamics of post-socialist economies. A framework of analysis and evidence, The World Bank, Policy Research Working Paper 1691, 1996.
 • Kołodko G. W., Od szoku do terapii: ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 • Kołodko G. W, Stabilizacja inflacji i rynkowa transformacja. Doświadczenia Polski, w: Polityka finansowa, stabilizacja, transformacja, red. G. W. Kołodko, Instytut Finansów, Warszawa 1991.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 • Kornai J., Stabilizacja i wzrost w procesie transformacji. Przypadek gospodarki węgierskiej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Kornai J., Transformational Recession: The Main Causes, "Journal of Comparative Eco-nomics" 1/1994.
 • Kornai J., Transformational recession: a general phenomenon examined through the ex-ample of Hungary s development, Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, Discussion Paper l, 1993.
 • Mickiewicz T., Economic Transition in Central Europe and the CIS, Palgrave-McMillan, New York-London 2005a.
 • Mundell R.A., The great contractions in transition economies, in: Stabilization policies in the transition economies, ed. M.I. Blejer, M. Śkreb, proceedings of the first Dubrovnik Conference on the Transition Economies, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 • Murphy K.M., A. Shleifer, R. W. Vishny, The transition to a market economy: pitfalls of partial reform, "Quarterly Journal of Economies" 3/1992.
 • Otta W. J., Teoria przedsiębiorstwa a przejście do gospodarki rynkowej. Aspekty metodologiczne, "Ekonomista" 1/1996.
 • Polanec S., Price liberalization and output decline in transition, LICOS Centre for Transition Economies, Katholieke Universiteit Leuven, Discussion Paper 153, 2004.
 • Rodrik D., Making sense of the Soviet trade shock in Eastern Europe: a framework and some estimates, in: Eastern Europe in transition: from recession to growth?, ed. M.I. Blejer, G.A. Calvo, F. Coricelli, A.H. Gelb, The World Bank, Discussion Paper 196, proceedings of a Conference on the Macroeconomic Aspects of Adjustment, 1993.
 • Roland G., T. Verdier, Transition and the output fall, The William Davidson Institute, WorkingPaper37, 1997.
 • Sachs J.D., Reforms in Eastern Europe and the Former Soviet Union in light of he East Asian experiences, National Bureau of Economic Research, Working Paper 5404, 1996.
 • Sadowski Z., Warunki i perspektywy wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 10-11/1992.
 • Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990-1998 i projekcja do roku 2010, red. A. Lipowski, INE PAN, Warszawa 2000.
 • Svejnar J., Strategies for growth: Central and Eastern Europe, paper presented at the Federal Reserve Bank of Kansas City's economic symposium on "The New Economic Geography: Effects and Policy Implications", Jackson Hole, 24-26.08.2006,www.internationalpolicy.umich.edu/policy%20briefs/StrategiesforGrowth09-28-06.pdf, 07.11.06.
 • Svejnar J., Transition Economies: Performance and hallenges, "Journal of Economic Perspectives" 16/2002.
 • Wilczyński W., Gospodarka rynkowa - niechciany cel transformacji, "Bank i Kredyt" kwiecień 1997.
 • Winiecki J., The inevitability of a fall in output in the early stages of transition to the market: theoretical underpinnings, "Soviet Studies" 4/1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.