PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 137 | 80--97
Tytuł artykułu

Subwencja jako źródło dochodów miast na prawach powiatu w Polsce w latach 1999-2007

Warianty tytułu
Subsidies as a Source of Revenues of Polish Urban Districts in 1999-2007.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena subwencji jako źródła finansowania miast na prawach powiatu w Polsce w latach 1999-2007 z punktu widzenia ich samodzielności finansowej, oraz dostosowania konstrukcji subwencji do specyfiki tych miast. Najczęściej specyfika tych jednostek samorządowych przejawia się w ich wielkości mierzonej liczbą mieszkańców, funkcjach oraz wykonywaniu zadań tak dla gmin jak i powiatów. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the present study is to analyse subsidies as a source of revenues for Polish urban districts in 1999-2007 from the perspective of the districts' financial independence and tailoring the subsidies to the districts' particular needs. The focus of the study is an attempt at answering the following questions: What kinds of subsidies flow in urban districts' budgets? What is the significance of subsidies in the structure of budgetary revenues of urban districts? Did the reform of 2003 concerning the revenues of local self-government units have an impact on the construction of subsidies and the fiscal efficiency of this source of urban districts' budgetary revenues. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
80--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Borodo A., Budżetowe instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, w: 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych, red. J. Małecki, R. Hauser, Z. Janku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Poznań 2007.
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Borodo A., Subwencje wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego - propozycje reform, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach, red. E. Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski, CSSTiRL, Warszawa 2006.
 • Bury P, Swianiewicz P, Local Government Finance in Poland, w: Local Public Finance in Central and Eastern Europe, red. Z. Sević, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2008.
 • Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, w: Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 7, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Denek E., Wybrane zagadnienia finansowania działalności samorządu miast na prawach powiatu, w: Przestrzeń w polityce gospodarczej, red. J. Tarajkowski, L. Wojtasiewicz, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2008.
 • Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z subwencji, w: Finanse samorządowe 2008, red C. Kosikowski, wyd. 3, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Guziejewska B., Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Kańduła S., Dochody samorządu gminnego w świetle reformy z 2004 roku, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach, red. E. Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski, CSSTiRL, Warszawa 2006.
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa JST, Liber, Warszawa 2001.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Mackiewicz-Łyziak J., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń niemieckich krajów związkowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008.
 • Ofiarski Z., Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2002.
 • Patrzałek L., Elementy poziomej redystrybucji środków w systemie finansów samorządu terytorialnego, w: Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Finanse Publiczne II, red. B. Filipiak, B. Walczak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 547: Ekonomiczne problemy usług nr 37, Szczecin 2009.
 • Patrzałek L., Subwencja jako narzędzie stymulowania rozwoju lokalnego, "Finanse Komunalne" 1996, nr 4.
 • Rosen H.S., Public Finance, wyd. 6, McGraw Hill, Irwin, Boston 2002.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobu ustalenia i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych, Dz U nr 65, poz. 599.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2008, Dz U nr 108, poz. 905.
 • Rudzka-Lorentz Cz., Sochacka-Krysiak H., System zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych, w: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2008.
 • Shah A., Lessonsfrom International Practices of International Fiscal Transfers, XVI Regional Seminar on Fiscal Policy, Santiago de Chile 2004, www.worldbank.org.
 • Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Poltext, Warszawa 1994.
 • Surówka K., System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-2008, w: Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej, red. J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 • Surówka K., Zmiany w systemie zasilania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po 2003 roku a ich samodzielność finansowa, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, 1.1, red. S. Owsiak, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Swianiewicz P., Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 1(11).
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, Dz U nr 150, poz. 983 ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 października 2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, Dz U nr 188, póz. 1840, ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jedn. Dz U z 2008 r. nr 88, poz. 539 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195305

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.