PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 137 | 149--164
Tytuł artykułu

Bezskuteczność egzekucji a umorzenie zaległości podatkowej z urzędu

Warianty tytułu
Unsuccessful Distraint and Remmision of Tax Arrears by Administrative Decision.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do spadku wydajności fiskalnej poszczególnych podatków przyczyniają się między innymi wysokie i rosnące zaległości podatkowe oraz bezskuteczność ich egzekucji. Problemowi temu jest poświęcony niniejszy artykuł. Ponadto przedstawiono w nim skalę umorzeń oraz ich strukturę według przyczyn i podmiotów, którym zostały umorzone znaczne kwoty zaległości podatkowych. (fragment tekstu)
EN
This article addresses the tax collection and enforcement procedures applied by Polish tax authorities. The author discuses the prereąuisites for an enforcement action to result in the remission of tax arrears. Moreover, on the basis of the data published by the Ministry of Finance hę also presents the scalę of tax remission provided for in article 67d of the Tax Ordinance and analyses its structure taking into account the grounds on which tax was remitted as irrecoverable. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
149--164
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom l. Oktober 2002, BGB1.1 S. 3866: 2003 I S. 61, zuletzt geandert durch Art. 89 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008, BGB1.1 S. 2586.
 • Babiarz S. i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., Leksykon Ordynacji podatkowej, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2008.
 • Brzeziński B. i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 • Chorąży K., Taras W., Wróbel A., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowo-administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Grześkiewicz W., Egzekucja administracyjna - teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
 • Guzek L., Umorzenie zaległości podatkowej a kognicja NSA, "Monitor Podatkowy" 2002, nr 2.
 • Dembczyńska J., Pietrasz P., Sobieralski K., Suwaj R., Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego, Pressom, Wrocław 2008.
 • Jędrzejowski T., Masternak M., Rączka P, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Dom Organizatora, Toruń 2009.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 §1 i art. 112 §1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, MP nr 61, poz. 539.
 • Ordynacja podatkowa, red. H. Dzwonkowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Pękała P, Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich a bezskuteczność egzekucji, w: Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, red. B. Kucia-Guściora, M. Munnich, L. Bielecki, A. Krukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 • Pomorski P., Niesprawność systemu windykacji zaległości podatkowych i jej skutki dla systemu podatkowego, w: O nowy ład podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Prawo podatkowe część ogólna i szczegółowa, red. W. Wójtowicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2004.
 • Susałko M., Postępowanie egzekucyjne w administracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Bielsko Biała 2009.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1999 roku w sprawie wysokości kwot oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych, Dz U nr 98, poz. 1141.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, Dz U nr 101, poz. 1106 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz U nr 137, poz. 1541 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej, Dz U nr 137 poz. 1543 ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia l czerwca 2006 roku w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, Dz U nr 92, poz. 641.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł, Dz U nr 71, poz. 476.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz U nr 16, póz. 93 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, Dz U nr 43, poz. 296 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tekst jednolity Dz U z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, tekst jednolity Dz U z 2001 r. nr 124, poz. 1361 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, tekst jednolity Dz U z 2005 r. nr 88, poz. 553 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz U z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze, Dz U nr 60, poz. 535 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz U nr 249, poz. 2104 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.