PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Serwicyzacja polskiej gospodarki | 11--79
Tytuł artykułu

Ku gospodarce usług

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Struktura gospodarki zmienia się nieustannie, zmiany te mają też charakter "skokowy", dokonują się one w różnym tempie i mają odmienny charakter zależnie od osiągniętego poziomu rozwoju, uwarunkowań technologicznych, rynkowych (na rynku krajowym, międzynarodowym i światowym), kulturowych, politycznych oraz instytucjonalnych. Dotyczy to struktury sektorowej, własnościowej, przestrzennej, demograficznej, społecznej i administracyjnej.
Rocznik
Strony
11--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Główny Urząd Statystyczny; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Apella J., Manyika J.M, Roberts R.P., What High Tech Can Learn From Slow-Growth Industries, "The McKinsey Quarterly" 2003 r., nr 4.
 • Balcerzak-Paradowska B.(red.), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, IPiSS, 2003.
 • Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl.
 • Bell D., Technika łączności, (w:) Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej, Wrocław-Warszawa, seria Komitetu PAN Polska 2000.
 • Bezrobocie rejestrowane, I kwartał 2007, GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus.
 • Bielski I., Sposób kształtowania przewag konkurencyjnych, VII Kongres Ekonomistów Polskich 2001, z. 9.
 • Bughin J., Chui M., Johnson B., The Next Step in Open Innovation, "The McKinsey Quarterly", June 2008.
 • GEOs on Strategy and Social Issues, "The McKinsey Quartely", October 2007.
 • Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów. Studia i Prace, z. 243, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS, Warszawa 1997.
 • Czupiał J., Przedsiębiorstwo a rynek, (w:) Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 • Grynkiewicz W., Nowicki A., Rot A., Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze informacji, (W:) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. A. Łapińska, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Olsztyn 2003.
 • Hunt S.D, A General Theory of Competition Resources, Competences, Productivity, Economic Growth. London - New Delhi, Sage Publications, Thousand Oaks 2000.
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.eu/portal.
 • Europe in figures - Statistical Yearbook 2009, Eurostat 2009.
 • Hunya G., FDI in EU Accession- Recent Trends, materiały z konferencji pt. Government Policies to Enhance Spiellovers from FDI in CEECs, zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 23-24.02.2001.
 • Karpiński A., Przyszłość rynku pracy Polsce, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa 2006.
 • / Ketels Gh., Location, Location, Location-http://www.globalagendamagazine.com/2005/christianketel.asp.
 • Koźmiński A., Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2001, z.1.
 • Krantz R., Employment in Business Services: a year of Unprecedented Declining, "Monthly Labour Review" 2002 r., nr 4.
 • Kuciński K., Gospodarka globalna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002.
 • Lippman S.A., Rumelt R.P., Uncertain Imitability: an Analysis Interfirm Differences in Efficiency under Competition, "Bell Journal of Economics" 1982.
 • Manea J., Pearce R., Industrial Restructuring in Economies in Transition and Tncs' Investment Motivations, "Transnational Corporations" 2004, Vol. 13, No. 2.
 • Markusen J.R., The Boundaries of Multinational Enterprises and The Theory of International Trade, "Journal of Economic Perspectives" 1995 r., no. 9.
 • Masłowski A., Usługi biznesowe w gospodarce krajów UE, "Handel Wewnętrzny", 2004 nr 2.
 • Masłowski A., Produktywność i wynagrodzenia w sektorze usług, "Handel Wewnętrzny", 2004 nr 4-5.
 • Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Niewadzi Cz., Sektor usług w kapitalizmie, Warszawa 1982.
 • Normann R., Ramirez R., Designing Interactive Strategy. From Value Chain to Value Constellation, J. Wiley & Sons, 1994.
 • Pakulska T., Podatność innowacyjna na napływ kapitału zagranicznego technologicznie intensywnego, "Monografie i Opracowania" nr 536, SGH, Warszawa 2005.
 • Pande A., Raman R.,. Srivatsan V., Recapturing Your Supply Chain Data, McKinsey on IT, No 7, Spring 2006.
 • Pierścionek Z., Regres czy upadek globalizacji? "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007 nr 4(5).
 • Podstawowe wskaźniki realizacji, Stan na marzec 2010 r.
 • Polska Klasyfikacja Działalności, Załącznik do rozporządzenia RM z dnia 24.12.2007 roku Dz. U. Nr 251, poz.1885.
 • Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu konkurencyjności. red. M.A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2006.
 • Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne 2006, GUS, Katowice 2008.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa 2009.
 • Rogoziński K., Usługi rynkowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Rumelt R.P., Toward a Strategic of the Firm, (w:) Competitive Strategic Management, ed. R. Lamb, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1984.
 • Stępień S., Rola i sposoby pozyskiwania informacji marketingowej w zmieniającej się rzeczywistości funkcjonowania przedsiębiorstw na polskim rynku, (w:) Konkurencyjność - Marketing - Informacja, red. St. Jurek-Stępień, IFGN SGH, Warszawa 2002.
 • Światowy Raport Inwestycyjny 2005: Korporacje transnarodowe a umiędzynarodowienie badań i rozwoju, United Nations Conference on Trade and Development, Warszawa 2005.
 • The Emerging Global Labor Market: Part III-How Supply and Demand for Offshore Talent Meet, McKinsey&Company, June 2005.
 • Umiński St., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • World Investment Report 2005, Transnational Corporation and the Internationalization of R&D, United Nations, New York Geneva 2005 - www.unctad.org/wir.
 • World Investment report 2005: Transnational Corporation of R&D.
 • Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.