PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1 | 106--115
Tytuł artykułu

Sprawność zarządzania z perspektywy humanistycznej

Warianty tytułu
Effectiveness of Management from the Humanistic Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nie ma zgodności co do rozumienia pojęć określających wzgląd badawczy nauk o zarządzaniu. Podejście celowościowe i systemowe nie wystarczają do ukazania złożoności sprawności zarządzania. Niezbędne jest więc wielokryterialne ujęcie sprawności. W artykule przedstawiono autorską koncepcję sprawności opartą na idei agathos. Koncepcja ta integruje i uzupełnia dotychczasowe podejścia. (abstrakt oryginalny)
EN
There is no one agreed way of defining the sake of research in management sciences. There are two major approaches. First one emphasizes the role of aims in assessment of management effectiveness. The second one is focused on the general ability to acquire key resources, which enable the survival of the organization. However both of them are not sufficient to depict and assess the complexity of management effectiveness. Therefore it is necessary that such assessment is based on many different criteria. In this article author's approach to management effectiveness was presented. It is based on the agathos conception. This approach allows to integrate and complement the previous ones in few areas, concerning especially: diversity of goals and effects, antinomies between the effectiveness dimensions, contradictory assumptions of different paradigms, treating ethical context as a key logic of effectiveness, the mutual relations between science and praxis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
106--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bauman Z., (2004), Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • 2. Bielski M., (1996), Organizacje - istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 3. Bombała B., (2010), Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Diffin, Warszawa.
 • 4. Burszta W., (2008), Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • 5. Czarniawska B., (2010), Trochę inna teoria organizacji, Poltext, Warszawa.
 • 6. Denzin N., Lincoln Y., (2009), Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, [w:] N. Denzin, Y. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, PWN, Warszawa.
 • 7. Doktór K., (2005), Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 6.
 • 8. Drucker P., (1995), Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny NGOs, Warszawa.
 • 9. Drucker P., (2004), Menedżer skuteczny, MT Biznes, Warszawa.
 • 10. Foucault M., (1977), Archeologia wiedzy, PIW, Warszawa.
 • 11. Gainer B., Padanyi P., (2002), Applying the marketing concept to cultural organizations: An Empirical Study of the Relationship between Market Orientation and Performance, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing" Vol. 7, No. 2.
 • 12. Grey C., Garsten C., (2002), Organized and disorganized utopias: an essay on presumption, [w:] M. Parker (ed.), Utopia and Organization, Blackwell Publishing, Oxford.
 • 13. Griffin R., (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • 14. Hatch M.J., (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 • 15. Hausner J., (2008), Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa.
 • 16. Hofstede G., Hofstede G., (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • 17. Huntington S. (2008), Zderzenie cywilizacji, Muza S.A., Warszawa.
 • 18. Kieżun W., (1977), Podstawy organizacji i zarządzania, Książka i Życie, Warszawa.
 • 19. Korczak J., (2005), Sprawność działania jako podstawowe kryterium oceny działania, [w:] A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat (red.), Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław.
 • 20. Koniec pewnej historii, (2010), rozmowa Jacka Żakowskiego z F. Fukuyamą, "Polityka" nr 42 (2778) z 16 października 2010 r.
 • 21. Kostera M., (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • 22. Kostera M., (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
 • 23. Kotarbiński T., (1957), Sprawność i błąd, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 • 24. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • 25. Kożuch B., Kożuch A., Plawgo B., (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, FWZ, Kraków.
 • 26. Kożuch B., (2006), Ewolucja zarządzania organizacjami publicznymi, [w:] B. Kożuch (red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, FWZ ISP UJ, Kraków.
 • 27. Kożuch B., (2007), Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • 28. Krawiec F., (2008), Koncepcja przedsiębiorstwa i kierunki jej zmiany, [w:] W. Kowalczewski (red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Diffin, Warszawa.
 • 29. Krzyżanowski L., (1994), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • 30. Lewandowski M., (2010), W poszukiwaniu znaczenia zarządzania kulturą, [w:] E. Kocój (red.), Zarządzanie w kulturze, t. 11, WUJ, Kraków.
 • 31. MacIntyre A., (2007), Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • 32. Morgan G., (1997), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 • 33. Noworól A., (2005), Model zarządzania terytorialnego, [w:] B. Kożuch, T. Markowski (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, FWZ, Białystok.
 • 34. Noworól A., (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, WUJ, Kraków.
 • 35. Parker M., (2002), Utopia and the Organizational Imagination: Outopia, [w:] M. Parker (ed,), Utopia and Organization, Blackwell Publishing, Oxford.
 • 36. Reedy P., (2002), Keeping the Black Flag Flying: Anarchy, Utopia and the Politics of Nostalgia, [w:] M. Parker (ed.), Utopia and Organization, Blackwell Publishing, Oxford.
 • 37. Sułkowski Ł., (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • 38. Sułkowski Ł., (2009), Hermeneutyka zarządzania, czyli metodologia refleksji metaparadygmatycznej, [w:] P. Górski (red.), Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji metodologicznych, WUJ, Kraków.
 • 39. Sułkowski Ł., (2010), Ewolucjonizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • 40. Szwiec P., (2006), Miejsce postmodernizmu w naukach o organizacji i zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" nr 2.
 • 41. Turbide J., Laurin C., (2009), Performance Measurement in the Arts Sector: The Case of the Performing Arts, "International Journal of Arts Management" Vol. 11, No. 2.
 • 42. Witkowski L., (2009), Jak pokonać homo oeconomicus? (problem specyfiki zarządzania humanistycznego), [w:] P. Górski (red.), Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji metodologicznych, WUJ, Kraków.
 • 43. Zieleniewski J., (1981), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • 44. Żemigała M., (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
 • 1. Reevs M., (2002), Measuring the Economic and Social Impact of the Arts: A Review, The Arts Council of England, [online], http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/documents/publications/340.pdf, [20.10.2010].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.