PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 174 | 57--70
Tytuł artykułu

Wycena aktywów i zobowiązań zakładów ubezpieczeń w wartości godziwej

Warianty tytułu
Fair Value Valuation of Assets and Liabilities of Assurance Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wycenę aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń w wartości godziwej, ze szczególnym uwzględnieniem lokat i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Omówiono aktualne i projektowane regulacje w tym zakresie. Przeanalizowano wpływ wyceny lokat i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na wynik finansowy oraz bezpieczeństwo finansowe zakładu ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the fair value valuation of assets and liabilities of assurance companies, with special attention devoted to investments and technical provisions. Actual and projected law regulations regarding these issues are discussed. Next the author analyses the influence of valuation rules of investments and technical provisions on net income and the financial security of assurance companies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (Solvency II), Dz. Urzędowy Unii Europejskiej L 335.
 • Fedor, M., 2005, Nowe standardy rachunkowości i nadzoru, w: J. Monkiewicz (red.), Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej, Procesy rozwoju i integracji, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 • Karmańska, A., 2009, Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • Kiedrowska, M., 2006, Zasady tworzenia i ewidencji rezerwy na wyrównanie szkodowości, w: W. Gabrusewicz (red.), Prace Katedry Rachunkowości z okazji Jubileuszu 75-lecia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ZN nr 82, Poznań.
 • Kiedrowska, M., 2007, Nieruchomości zakładów ubezpieczeń w świetle prawa bilansowego, w: W Gabrusewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, t. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kiedrowska, M., 2008, Rachunkowość ubezpieczeniowa, w: W. Gabrusewicz (red.), Rachunkowość finansowa, część II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 2007, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 149, poz. 1674, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, Dz.U. nr 226, poz. 1825.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [UoR], Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej [UoDU], Dz.U. nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
 • Wieteska, S., 2004, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń majątkowo-osobowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.