PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 251 Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu | 39--50
Tytuł artykułu

Klaster usług logistycznych alternatywą dla centrum logistycznego w obszarze metropolitalnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Logistic Clusters Alternative to a Logistic Center in the Metropolitan Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja klastrowego modelu centrum logistycznego opiera się na zlokalizowanym i na wyodrębnionym obszarze sieci wzajemnych powiązań przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne (dostawców i klientów), instytucji naukowych i edukacyjnych, specjalnych agencji rządowych i tzw. instytucji portowych, świadczących usługi techniczne i konsultacyjne oraz instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Inaczej klastrowe centrum logistyczne to grupa przedsiębiorców zintegrowanych wertykalnie lub horyzontalnie, działających na rzecz usług logistycznych, magazynów, placów składowych, powierzchni biurowych (usługi celne, finansowe, ubezpieczeniowe itp.), usług towarzyszących (techniczna obsługa pojazdów, stacje paliw, gastronomia itp.). Elektroniczna platforma informacyjno-transakcyjna integruje rozproszone zasoby, czego pełnieniem jest terminal kolejowy, lotnisko i sieć dróg tranzytowych. Obszary metropolitalne charakteryzuje duża możliwość wykorzystania istniejących zasobów urbanistycznych bądź też tworzenie nowych inwestycji na trenie miejskim dające możliwość powstania klastrowego centrum logistycznego. Klaster usług logistycznych stanowi model przejściowy do koncepcji funkcjonowania centrum logistycznego. W obszarach metropolitalnych, w których powstanie centrum logistycznego zintegrowanego stanowi wyzwanie trudne do pokonania z uwagi na braki w zasobach inwestycyjnych, infrastrukturalnych, ekologicznych i in., a ponadto jest kwestią dość odległą w czasie, funkcjonowanie klastra jest dobrą alternatywą na rozwiązanie problemów logistycznych, a także metodą wzrostu poziomu konkurencyjności zarówno firm, jak też rejonów, na których klastry funkcjonują. (fragment tekstu)
EN
The article is the analysis of possibility of functioning as alternative form the cluster of logistic services to logistic centre in metropolitan area. It existence in present study was showed was on chance the cluster of logistic services, using existing already economic potential, beside logistic centre. Introduce conditions, in which the stamps album of logistic services takes over the task of logistic centre. Firm participating in logistic chain as link cluster's, they can assure full range testified services. It advantages then the competitiveness and the innovation on market of logistic services in region. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Abt S., Łańcuchy dostaw a systemy logistyczne, materiały konferencyjne LOGISTICS 2002, Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań 2002.
 • Brol R (red.). Ekonomika i zarządzanie miastem. Wydawnictwo AE. Wrocław 2001.
 • Ciesielski M. (red.). Rynek usług logistycznych. Difin. Warszawa 2005.
 • Gołembska E. (red.). Współczesne kierunki rozwoju logistyki. PWE. Warszawa 2006.
 • Horynia M., Klastry - panaceum na konkurencyjność, ..Rzeczpospolita", 21 marca 20 s. B11.
 • Korzeń Z., Centra logistyczne w Polsce, "Logistyka" 2001, nr 3.
 • Markowski T., Marszal T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja..., PAN, Warszawa 2006.
 • Marshall A., Zasady ekonomiki. Warszawa 1925.
 • Matysiak W., Centrum logistyczne Modlin - szansa dalej niewykorzystana. "Logistyka" nr 1.
 • Mindur L., Spoleczno-ekonomiczne aspekty tworzenia centrów logistycznych, "Logistyka" 2002. nr 1.
 • Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE. Warszawa 2001.
 • Porter M. E., Konkurencyjna przewaga narodów. PWE. Warszawa 1990.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny: miasto i region na rynku, Oficyna Wolter Kluwer Business. Kraków 2007.
 • Szultka S. (red.). Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową. Gdańsk 2004.
 • Tarski I., Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego. PWE. Warszawa 1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.