PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 174 | 109--121
Tytuł artykułu

Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości banków komercyjnych jako determinanta bezpieczeństwa systemu bankowego w Polsce

Warianty tytułu
Standardisation and Harmonisation of Accounting for Commercial Banks as a Guarantee of Polish Banking System Safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono sylwetkę banku komercyjnego, który podobnie jak inne jednostki, nastawiony jest na wypracowanie zysku. Podkreślono jednak równocześnie, że jest on instytucją wyjątkową - instytucją zaufania publicznego. Oznacza to, że bankructwo banku ma przełożenie na stabilność całego systemu bankowego realizującego z udziałem banków komercyjnych politykę pieniężną państwa. W artykule wskazano, że w trudnych warunkach labilnej gospodarki początku XXI wieku kładzie się ogromny nacisk na transparentność, na przejrzystość i jawność informacji, w tym także, a może przede wszystkim, tych płynących z systemu rachunkowości. Podkreślono także, że wynikiem globalizacji (wzrostu powiązań między gospodarkami oraz rynkami finansowymi) powinna być harmonizacja i standaryzacja przepisów o rachunkowości, w tym zwłaszcza przepisów z zakresu rachunkowości bankowej. Na zakończenie artykułu, poddano pod rozwagę czytelnika kilka propozycji mogących wpłynąć pozytywnie na jakość standaryzowanej rachunkowości bankowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The 21st century is the age of globalization. The flow of resources, capital, goods or services throughout the world is virtually unlimited. Changes in the economy are occurring at an unprecedented pace, while the rapid proliferation and strength of business crises take even economic experts by surprise. A natural consequence of such developments should be the introduction of global regulations governing the field of accounting. The aim of this paper is to demonstrate the impact of bank accounting harmonization and standardization on banking system security. Furthermore, the paper also attempts to pinpoint the development directions for harmonization and standardization of commercial bank accounting in Poland. The author's subject of interest is a commercial bank operating in Poland, while the paper focuses on bank accounting harmonization and standardization. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Artus, P., Virard, M.P., 2010, Wielki kryzys globalizacji, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Bank for International Settlement - International Monetary Fund, 1997, Financial Stability in Emerging Market Economies. A Strategy for Formulation, Adoption and Implementation of Sound Principles and Practices to Strengthen Financial System, Report of the Working Party on Financial Stability in Emerging Market Economies, Basle.
 • Black Sun 2010, Rethinking Reporting - Annual Analysis of FTSE 100 Corporate Reporting Trends 2009, Black Sun Plc 2010.
 • Cookson, C., Tett, G., Cook, Ch, 2009, Finansiści szukają ratunku w biologii i fizyce, Gazeta Prawna nr 237 (2613).
 • Davies, H., Green, D., 2010, Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • De Soto, J.H., 2009, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • Dusza, M., Banki na rynku kapitałowym, 1992, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Garcia-Herrero, A., del Rio, P., 2002, Financial Stability and Design of Monetary Policy, The American University of Paris, Working Paper no. 17, June.
 • Gierusz, J., 2010, Ocena przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 56 (112), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 • Grabiński, K., 2010, Zarządzanie zyskami jako jeden z kierunków rozwoju pozytywnej teorii rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 56 (112), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 • Grabiński, K., Kędzior, M., 2007, Bilanse według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Wyniki badań, http://www.rachunkowosc.com.pl/web/artykol/200711/2 [dostęp: 7.03.2010].
 • Janc, A., Kałużny, R., 2008, Audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny w banku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jaworski, W. L., Zawadzka, Z., 2001, Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 • Kaźmierczak, A., 1994, Pieniądz i bank w kapitalizmie, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Korenik, D., 2009, Odpowiedzialność banku komercyjnego, próba syntezy, Difin, Warszawa.
 • Kulińska-Sadłocha, E., 2003, Controlling w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Niewiadoma, M, 2003, Perspektywy rozwoju polskiej rachunkowości bankowej w zakresie adekwatności kapitałowej, w: S. Sojak, Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Nowakowski, J., Famulska, T., 2008, Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa.
 • Ostalecka, A., 2005, Cechy stabilnego systemu finansowego, w: D. Misińska (red.), Finanse, bankowość, rachunkowość, cz. 2, Prace Naukowe AE nr 1059, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ostalecka, A., 2009, Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa.
 • Piechocka-Kałużna, A., 2008, Rachunkowość zarządcza w banku, Rachunek kosztów działań w zarządzaniu bankiem komercyjnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piechocka-Kałużna, A., 2010, The role of harmonisation of polish regulations and IFRS/IAS in guaranteeing the security of a commercial bank and the banking system, w: W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), Selected Problems and Perspectives of the Process of Global Harmonization and Standarization of Accounting, Zeszyty Naukowe nr 163, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Surdykowska, S.T., 2010, Perspektywy rozwoju rachunkowości międzynarodowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 56 (112), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 • Szpringer, W., 2009, Społeczna odpowiedzialność banków, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Uryga, J., Magielski, W., 2006, Rachunkowość banków komercyjnych, Interfin, Kraków.
 • Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim Dz.U. 2005, nr 1, poz. 2 (tekst ujednolicony - stan na dzień 22 czerwca 2010 r.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997. Prawo bankowe, Dz.U. 2002 nr 72, poz. 665.
 • Wielgórska-Leszczyńska, J., 2010, Wybrane problemy wyceny składników aktywów i ich ujęcie w sprawozdaniach finansowych banków, w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 • Zaleska, M., 2002, Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195683

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.