PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 174 | 177--188
Tytuł artykułu

Ujawnianie informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi w przepisach polskich i w standardach międzynarodowych

Warianty tytułu
Related Parties Disclosures in Polish Regulations and in International Accounting Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tworzenie różnorakich powiązań między podmiotami komplikuje ocenę ich działania i wyników finansowych. Podmioty, te pomimo odrębności prawnej, tworzą całość w znaczeniu ekonomicznym. Podmioty powiązane dokonują wzajemnych transakcji, których skutki widoczne są w ich sprawozdaniach finansowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie i porównanie obecnych wymogów w tym zakresie w standardach międzynarodowych i przepisach polskich. Przepisy polskie traktują uznawanie podmiotów za powiązane dość podobnie do standardów międzynarodowych. Główne różnice dotyczą zakresu rozumienia niektórych pojęć oraz uzależniania istnienia powiązania między podmiotami od ich formy prawnej. MSR 24 podaje głównie szczegółowe wytyczne na temat ujawniania informacji o transakcjach z jednostkami powiązanymi w informacji dodatkowej. Zasady polskie w odróżnieniu do MSR 24 koncentrują się na efektach transakcji między jednostkami powiązanymi w jednostkowym i skonsolidowanym bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Creating different relations between entities complicates assessment of their financial results. Related companies are economic unity although they are autonomies from the legal point of view. Effects of mutual transactions are presented in their financial statements. The aim of the article is to present current requirements of the related parties' disclosure in International Accounting Standards and in the Polish regulations. The Polish attitude to treating entities as related is similar to IAS approach. Differences refer to understanding of some terms and treating legal form of companies in the Polish regulations as conditional in recognizing them as related or not. IAS 24 recommends disclosures of transactions between the related parties mainly in additional information to the financial statement. The Polish regulations put emphasis on revealing information in a balance sheet, income statement and cash flow statement. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
177--188
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 24 "Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych".
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 27 "Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe".
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 28 "Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych".
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 31 "Udziały we wspólnych przedsięwzięciach".
 • Remlein M., Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, Dz.U. 2009 nr 160, poz. 1268.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz.U. 2009 nr 169, poz. 1327.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000 nr 54, poz. 654 tekst jedn. z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U. 2009 nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2008 nr 63, poz. 393.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.