PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 3 Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw | 101--112
Tytuł artykułu

Restrukturyzacja przedsiębiorstw połowowych

Warianty tytułu
Fishing Companies Restructuring
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania było ukazanie restrukturyzacji jako procesu stosowanego przez przedsiębiorstwa w odpowiedzi na głębokie przemiany społeczno-ekonomiczne, w jakich funkcjonuje współczesna flota połowa. Dokonano rozpoznania teoretycznych podstaw i przesłanek restrukturyzacji oraz poszukiwania jej istoty i znaczenia w zmienności współczesnych procesów rynkowych. Opisano cele i etapy procesu restrukturyzacji. Określono istotę i kierunek przemian w polskim sektorze rybołówstwa morskiego. Przedmiotem analizy stały się także instrumenty, techniki i procedury restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz jej przesłanki i efekty. W artykule opisano również główne cele polityki rybackiej. Wskazano potencjalne źródła finansowania działań mających na celu skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji, a tym samym wzrost konkurencyjności floty połowowej na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article was to present restructuring as a process used by companies in response to deep social - economic changes, in which present-day fishing fleet has to operate. Theoretic basis and premises of restructuring process were identified, as well as the search for its essence and significance in the conditions of dynamically changing market processes was conducted. Objectives and stages of restructuring process were featured. Article highlights the essence and the direction of changes in the polish maritime fishing sector. Subject of the analysis was also extended to the instruments, techniques and procedures of companies restructuring process, as well as its premises and effects. Article also points to the main goals of fishing policy. Potential financing sources for the restructuring activities were pointed out, which if successfully conducted, can increase fishing fleet's competitiveness compared with other European Union members. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Koszarek M. (2005), Wstępna analiza trzech potencjalnych klastrów w województwie zachodniopomorskim, red. Szulik S., Instytut Badań nad Gospodarka Rynkowa, Gdańsk.
 • Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A., (1992), Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Orgmasz, Warszawa.
 • Koźmiński A., Obłój K. (1989): Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 • Kuzebski E., Hryszko K., Mickiewicz M., Pieńskowska B, Rembeza J., Seremak-Bulge J., Szostak S., Wołos A. (2008), Rozwój rynku ryb i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2007, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Nalepka A. (1999) Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zakres problematyki. PWN, Warszawa-Kraków.
 • Ruciński M. (2008), "Kryzysowa" nowelizacja Europejskiego Funduszu Rybackiego - szansa na modernizację naszej floty rybackiej, "Wiadomości Rybackie", nr 9-10, MIR, Gdynia.
 • Sapijaszka Z. (1997), Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Szanse i ograniczenia., PWN, Warszawa.
 • Stabryla A. (1995), Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Karków.
 • Suszyński С (1999), Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami. PWE, Warszawa.
 • Thom M., Mikelsen L.(2006), Europejski Fundusz Rybołówstwa coraz bliżej uchwalenia, "Magazyn Przemysłu Rybnego", nr 4, Gdynia.
 • www.arimr.gov.pl
 • http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/493&format=HTML
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.