PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
9 (2010) | nr 3 | 205--214
Tytuł artykułu

Rozwój rolnictwa w górach z perspektywy prac Parlamentu Europejskiego

Warianty tytułu
Development of Agriculture in Mountains from the Perspective of the European Parliament Works
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problem kreacji nowej polityki wobec obszarów górskich, a zwłaszcza rolnictwa, która jest przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego. Dokonano przeglądowej analizy trzech dokumentów odnoszących się do problematyki gospodarowania na obszarach górskich, w szczególności w odniesieniu do gospodarki rolnej. Podstawowym dokumentem rozważań jest projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich. Ponadto analizowano opinie Komisji Rozwoju Regionalnego i uzasadnienie do projektu rezolucji oraz projekt sprawozdania w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2013 r. Dokumenty te powstały na kanwie debat dotyczących reformowania WPR, oraz zakresu i metod wsparcia rolnictwa i obszarów problemowych, w tym obszarów górskich, w nowej projekcji ekonomicznej 2013-2020. Wskazano w nich na potrzebę zachowania płatności bezpośrednich jako ważnego instrumentu zrównoważonego użytkowania ziemi rolniczej. Szczególne znaczenie mają rekompensaty finansowe za ponoszone nakłady związane z ekologią w rolnictwie, a także z podtrzymaniem użytkowania rolniczego trwałych użytków zielonych. Zwrócono uwagę na potrzebę doskonalenia obecnego systemu wspierania gór i poszukiwania w tym zakresie nowych instrumentów ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses an issue of creating new policy for mountain areas with special regard to agriculture, which has been the subject of the European Parliament debates. An overview analysis of three documents referring to the problems of farming, particularly to arable farming in mountain areas, was conducted. The basic document for analysis was a Project of the European Parliament resolution concerning the situation and perspectives of agriculture in mountain areas. The other analyzed documents comprised opinions of the Commission for the Regional Development and justification of the project of a resolution, as well as the Project of report on Common Agricultural Policy after 2013. These documents originated on the basis of debates concerning CAP reforms and the extent and methods of supporting agriculture and disadvantaged areas, including mountain areas, in the new economic projection for the years 2013-2020. They pointed to the necessity of retaining direct payments as an important instrument of sustainable use of agricultural land. Financial recompense for the outlays on organic farming and sustained use of permanent grasslands are of particular importance. A necessity of improving current system of assistance for mountain areas and seeking new economic instruments in this area was pointed out. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
205--214
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • D'Aloya C, 1993. Wspólna polityka rolna wobec rolnictwa górskiego i stref upośledzonych. Prawo Rolne nr 2(8).
 • Guba W., 2007. WPR w latach 2014-2020 - polskie priorytety, [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020. Nowe Życie Gospodarcze - dodatek specjalny.
 • Klepacka-Kołodziejska D., 2009. Wspieranie obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce i Unii Europejskiej. Seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Musiał W., 2004. Karpaty Polskie jako obszar problemy - wybrane aspekty. Acta Agraria et Silvestria vol. XLIII/1.
 • Musiał W., 2004. Gospodarowanie rolniczą przestrzenią produkcyjną w strefach wysokościowych Karpat Polskich, [w:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
 • Musiał W., 2007. Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju wiejskich obszarów górskich na przykładzie Karpat. Wieś i Rolnictwo nr 1(134).
 • Musiał W., 2008. Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich. Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Niewęgłowska G., Czapiewski K., Stolbora M., 2008. Obszary o niekorzystnym gospodarowaniu w rolnictwie. Stan obecny i wnioski na przyszłość lERiGŻ. Program wieloletni 2005-2009, Raport Nr 95.
 • Projekt sprawozdania w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013. (2009/2236 (INI)) Parlament Europejski, Komisja Rolnictwa i Rozwój Wsi. (2008/2066 (INI)).
 • Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich.
 • Sprawozdanie w sprawie sytuacji i perspektyw rolnictwa na obszarach górskich (2008/2066 (INI)) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Parlament Europejski.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.