PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1987 | 30 | 129--148
Tytuł artykułu

Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy

Warianty tytułu
The Methodological Rationale for the Classification of Work Effectiveness Factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydajność pracy i określające jej poziom czynniki zajmują w naukach ekonomicznych, a zwłaszcza w ekonomice pracy, miejsce centralne. (…) Mianem czynników wydajności pracy określa się elementy procesu pracy oraz takie zjawiska techniczne, ekonomiczne i społeczne, które w sposób bezpośredni powodują zróżnicowanie jej poziomu i dynamiki między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi lub różnymi przedziałami czasowymi dla tego samego podmiotu. (…) W artykule przedstawiono własną koncepcję rozwiązania problemu systematyzacji, kwantyfikacji i analizy ilościowej czynników wydajności pracy niewielkich zespołów roboczych w przedsiębiorstwie branży elektronicznej. (fragment tekstu)
EN
The author presents her own attempt at systematization of work effectiveness factors in small production groups employed in an electronics enterprise. There is pointed out the set of factors which influence most significantly the effectiveness of work in relation to1 the discussed level of organization (management). The paper contains also the utility assessment of the statistical and mathematical methods applied by the author in her research, and especially the factor analysis and econometric model-building, which have contributed to the solution of the still open questions related to the classification and methodology in the analysis of work effectiveness factors. In the final part of the paper the author formulates postulates aiming at further improvement in the methods of analyzing the work effectiveness factors. The results of this analysis are the central interest of the field of learning known as labour economics. In economic practice they serve the purposes of more rational utilization of labour in the production of goods and services. (original abstract)
Rocznik
Tom
30
Strony
129--148
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Czyż T., Zastosowanie metody czynnikowej w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, „Przegląd Geograficzny" 1970, nr 3.
 • Dyoniziak R., Społeczne uwarunkowania wydajności pracy. Warszawa 1967.
 • Ekonomia polityczna socjalizmu, pr. zbiór. pod red. M. Nasiłowskiego, Warszawa 1981.
 • Ekonomika pracy, pr. zbiór, pod red. A. Sajkiewicz, Warszawa 1981.
 • Frenkiel A. A., Matematiczeskije metody analiza dinamiki i prognozirowanija proizwoditielnosti truda, Izd. „Ekonomika", Moskwa 1972.
 • Hotelling H., Analysis of a Complex Statistical Variables into Principal Components, ,,Journal of Educational Psychology" 1983, nr. 24.
 • Hotelling H., Simplified Calculation of Principal Components, „Psychometrika" 1936, nr 1.
 • Jarmołowicz W., Kształtowanie się wydajności i stosunku do pracy młodego pokolenia robotników (Studium socjoekonomiczne na przykładzie Fabryki Silników Okrętowych Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu), Warszawa-Poznań 1977.
 • Kosmala W., Psychologiczne przyczyny niskiej wydajności pracy, [w:] Psychologiczne i pedagogiczne problemy wydajności pracy, Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej nr 17.
 • Krawiec F., Wpływ czynników osobowych na wydajność pracy robotników w przemyśle, Warszawa 1971.
 • Kulawczyk T., Wydajność pracy w przemyśle socjalistycznym. Statystyczno-ekonometryczne badania prawidłowości, Warszawa 1972.
 • Kulczycki R., Statystyczne metody badania wydajności pracy w przemyśle, Warszawa 1957.
 • Lisikiewicz J., Niektóre aspekty badań nad wydajnością pracy w przemyśle, „Ekonomika i Organizacja Pracy" 1972, nr 8.
 • Lisikiewicz J., Współzależność zmian wydajności pracy i czynników ją określających w przemyśle. Materiały międzynarodowej konferencji instytutów i placówek naukowych zajmujących się zagadnieniami ekonomiki i organizacji produkcji i pracy, Warszawa, 9-14 lipca 1962 r., sekcja I, temat 2.
 • Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, Warszawa 1981.
 • Młocek Z., Wydajność pracy i jej czynniki - problemy ekonometrycznej analizy, Wybrane Informacje Tematyczne, IPiSS, Warszawa 1976, z. 9.
 • Ökonomik der Arbeit in DDR (pr. zbior.) Die Wirtschaft, Berlin 1968.
 • Okoń J., Paluszkiewicz L., Psychologia inżynieryjna, Warszawa 1963.
 • Okoń J., Analiza czynnikowa w psychologii, Warszawa 1964.
 • Pawłowski Z., Podstawowe problemy ekonometrycznej analizy zespołowej wydajności pracy, ,.Przegląd Statystyczny" 1972, z. 1.
 • Piechnik A., Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego (Studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych „Unitra-Telpod"), AE, Kraków 1982, praca doktorska (maszynopis).
 • Podstawy ekonomiki pracy, pr. zbiór, pod red. F. Michionia, Warszawa 1978.
 • Rozkrut T., Psychospołeczne determinanty wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, „Humanizacja Pracy" 1975, nr 3.
 • Sajkiewicz A., Wydajność pracy: wpływ czynników organizacyjnych, „Polityka Społeczna" 1975, nr 4.
 • Strumilin S., Problemy wydajności pracy, Warszawa 1959.
 • Thurstone L. L., The Vectors of Mind, University of Chicago Press, Chicago 1935.
 • Zeliaś A., Analiza czynnikowa w badaniach nad rejonizacją produkcji rolniczej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1964, nr 3.
 • Zeliaś A., Ekonometryczne metody budowy prognoz (na przykładzie produkcji roślinnej), Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, Rozprawy Habilitacyjne. Kraków 1970, z. 20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.