PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 251 Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu | 175--192
Tytuł artykułu

System edukacji w kształtowaniu kreatywności pracowników dla potrzeb logistyki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Systems of Education in Shaping the Creative Staff for Logistic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja klastrów, czyli relacji o charakterze kooperencji (koopetycji) między różnego rodzaju podmiotami gospodarczymi, które stają się jeszcze efektywniejsze właśnie dlatego że są powiązane, jest jednym z bardziej aktualnych wielodyscyplinarnych kierunków badawczych. Takie powiązania umożliwiają osiąganie wyższego poziomu specjalizacji, lepszego wykorzystania zasobów, zwiększania zakresu działania i elastyczności zintegrowanych jednostek. Typologia współczesnych form klastrowych jest olbrzymia. Między innymi, ze względu na rodzaj działalności, wyróżnia się klastry usługowe, których podstawę stanowi wysoka jakość kapitału intelektualnego, a zwłaszcza elementu, jakim jest kapitał społeczny w danym regionie. Tego typu klastry powstają albo w wyniku oddziaływania popytu wewnętrznego na specyficzny rodzaj usług, albo w wyniku stymulującego oddziaływania instytucji naukowo-badawczych. Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują ludzi kreatywnych, zaangażowanych, którzy dzięki swym kompetencjom przyczyniają się do sukcesu swojej firmy. Cały problem polega na znalezieniu tych pracowników, ich doszkoleniu i przygotowaniu do zadań. W prezentowanym artykule podjęta jest próba rozważań nad możliwym i pożądanym wzrostem poziomu jakości systemu edukacji zawodowej w dziedzinie logistyki, z punktu widzenia potencjalnego klastra edukacyjnego. (fragment tekstu)
EN
The conception of clusters allows: achieving higher level of specialization, more efficient allocation of resources, broaden range of action and elasticity of integrated units. Typology of modern cluster forms distinguishes, among others, service clusters, which base on high level of intellectual capital. In the following article possible and desirable growth of quality of professional education in the area of logistics is presented, from the point of view of potential educational cluster. The article contains three main points of the analysis: suggestions for education for logistics purposes, current state of education in the area of logistics and candidate profile for the profession of logistic-manager. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bukowski L., VIII Konferencja Logistyki Stosowanej, Zakopane 2004.
 • Bendkowski J., Kramarz M., Logistyka stosowana. Metody - techniki - analizy. Politechnika Śląska, Gliwice 2006.
 • Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metod}' zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • CV logistyk, "Top Logistyk" 2008-2009.
 • Dmowski A., Praktyczne aspekty zarządzania flotą w przedsiębiorstwie branży spożywczej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji" 2008, nr 7, "Transport".
 • Fechner I., Szyszka G., Logistyka w Polsce, Raport 2008, ILiM, Poznań 2009.
 • Gąsiorowski W., Zapotrzebowanie na managerów logistyki, "Top Logistyk" 2008, nr 2.
 • Harrison A., van Hoek R., Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2009.
 • Jeruszka U., Efektywność kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe a rynek pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000.
 • Jeruszka U., Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002.
 • Kabaj M., Optymalizacja struktur kształcenia zawodowego i popytu na pracę, [w:] U. Jeruszka, Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb tynku pracy, Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002.
 • Korn J., Twarz logistyka, "Top Logistyk" 2008, nr 2.
 • Krupski R., Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
 • Logistyka na polskich uczelniach, "Logistyka" 2001, nr 3.
 • Łupicka A., Sieci logistyczne. Teorie, modele, badania, wyd. AE, Poznań 2006.
 • 0lesiński Z., Kształtowanie relacji sieci globalnych z lokalnymi na przykładzie koneckiego klastra odlewniczego i ceramicznego, "Organizacja i Zarządzanie" 2008, nr 1.
 • Piekarski J., Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, wyd. Impuls, Kraków 2000.
 • Pograniczny K., Logistyk -funkcja i stanowisko, "Top Logistyk" 2008, nr 1.
 • Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa 2008. Rozwój edukacji logistycznej, "Logistyka" 2009, nr 4.
 • Sasak J., Integratory przepływu informacji jako instrumenty zarządzania wiedzą w AP "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 3, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Skawińska E., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, PWE, Warszawa 2009.
 • Skowron-Grabowska B., Problemy kadrowe w amerykańskich centrach logistycznych "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2009, nr 8.
 • Solvell O., Lindqvist G., Ketels Ch., Zielona księga inicjatyw klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, Agencja Reklamowa -Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2006.
 • Sztanderska U., Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, wyd. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, Warszawa 2008.
 • Szuster M., Miododajne klastry, "Top Logistyk" 2008, nr 1.
 • www.okulewicz.republika.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.