PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 20 | 219--231
Tytuł artykułu

Innowacyjność przedsiębiorstw jako czynnik konkurencyjności regionu

Warianty tytułu
The Innovation of Enterprises as One of the Factors to the Dominance in the Competitiveness of the Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podejście do kluczowych czynników rozwoju regionu, a zarazem najważniejszych wyznaczników jego pozycji konkurencyjnej, zmienia się w zależności od stadium rozwoju poszczególnych gospodarek i społeczeństw. Na obecnym etapie rozwoju, określanym jako gospodarka oparta na wiedzy, czynnikiem o szybko rosnącym znaczeniu są innowacje. Oparcie gospodarek na wykorzystaniu nowego czynnika rozwoju, jakim są innowacje, ma szczególne uzasadnienie w dobie globalizacji oraz pogłębiających się procesów integracji europejskiej. Analiza innowacyjności polskiej gospodarki na tle innych państw UE wykazała, że Polska należy do krajów o niskim stopniu zaawansowania w tym zakresie. Świadczą o tym wyniki zastawnych miar innowacyjności gospodarki, a także wyniki międzynarodowego badania European Innovation Scoreboard. Z kolei analiza innowacyjności w przekroju polskich regionów oparta na wybranych wskaźnikach aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw pozwoliła zidentyfikować znaczne regionalne dysproporcje w tym aspekcie, które w przypadku udziału przedsiębiorstw przemysłowych, ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w % ogółu przedsiębiorstw wykazały dość słabe powiązanie z poziomem rozwoju województw. Na tej podstawie można przypuszczać, że regiony, w szczególności te słabsze, będą w coraz większym stopniu wiązać możliwości swojego rozwoju (a także budowania przewagi konkurencyjnej) z działalnością innowacyjną przedsiębiorstw zlokalizowanych na ich terenie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the modern economy, which is called knowledge economy, the key factor of regional development is innovation. The analysis shows that the level of the innovation of Polish economy comparing to the European Union countries is at a low ebb. Results of the carried out analysis, on the basis of used innovation indicators, depict that our economy is in a poor state. On the other hand, the analysis of innovation as far as Polish regions are concerned, shows a great regional differences. This regional diversity reveal that regional development level is weakly connected with the distribution of industry enterprises, which put a lot of expense on innovational activity. All of this lets us think that the regions, especially the poorer ones could bind the ability of its own progress with industry innovational enterprises which are located in this region. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
219--231
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bieńkowski W., Weresa M.A., Radło M.J. (red.), 2010, Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Boni M. (red.), 2009, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Dziemianowicz W., Łukomska J., Górska A., Pawluczuk M., 2009, Trendy rozwojowe regionów, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, GEOPROFIT, Warszawa.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, Komisja Europejska, KOM (2010) 2020, Bruksela.
 • European Innovation Scoreboard (EIS) 2009. Comparative analysis of innovation performance, 2010, PRO INNO EUROPE, European Commission, Brusseles.
 • Europejski plan naprawy gospodarczej, 2008, Komisja Europejska, КОМ (2008) 800. Bruksela.
 • Eurostat; http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • Komisja Europejska; http://ec.europa.eu.
 • Markowski Т., 2004, Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do UE [w:] Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, red. D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Misiewicz E.I., 2008, Analiza wpływu działalności innowacyjnej na poziom rozwoju regionalnego - model miękki [w:] Rozwój regionalny a rozwój zrównoważony, red. A. Bocian, Białystok.
 • Nauka i technika w Polsce w 2008 г., 2010, GUS, Warszawa.
 • Polska. Raport Strategiczny 2009. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Przygocki Z., 2007, Konkurencyjność regionów [w:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny województw 2009, 2010, GUS, Warszawa.
 • Rowój Regionalny w Polsce. Raport, 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Smętkowski M., Jałowiecki В., Gorzelak G., 2009, Obszary metropolitarne w Polsce - diagnoza i rekomendacje, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1.
 • Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, 2002, wyd. I, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Szóste sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej. Regiony kreatywne i innowacyjne, 2009, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM (2009) 295, Bruksela.
 • Wspólne działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Nowy początek Strategii Lizbońskiej, 2005, Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2005) 24, Bruksela.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.