PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 6 | nr 184 | 115--132
Tytuł artykułu

Dilemmas Related to the Concept and Valuation of Intangible Assets in the Accounting System of an Enterprise

Autorzy
Warianty tytułu
Dylematy związane z pojęciem i wyceną wartości niematerialnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Część wartości niematerialnych jest ujawniana w systemie rachunkowości i ich wycenę precyzują ogólnie akceptowane uregulowania, natomiast znaczna część wartości niematerialnych przedsiębiorstwa nie spełnia warunków określonych przez regulacje prawne i nie może być ujawniana w systemie rachunkowości. Nie ma też powszechnie akceptowanych metod wyceny dla tej części wartości niematerialnych. W wielu przypadkach ustalanie wartości jest szacowaniem tej wartości. Problematyka wyceny jest bardzo ściśle związana z pojęciem wartości niematerialnych, które przez środowisko naukowe i praktyków są różnorodnie określane. W niektórych przypadkach określenia te są stosowane zamiennie i tak naprawdę do końca nie ma pewności, co podlega wycenie (wartość niematerialna jako aktywa niematerialne, czy wartość niematerialna jako kapitał intelektualny).(abstrakt oryginalny)
EN
A part of intangible property is presented in an accounting system and its valuation conforms to generally accepted regulations, while a significant part of an enterprise's intangible property does not meet conditions defined by legal regulations and cannot be presented in an accounting system. Commonly accepted valuation methods are also missing for this part of intangible property. In many cases defining value means, in fact, its estimation. Valuation issues are closely related to the concept of intangible property, which, by research environment and actual practitioners, is differently defined. In some cases the terms are used interchangeably, which results in certain ambiguity regarding what is actually valuated (intangible property as intangible assets presented in balance sheet, or intangible property as intellectual capital). (original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
115--132
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Gierusz J., Gościak K., Zackiewicz B. (2007), MSSF 1. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, Difin, Warszawa.
 • Hejnar J., Kulis I. (2005), Podstawy wyceny w rachunkowości, [in:] B. Micherda (ed.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hońko S. (2005), Teoria rachunkowości, [in:] W. Gos (ed.), Vademecum samodzielnego księgowego, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
 • Jarugowa A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Kabalski P. (2009), Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (2007), Rachunkowość na zakręcie, [in:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (eds.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Karmańska A. (2009), Aktualizacja wartości firmy, Rachunkowość, nr 2.
 • Kicińska M. (2006a), Metody pomiaru kapitału intelektualnego, [in:] Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kicińska M. (2006b), Światowe standardy wyceny kapitału intelektualnego, [in:] Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Marcimkowska M. (2006), Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, [in:] B. Dobiegała-Korona, A. Herman (eds.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Mazur A. (2010), Wartość godziwa, Rachunkowość, nr 1.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF (2007), tom I, II, MSR 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Nita B. (2009), Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nowak E. (2009), Identyfikacja kosztów klienta, [in:] E. Nowak (ed.), Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Paczuła Cz. (2005), Rachunkowość, finanse i bilanse w praktyce przedsiębiorstw, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Urbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 1994 r. nr 21, poz. 591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU z 2000 r. nr 113, poz. 1186.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, DzU z 2004 r. nr 213, poz. 2155 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU z 2008 r. nr 63, poz. 393.
 • Walińska E. (2007), Sprawozdawczość finansowa XXI wieku – bez granic?, [in:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (eds.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Walińska E.M. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Zarzecki D. (2010), Metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych, http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=404 (date of access: 17.07.2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171196117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.