PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 20 | 313--330
Tytuł artykułu

Kulturowe uwarunkowania rozwoju wiedzy w regionach Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Cultural Conditions of Knowledge in the Development of Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie coraz silniej uwidacznia się potrzeba zasadniczej zmiany paradygmatu polityki regionalnej na poziomie celów strategii, instrumentów. Z tego punktu widzenia istotne wydaje się przesunięcie akcentu z egzogenicznych czynników rozwoju na zasoby i potencjał endogeniczny, szczególnie w kierunku wykorzystywania komparatywnych przewag regionu w celu wzmocnienia ich konkurencyjności. Znaczącą tutaj uwagę przywiązuje się do rozwoju czynników niematerialnych, takich jak wiedza i innowacje. W tym kontekście w literaturze przedmiotu często przedstawia się analizę czynnikową rozwoju regionów w Polsce. Do rzadkości jednak należy analiza kultury ekonomicznej, której znaczenie w tworzeniu wartości dodanej w regionie wydaje się być niekwestionowana. W związku z powyższym przedmiotem zainteresowania artykułu jest wskazanie barier i szans rozwoju wiedzy w kontekście stanu kultury ekonomicznej w regionach polskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Today, more and more evident the need for fundamental change in the paradigm of regional policy objectives, strategies, instruments. From this perspective, it seems important to shift focus from the development of exogenous factors on endogenous resources and potential, particularly for the use of the comparative advantages of each region in order to strengthen their competitiveness. Here significant attention to the development of intangible factors such as knowledge and innovation. In this context, the literature often presents a factor analysis of development of regions in Poland, is rare but should be a culture of economic analysis, the importance of adding value in the region seems to be questioned. Accordingly, the article is of interest to identify barriers and opportunities for the advancement of knowledge in the context of economic culture in the Polish regions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
313--330
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dziemianowicz W., 1999, Transformacja gospodarcza nowych województw, IBnGR, Warszawa.
 • Gardowska A., Kultura ekonomiczna jako instytucja. Przywołane z mikro.univ.szczecin.pl/ bp/pdf/17/24.pdf.
 • Hausner J., Kudłacz Т., Szlachta J., 1998, Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski, Biuletyn nr 185, Warszawa.
 • Hofstedego G., 2000, Kultury i Organizacje, PWE, Warszawa.
 • Kochanowicz J., Marody M., 2003, Towards Understanding Polish Economic Culture, "Polish Sociological Review", nr 4.
 • Kudłacz Т. Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Wschodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Wschodniej. Przywołane z http://www.mrr.gov.pl/polityka_regionalna/SRPW_2020/.
 • Krzyminiewska G., 2009, Wiedza ekonomiczna i umiejętności społeczne młodzieży wiejskiej, Acta Scientiarium Polonorum Oeconomia, nr 8(3).
 • Lis F.J., 1996, Wartości w kształtowaniu motywacji i organizacji życia społecznego, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • Markowski D., 2000, Wielkie struktury społeczne. Teorie i realia, WSS-G, Tyczyn.
 • Olechnicka E., Regiony peryferyjne. Szanse dynamizacji wzrostu. Przywołane z www.funduszestrukturalne.gov.pl/.../RegionykonkurencyjnośćUE.rtf.
 • Olszewska-Dyoniziak В., 1998, Oblicza kultury. Wstęp do antropologii międzykulturowej komunikacji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, 2006, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, MRR, Warszawa.
 • Rozwój regionalny w Polsce, Raport 2009, 2009, MRR, Warszawa.
 • Różnice kulturowe w organizacji - element integracji czy dezintegracji? Przywołane z http://www.qpracy.pl/page"Roznice-kulturowe-w-organizacji-element-integracji- czy-dezintegracji,2427eea6a780246b617c2defb32a6710.html
 • Skodlarski J., 2000, Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Łódź.
 • Sochs I., 2006, Koniec z nędzą. Zadanie dla następnego pokolenia, PWN, Warszawa.
 • Szczepański M., 1999, Tożsamość regionalna - w kręgu pojęć podstawowych [w:] Badania nad tożsamością regionalną. Stan i potrzeby, red. A. Matczak, Łódź- Ciechanów.
 • Szlachta J., Pyszkowski A., 1999, Rozwój regionalny jako element strategii społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2006, IBnGR, Gdańsk-Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171196193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.