PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 20 | 349--363
Tytuł artykułu

Ewaluacja jako badanie osądu wartości interwencji publicznej - założenia teoretyczne

Autorzy
Warianty tytułu
Evaluation as Research of Opinion of Value of Public Intervention - Theoretical Assumptions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest prezentacja zjawiska ewaluacji z uwzględnieniem kryteriów oceny. Przedstawiono funkcje, cele oraz możliwości wykorzystania wyników ewaluacji. Wyniki uzyskane w trakcie badań ewaluacji powinny odzwierciedlać przyjęte cele i kryteria. W procesie ewaluacji ważne jest określenie co jest skutkiem, w jakim punkcie realizacji jesteśmy i czy nie zeszliśmy z założonej ścieżki, którą mamy dojść do celu, co należy zrobić, aby naprawić lub udoskonalić oceniony stan. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the phenomenon of the evaluation and the evaluation criteria. It present functions, objectives and possibilities of using the results of the evaluation. The results obtained during the evaluation of research should reflect the objectives and criteria adopted. It is important to determine what effect, at what point the implementation we are and whether or not we are descended from the established path that we have come to the end, what should I do to fix or improve the state reviewed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
349--363
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Ciężka В., b.r.w., Analiza raportów z ewaluacji mid - term programów współfinansowanych przez UE - wnioski dla polskiego systemu ewaluacji, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, s. 1.
 • Ewaluacja w administracji publicznej. Funkcje, standardy i warunki stosowania, opracowanie, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, 14.09.2006, http://www.komunalne. home.pl/pte/repository/files/PTE/Ewaluacja_w_administracji_publicznej.pdf
 • Ewaluacja w PARP. Wytyczne do systematycznej oceny programów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 • Ewaluacyjne dokumenty systemowe, 2008, Krajowa Jednostka Oceny, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR, Warszawa.
 • Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, 2007, red. A. Haber, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Gołębiowski M., Janasz W., Prozorowicz M., 2004, Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 26.
 • http://www.ewaluacja.gov.pl/ewaluacja_wstep/Strony/Definicja.aspx
 • Komorowska K.A., Opałka E., Bienias S., 2005, Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju i programów operacyjnych w Polsce. Poradnik, Krajowa Jednostka Oceny. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MGiP, Warszawa, maj.
 • Olejniczak K, 2007, Teoretyczne podstawy ewaluacji ex-post [w:] Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, red. A. Haber, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210/25.
 • Standardy ewaluacji, 2008, PTE, Warszawa.
 • Sternik A., 2007, Funkcja autoedukacyjna ewaluacji w rozwoju organizacji. Analiza rozwiązań międzynarodowych [w:] Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, red. A. Haber, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Szałaj M., 2007, Mechanizmy doboru kryteriów oceny w ewaluacji ex-post [w:] Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, red. A. Haber, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Turowski В., Zawicki M., 2007, Funkcje, metody i narzędzia ewaluacji [w:] Ewaluacja funduszy strukturalnych - perspektywa regionalna, red. S. Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych - NPR i NSS oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modelu krajowego i modeli regionalnych HERMIN, 2008, Krajowa Jednostka Oceny, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Wyd. MRR, Warszawa.
 • Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013, 2007, Krajowa Jednostka Oceny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Ziółkowski В., 2003, Zarządzanie cyklem projektu, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej , Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171196207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.