PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 14 | nr 87 | 49--66
Tytuł artykułu

Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Chosen Problems of the Business Administration in Crisis Situations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sytuacje kryzysowe są zjawiskiem naturalnym, wkomponowanym w uposażenie bytowe każdej organizacji (w tym i przedsiębiorstwa). Ich przejawem jest tzw. cykl życia przedsiębiorstwa. Mając ambiwalentne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, sytuacje kryzysowe prowadzą do jego upadku albo stanowią szansę na odnowę i - tym samym - stanowią jeden z centralnych problemów w zarządzaniu nim. Zasadniczą tezą artykułu jest stwierdzenie, że profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem polega na nawigowaniu cyklem jego życia dzięki zastosowaniu kombinacji reaktywnych i prospektywnych mechanizmów regulacyjnych, przeciwdziałających naturalnej tendencji do destabilizacji jego funkcji. W artykule omówiono wybrane perspektywy teoretyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, w tym podejście kauzalne, wskazując na jego potencjalną przydatność w nawigowaniu cyklem życia przedsiębiorstwa. Zakłada się bowiem, że dzięki ustawicznemu badaniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, oddziałujących na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, możliwe jest budowanie sieci przyczynowo-skutkowych (sieci kauzalnych) i na tej podstawie wprowadzanie zmian, dzięki którym można utrzymać wysoki poziom jej efektywności. Ponadto podjęto polemikę w odniesieniu do dość powszechnego pojmowania terminu kryzys i czasu jego trwania. Proponuje się bowiem, aby termin kryzys traktować jedynie jako jedną z faz sytuacji kryzysowej, która ze względu na takie cechy, jak bycie punktem przełomowym, zwrotnym w cyklu życia przedsiębiorstwa nie może trwać zbyt długo. (abstrakt oryginalny)
EN
Crisis situations are a phenomenon natural, integrated into welfare remunerating every organization (in it and enterprises). A so-called cycle of the life of the enterprise is their sign. Having ambivalent meaning for functioning of the enterprise, crisis situations cause his collapse or constitute the chance of the restoration and - the same constitute one of main problems in managing it. A statement is a fundamental thesis of the article, that professional the business administration consists in navigating the cycle of his life thanks to applying combinations of reactive and forward mechanisms control, combating the natural tendency for the destabilization of his function. In the article chosen theoretical prospects were discussed in the business administration in critical situations, including the causal approach, pointing at his potential usefulness in navigating the cycle of the life of the enterprise. Because he is betting, that thanks to constant examining factors outside and internal, having an influence on functioning of the enterprise, building networks cause and effect is possible (Because they propose, in order to date to treat the crisis only to one of phases of the critical situation which on account of such features, as being a crucial, turning point in the cycle of the life of the enterprise cannot to last the market long. networks) and on this base to keep implementing changes, thanks to which it is possible high of her effectiveness. Moreover polemics were taken with reference to enough universal comprehending the date crisis and of time of lasting him. Because they propose, in order to date to treat the crisis only to one of phases of the critical situation which on account of such features, as being a crucial, turning point in the cycle of the life of the enterprise cannot to last the market long. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Card D.N., (2004), Understanding Causal systems, www.stsc.hill.mil.?crosstalk/2004/10/0410Card.html.
 • Dec R., Rola systemu wczesnego ostrzegania w realizacji strategii, [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 10(681), ORGMASZ, Warszawa 2006.
 • Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., (2005), Przezwyciężanie kryzysów w polskich przedsiębiorstwach, [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 2(661), ORGMASZ, Warszawa.
 • Pudło F., System ostrzegania o zmianach w otoczeniu przedsiębiorstwa, [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 6(653), ORGMASZ, Warszawa 2004.
 • Puszko-Machowczyk K., Elastyczność w zarządzaniu, [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 11(694), ORGMASZ, Warszawa 2007.
 • Shaw G.L., Business Crisis and Continuity Management; www.gwu.edu/~icdrm/publications/ShawTextbook011105.pdf.
 • Waszczyk M., Szczerbicki E., Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych; www.waszczyk.pl/publikacje/Metodologiczne.doc
 • Wróblewski R., Państwo w kryzysie, AON, Warszawa 2001.
 • Wróblewski R., Kryzysy - czyli świat skazany na współpracę, [w:] Współczesne operacje reagowania kryzysowego - wymóg regionalnego bezpieczeństwa czy operacje przyszłości? Materiały z konferencji naukowej, Wyd. AON, Warszawa 2005.
 • Wróblewski R., Teoretyczne problemy transformacji przedsiębiorstwa [w:] Zeszyty Akademii Podlaskiej nr 83, Seria: Administracja i Zarządzanie (10)2009a.
 • Wróblewski R., Nauka o przedsiębiorstwem. Przedmiot i metoda, Wyd. AP, Siedlce 2009b.
 • Wulf H.R., Pedersen S.A., Rosenberg S., Filozofia medycyny, PWN, Warszawa 1993.
 • Zawiła-Niedźwiecki J., Ciągłość działania a teoria zarządzania [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 4(675), ORGMASZ, Warszawa 2006.
 • Zelek A., Model zarządzania kryzysem w organizacji; http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/PDF/6/4.pdf.
 • Żebrowski A., Walka informacyjna u progu XXI wieku [w:] System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i M. Romanowskiej, Difin, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171196471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.