PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 9 | 101--120
Tytuł artykułu

Monetarne i prawne przyczyny światowego kryzysu finansowego w latach 2007-2009

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest identyfikacja rzeczywistych przyczyn światowego kryzysu finansowego, który wystąpił w latach 2007-2009, oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Użyta literatura to opracowania amerykańskiego banku centralnego, jak również rozprawy badaczy m. in. z University of Chicago, Harvard University, Stanford University, Columbia University, Carnegie Mellon University i Szkoły Głównej Handlowej. Dane użyte do obliczeń pochodzą z Federal Reserve, OECD i Standard and Poor's. Przyjęta metoda badawcza to weryfikacja hipotezy naukowej technikami statystycznymi i jakościowymi. W wyniku procesu badawczego z prawdopodobieństwem 99 proc. ustalono, że do nasilenia działań spekulacyjnych na amerykańskim rynku domów i mieszkań doprowadziło wprowadzenie w 1993 r. Narodowej Strategii Mieszkalnictwa oraz niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Konsekwentne obniżanie stopy funduszy federalnych przez bank centralny USA, które zredukowało koszt zaciągania zobowiązań na zakup domów i mieszkań, wynikało z procesów globalizacyjnych oraz zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych na niskim poziomie. Świadoma działalność banków komercyjnych polegająca na udzielaniu i odsprzedaży "toksycznych" kredytów hipotecznych jest niepodważalna. Przeprowadzona analiza dowodzi jednak, że podmioty te działały w warunkach znacząco utrudniających ocenę wiarygodności ich klientów oraz odmowę przyznania im kredytów hipotecznych - spowodowane było to regulacjami zawartymi w Narodowej Strategii Mieszkalnictwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this work is an identification of real causes of the world financial crisis, that occurred in 2007-2009 period and derivation of proper conclusions for the future. Literature used in this paper is The Federal Reserve's publications and research of scholars from University of Chicago, Harvard University, Stanford University, Columbia University, Carnegie Mellon University and The Warsaw School of Economics. The scientific method applied in the paper is a verification of a hypothesis using statistic and qualitative techniques. A result of the analysis is an assertion that, with probability of 99 percent, an increase of the number of speculative actions' on the American housing market was caused by both, an introduction of The National Homeownership Strategy in 1993 and low interest on mortgage loans. Consistent decreasing of the federal funds rate by FED and subsequent reduction of, were caused by globalization processes and inflation expectations anchored at low level. Conscious lending and reselling "toxic" mortgage loans by commercial banks is undisputed, but conducted analysis proves that those entities was processing under uncertainty and pressure implemented by The National Homeownership Strategy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Bibliografia
 • Baranowski P., 2007, Reguła Taylora oraz jej rozszerzenia, Łódź http:// free.of.pl/e/ekonometria/publ/PTaylorGN.pdf (data dostępu: 30.02.2009).
 • Baranowski P., 2007, Wykorzystanie danych typu real time do oszacowania parametrów reguły Taylora dla Polski, Łódź, http://free.of.p1/e/ekonometria/ publ/Taylor8_porec.pdf (data dostępu: 30.02.2009).
 • Barro R. J., 2007, Milton Friedman: Perspectives, particularly on monetary policy, "Cato Journal", Vol. 27, No. 2
 • Foote Ch.L., Egglestone A., 2008, Annual Report 2007 - Subprime outcomes: turmoil in the mortgage market, Boston USA
 • Friedman M., 1968, The Role of Monetary Policy, "The American Economic Review" 1968, Vol. 58, No. 1
 • Markets with asymmetric information, 2001, The Royal Swedish Academy of Science, http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2001/ ecoadv.pdf, (data dostępu: 07.01.2010)
 • Mian A., Sufi A., 2008, The consequences of mortgage credit expansion: evidence from the 2007 mortgage credit crisis, Cambridge USA
 • McCallum B. T, 1997, Issues in the design of monetary policy rules, Cambridge USA
 • Mishkin F.S., 2008, Globalization, macroeconomic performance, and monetary policy, Cambridge USA
 • Mishkin F. S., 2004, The economics of money, banking and financial markets, New York USA
 • Organisation for Economic Cooperation and Development Stat Extracts, http://stats.oecd.org/Index.aspx, (data dostępu: 08.01.2010)
 • Possing Andersen P., 2007, Sub-prime mortgage market - some facts and data, Danske Bank, http://mediaserver.fxstreet.com/Reports/5ba94081-dada-4b0f-b33f-2fldl7c75fee/124f55a9-fd3d-49d8-bl36-86d2c52ala9d.pdf (data dostępu: 08.01.2010)
 • Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, 2009, NBP, Warszawa
 • Ptak P, 2008, Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa, Warszawa
 • Rybiński K., 2007, Globalizacja w trzech odsłonach, Warszawa
 • Standard and Poor's, http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/index/ CSHomePrice_HistoryJ02706.xls , (data dostępu: 07.01.2010)
 • Swan PL., 2009, Political economy of the subprime crisis: why subprime was so attractive to its creators?, "European Journal of Political Economy" Vol. 25, no. 1
 • Taylor J.B., Williams J.C., 2010, Simple and robust rules for monetary Policy, Cambridge USA
 • The Federal Reserve Bank of San Francisco, http://www.frbsf.org/ economics/economists/jwilliams/Laubach_Williams_updated_estimates.xls (data dostępu: 08.01.2010)
 • The S&P/Case-Shiller Home Price Indices index methodology, 2009, http: //www.standardandpoors.com/servlet/BlobServer?blobhcadername3=MDT-Type&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobhcadervalue2=inlinc %3B+filename%3DMethdology_SP_CS_Home_Price_Indices_Web.pdf&b lobheadername2=Content-Disposition&blobheadervaluel=application%2Fp df&blobkey=id&blobheadernamc 1 =content-type&blobwhere= 1243624745 188&blobheadervalue3=UTF-8, (data dostępu: 12.12.2009)
 • The United States Federal Reserve Statistical Release, http:// www.federalreserve.gov/releases/h 15/data/Annual/H 15_FFO.txt, (data dostępu: 19.12.2009)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171196521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.