PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 14 | nr 87 | 179--199
Tytuł artykułu

Metodologiczne podstawy projektowania systemów pomiaru ekonomicznego w rachunkowości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Methodological Basis for Designing of Economic Measurement Systems in Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z głównych nurtów w rozwoju teorii i praktyki rachunkowości jest poszukiwanie nowych koncepcji pomiaru ekonomicznego oraz obejmowanie pomiarem dziedzin do tej pory nie objętych systemem rachunkowości. Wymaga to opracowania odpowiedniego modelu teoretycznego i praktycznego. Głównym paradygmatem w teorii rachunkowości jest dualne postrzeganie majątku - jako zasobów i finansujących je kapitałów. W aspekcie praktycznym rachunkowość przejawia się poprzez prowadzenie systemu pomiaru wielkości ekonomicznych, który działa w konkretnym podmiocie gospodarczym. Cechą rachunkowości jest jej elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb informacyjnych odbiorców informacji. Oznacza to możliwość modelowania w ramach rachunkowości - czyli tworzenia modeli pomiaru wielkości ekonomicznych w dziedzinach nie objętych systemem rachunkowości, przy respektowaniu paradygmatów teoretycznych. W artykule zagadnienie modelowania w rachunkowości zostało zobrazowane na przykładzie modelu rachunkowości opracowanego dla małych firm, modelu pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa oraz systemu rachunkowości trójwymiarowej. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the main currents in the development of accounting theory and practice is to search for new concepts of economic measurement and to include the areas which have not been hitherto covered by any accounting system in such measurement. This requires an appropriate theoretical and practical model to be developed. The principal paradigm in accounting theory is the dual perception of assets - as resources and capitals which finance them. In its practical aspect, accounting manifests itself through the introduction of a system for measurement of economic quantities which operates in a particular business entity. A characteristic of accounting is its flexibility and ability of adaptation to information needs of information recipients. This means the possibility of modeling in accounting - that is, the creation of a model for measurement of economic quantities in the areas not covered by any accounting system, while respecting the theoretical paradigms. The present article illustrates the issue of modeling in accounting based on the example of an accounting model developed for small businesses, a model for measurement of an enterprise's intellectual capital as well as triple-entry bookkeeping. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Brealy R., Myers S., Principles of Corporate Finance, V ed., McGraw - Hill Companies, Inc. 1991.
 • Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 • Burzym E., Dobija M., Koncepcja trójwymiarowego podsystemu ewidencyjnego rachunkowości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 305, Kraków 1989.
 • Dobija D., Dobija M., Jak kształtowała się współczesna rachunkowość? Ekspert, 2/98.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Dobija M., Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, Nr 84, Kraków 1988.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Dobija M. (red.), Organizacja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Ijiri Y., The Nature of Accounting Research, The Accounting Review, Suplement do Vol. XLVII/1972.
 • Ijiri Y., A Framework for Trieple-entry Bookkeeping, The Accounting Review, October 1986.
 • Ijiri Y., Momentum Accounting and Triple-Entry Bookkeeping. Exploring the Dynamic Structure of Accounting Measurements, American Accounting Association, 1989.
 • Ijiri Y., The Cost Principle and the Labour Theory of Value in Relation to the Role of Accounting Theories and Their Depth, The Japanese Style of Business Accounting, Quorum Books, Westport 1999.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Mazur M., Cybernetyka i charakter, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Bogdana Jasińskiego w Warszawie, Warszawa 1999.
 • Nowak E. (red.), Leksykon rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Sawicki K. (red.), Rachunkowość finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 • Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1989.
 • Szot-Gabryś T., Model pomiaru zysku ekonomicznego w małej firmie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach, Kielce 2008.
 • Turyna J., System informacyjny rachunkowości a podejmowania decyzji zarządczych: studium badawcze - część I, Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie nr 2/99.
 • Weetman P., Financial & Management Accounting. An Introduction, Second edition, Pearson Education Limited, Harlow 1999.
 • Wojtowicz P., Możliwości aplikacji systemu trójwymiarowej rachunkowości, Materiały na V konferencję naukową "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Nałęczów 1999, www.ak.krakow.pl (01.02.2003).
 • Wójtowicz P., Identyfikacja i pomiar źródeł zyskowności jednostki gospodarczej przy zastosowaniu modelu rachunkowości trójwymiarowej, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.
 • Wójtowicz P., Metodologiczne aspekty badań naukowych w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 1(57)/2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171196525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.