PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 1 | nr 1 | 37--48
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty innowacji we współczesnym przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
Selected Aspects of Innovation in Modern Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie innowacyjnym i konkurencyjnym jest to przedsiębiorstwo, które posiada umiejętność wykorzystania kapitału intelektualnego i systemu informatycznego w celu poznania rynku oraz wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków pożądanych przez konsumentów ze względu na wysoki poziom nowoczesności. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorstw, wchodzi w skład organizacji sieciowej, realizującej procesy innowacji gdyż wspólnie są w stanie wytwarzać wyższą wartość, niż wtedy gdy działałyby same. Zatem, innowacje mogą stanowić podstawowe źródło budowania specyficznych i unikalnych umiejętności przedsiębiorstwa a ich skala zależy w dużej mierze od ilości środków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową finansowaną zarówno przez państwo, jak i przez samo przedsiębiorstwo. (abstrakt oryginalny)
EN
Today, a company is considered as innovative and competitive, when it possesses the ability to use intellectual capital and information system in order to understand the market and results of scientific research, new concepts, ideas and inventions which are expected by consumers due to the high level of modernity. Therefore, more and more en-terprises become a part of a network organization which implements the processes of in-novation - because they are jointly capable of generating a higher value than when they acted alone. Thus, innovation can be the main source of building specific and unique skills of the company, and their scale depends largely on the amount of resources spent on R&D activities funded by both the state and by the company itself. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
37--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Barańska-Fischer M., Innowacje jako narzędzie kreowania zmian na rynku [w:] Oblicza współczesnego zarządzania organizacją. Red. J. Stankiewicz, UZ, Zielona Góra 2005
 • Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006
 • Baruk J., Innowacje instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności. Red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Wrocław 2006,
 • Dolińska M., Innowacje w przedsiębiorstwie, na rynku, w regionie, „Ekonomika. Or-ganizacja. Przedsiębiorstwa” 2004, nr 9
 • Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1992 Drucker P., Praktyka zarządzania, AE, Kraków 1994
 • Drucker P., Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Stu-dio Emka, Warszawa 2004
 • Glinka B., Pasieczny J., Społeczny kontekst innowacyjności – wybrane aspekty [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych. Red. J. Bogdanienko, M. Kuzela, I. Sobczak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007
 • Goławska M., Koncepcja innowacyjności, „Marketing i Rynek” 2004, nr 11
 • Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport. Red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2006
 • Janasz K., Źródła i sposoby finansowania innowacji w przedsiębiorstwie [w:] Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004
 • Jasiński A., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006
 • Kotler P., Marketing-analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Wydawnictwo Fel-berg SJA, Warszawa 1999
 • Krajewski M., Majątkowe składniki przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo – zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. Red. J. Żurek, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2007
 • Milecki A., Innowacyjność – kluczowy czynnik sukcesu polskich firm na globalnym rynku [w:] Społeczne problemy zarządzania. Studia i przypadki na Jubileusz Profesora Kazimierza Dobrzańskiego. Red. K. Zieniewicz, AE, Poznań 2004
 • Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, UG, Gdańsk 2007
 • Pełka W., Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce [w:] Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery. Red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zacharowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007
 • Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, AW Placet, Warszawa 1999
 • Popławski W., Sudolska A., Zastępowski M., Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2008
 • Schumpeter J., Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
 • Sosnowska A., Łobesko S., Kłopotek A., Brdulak J., Rutkowska-Brdulak A., Żbikowska K., Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa 2005
 • Sosnowska A., Łobesko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2001
 • Stańczyk S., Kulturowe uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw we współ-czesnym świecie biznesu [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współ-czesności. Red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Wrocław 2006
 • Szcześniak A., Praktyczna użyteczność nauki [w:] Przedsiębiorczy Uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką. Red. M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009
 • Włodarczyk J., Działalność innowacyjna i jej ograniczenia w polskiej gospodarce [w:] Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery. Red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zacharowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007
 • Żurek J. Znaczenie wartości niematerialnych i prawnych w budowaniu przewagi kon-kurencyjnej przedsiębiorstwa [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, UG, Gdańsk 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171196627

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.