PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 107 | 59--76
Tytuł artykułu

Spowolnienie gospodarcze a realizacja inwestycji w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Economic Slowdown and Implementation of Investments in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stosując model matematyczny, gospodarkę jako całość można by określić mianem zbioru złożonego z wielu milionów podmiotów gospodarczych. W zbiorze tym można wyróżnić podzbiory przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, organów administracji rządowej i samorządowej. Decydenci poszczególnych elementów zbioru lub określonej grupy podzbiorów mają wpływ na wydatki w gospodarce, całkowity dochód, jak również poziom produkcji dóbr i usług, czyli oni kreują koniunkturę gospodarczą rozumianą jako zmiany aktywności gospodarczej. Zmiany aktywności gospodarczej przejawiają się w zmianach podstawowych wskaźników ekonomicznych określających kondycję gospodarki, np. produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto, stopa wzrostu dochodu narodowego (lub realnego produktu krajowego brutto) oznaczająca stosunek przyrostu dochodu narodowego w badanym okresie do wielkości dochodu narodowego w okresie bazowym, wielkość produktu PKB przypadająca na jednego mieszkańca (PKB per capita).(fragment tekstu)
EN
The article entitled "Economic Slowdown and Implementation of Investments in Poland", while considering the issues of state interventionism in the economy in order to avoid crisis, mitigate its negative effects for the economy as well as indications of possibility of crisis, analyses the question of investments, costs of implementation of investment and investment spending from the state budget in the context of labour market and unemployment. There is also an analysis of price determining factors of construction works. Bearing in mind that every year the value of construction works considerably exceeds 40% of the value of public contracts, it should be stated that price determining factors of construction work costs have crucial direct impact on the value of public contracts. The price determining factors of construction work costs having crucial and direct impact on the value of public contracts, and what follows state spending, are: 1) Value of materials. 2) Rates of estimate labour Rb (net) in zlotys per man-hour. These rates include first of all workers' wages, complementary pay, statutory national insurance contributions (ZUS) and write-offs for the company social fund. 3) S - estimate value of labour construction equipment hire and equipment not demanding servicing. 4) Indirect costs surcharge factor Wkp (%). 5) Profit surcharge factor Wz (%). The observation of price determining factors in the course of several years enabled setting periods of their rise or decline. Assigning the volume of price determining factors to economy evaluation factors in the same time perspective, it has been considered whether or not these factors reflect the state of economy.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Jachna T., Sierpińska M., Ocena bieżącej i rozwojowej działalności firmy, TEMPRAGO, Kraków 1991.
 • Marecki K., Rachunkowość menedżerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
 • Michalik A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - "Inżynier Budowlany", Nr 7/8.
 • Nasiłowski M., Podstawy mikro- i makroekonomi, Wydawnictwo Key Text, 1998.
 • Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Szyszko L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Tyran Michael R., Wskaźniki finansowe, Dom Wydawniczy ABC, 1999.
 • Waśniewski T., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993.
 • Wielka Brytania już nie tak kusząca - nie opłaca się emigrować, "Dziennik Gazeta Prawna" z 10 marca 2010 r.
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354), zmieniona ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 955) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1465).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. z 2009 r. Nr 59, poz. 488).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na budowę instalacji do wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych (Dz.U. z 2009 r. Nr 183, poz. 1429).
 • Rozporządzenie z dnia 15 października 2010 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. Nr 177 z 2009 r., poz. 1371).
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego (B+R) oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz.U. z 2009 r. Nr 34, poz. 271).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju (Dz.U. z 2010 r. Nr 150, poz. 1009).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na dofinansowanie do inwestycji początkowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 714).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnej gazowej oraz prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego gazowego (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 1430).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171196943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.