PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1/1 | 31--48
Tytuł artykułu

Modele rewitalizacji miast - próba typologii rozwiązań zagranicznych i polskich

Warianty tytułu
Models of Urban Regeneration - an Attempt at Typology of Foreign and Polish Experiences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę określenia podstawowych atrybutów działań uruchamianych dla celów rewitalizacji miast oraz zdefiniowania europejskiego modelu rewitalizacji. Z uwagi na bogate doświadczenia zachodnich krajów europejskich (w tym Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii) w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych i stosunkowo krótkie doświadczenia polskie, artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej, scharakteryzowano modelowe rozwiązania w wybranych krajach Starej Unii oraz wskazano, w jaki sposób ich wypracowanie przełożyło się na obecny paradygmat prowadzenia działań rewitalizacyjnych w Europie Zachodniej. W drugiej, przedstawiono polskie doświadczenia związane z budowaniem krajowego modelu rewitalizacji w ramach polityki rozwoju regionalnego na tle wcześniejszych prób ustawowych regulacji i indywidualnych doświadczeń polskich miast. Artykuł zamyka ocena stopnia dojrzałości polskich rozwiązań w zestawieniu z paradygmatem rewitalizacji wypracowanym w krajach Starej Unii. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article attempts to define the main attributes of activities in urban regeneration and the European model of urban regeneration. Regarding rich experience of Western European countries (including Germany, France, Great Britain and the Netherlands) in urban regeneration and relatively short Polish experience in this field, the article is divided into two parts. In the first one, authors characterized four urban regeneration models in some old EU countries and explained their impact on developing of the current paradigm of urban regeneration in Western Europe. In the second part, authors presented Polish experience in formulating a national model for urban regeneration as a part of the regional development policy in the back-light of individual experiences of Polish cities and failed attempts at codifying urban regeneration procedures. The article ends with the assessment of the maturity of Polish solutions compared to the old EU paradigm. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--48
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Adair A. i in., Financing Property 's Contribution to Regeneration, "Urban Studies", 40.
 • Czyżewska A., Muzioł-Węcławowicz A., 2008, Rozpoznanie i ocena podjętych po 1990 roku ważniejszych działań rewitalizacyjnych z punktu widzenia podstaw prawnych, procedury decyzyjnej i procesu realizacyjnego, a także najistotniejszych przeszkód utrudniających ich realizacją, Raport w projekcie PBZ-MNiSW-4/3/2006, Forum Rewitalizacji, Warszawa.
 • Górczyńska M., Muzioł-Węcławowicz A., 2008, Europejskie Przykłady Rewitalizacji, Urząd Miasta Stołecznego, Warszawa.
 • Heller C., 2004, Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju?, www.erdf.edu.pl.
 • Herbst I., 2009a, Warunki finansowania procesów rewitalizacji w gospodarce rynkowej, [w:] Bryx M. (red.), Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Herbst I., 2009b, Jakie mogą i powinny być źródła finansowania lokalnych i regionalnych polityk rewitalizacyjnych?, Raport w projekcie PBZ-MNiSW-4/3/2006, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Herbst I., Jadach-Sepioło A., 2009, Ocena dotychczasowych modeli rewitalizacji w Polsce, Raport w projekcie PBZ-MNiSW-4/3/2006, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Jadach-Sepioło, 2009, Model rewitalizacji miast polskich na tle doświadczeń niemieckich, praca doktorska niepublikowana, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • McGreal S. i in., 2002, Tax-based mechanisms In Urban Regeneration: Dublin and Chicago, "Urban Studies", 10.
 • Mliczyńska-Hajda D., 2009, Rewitalizacja w Polsce. Aktualny stan i perspektywy, Konferencja "Miasto 2009 - zarządzanie miastem", Katowice.
 • Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, Raport w projekcie PBZ-MNiSW-4/3/2006, Forum Rewitalizacji, Warszawa.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003.
 • Niewiadomski Z., 2008, Opinia prawna do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Druk Sejmowy nr 1697, Ekspertyza nr 214, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, po-przemysłowych i po-wojskowych w ramach Zintegrowanego Programy Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków funduszy strukturalnych, 2004, Dokument Roboczy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Siemiński W., Topczewska T., 2008, Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3. " Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe " ZPORR. Wnioski na przyszłość, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa. Słownik języka polskiego, t. II, PWN, Warszawa 1979.
 • Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (UZPORR), tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 17 marca 2006 r., 12 maja 2006 r. oraz 15 czerwca 2006 r., Dz. U. 2006 nr 165 póz. 1176 z późniejszymi zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171196961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.