PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 5 Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku | 113--123
Tytuł artykułu

Analiza usług doradztwa podatkowego z punktu widzenia klienta kancelarii : wyniki badań

Warianty tytułu
The Analysis of the Tax Consulting Services from the Point of View of Their Customer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym opracowania było określenie kryteriów, na podstawie których klienci dokonują wyboru kancelarii doradcy podatkowego. Dla potrzeb pracy przeprowadzono badania pierwotne, ankietowe, na populacji 50 klientów kancelarii doradztwa podatkowego w Elblągu, w 2009 roku. Próbę dobrano w sposób celowy. Dokonano charakterystyki klienta kancelarii (m.in. rodzaj prowadzonej działalności, wybór formy opodatkowania, liczba otrzymywanych i wystawianych faktur) oraz opisano jego oczekiwania (prowadzenie ksiąg podatkowych, doradztwo w sprawach zmniejszenia płaconych podatków i biegłe ich rozliczanie). Rozpoznano także, według oceny klientów, zalety (zabezpieczenie prawidłowego prowadzenia dokumentacji oraz możliwość poświecenia czasu na podstawowe cele firmy) i wady (koszty związane z obsługą, czas poświęcony na dojazd do kancelarii) korzystania z usług kancelarii podatkowej. Najważniejszym kryterium przy wyborze usługodawcy była opinia, którą cieszy się dany podmiot na rynku, ostatnim, najmniej istotnym - cena usługi. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article was to determine criteria, on the basis of which customers make choice of the office of a tax adviser. For the purposes of the work a primary research was conducted, survey, on the population of fifty customers of the office of the tax consulting in Elbląg, in 2009. The attempt was selected into the intentional way. The profile of a customer of the office (among others type of conducted activity, choice of the form of taxation, number of received and issued invoices) and his expectations were described (accounting tax, consulting of taxes in matters of the reduction paid and proficient accounting for them). Also, according to the evaluation customers, advantages (protecting the correct record-keeping and the possibility of devoting the time for basic aims of the company) and defects (the costs associated with the service, devoted time for the journey to the office) of using services of the tax office were recognized. An opinion, which the given entity on the market has, was the most important criterion, when choosing the contractor, last, least essential - charge. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, absolwentka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Etyka biznesu, red. Dietl J., Gacparski W. (1999), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Klimczak B. (1999), Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław; Finanse w świetle etyki. Biegły rewident - zawód zaufania publicznego.
 • Kudert S. (2000), Doradztwo podatkowe. Ekonomiczne podstawy zarządzania kancelarią doradcy podatkowego, DATEY, Kraków.
 • Modzelewski W., Bielawny J., Łatka K. (2006), Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., Warszawa.
 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 r. (PoA), Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (UoR), Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1466, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (UoRP), Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (UoDP), Dz.U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (OP), Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, (UoBR), Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.